ข่าวกงสุล
ข่าวกงสุล 23 กันยายน 2560

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ขอประกาศเลื่อนการซ้อมพิธีถวายดอกไม้จันทน์จากเดิมวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. โดยการซักซ้อมในครั้งที่ ๑ จะซักซ้อมเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดเตรียมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ วัดไทยลอสแองเจลิส


สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ขอเชิญข้าราชการ หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ลูกจ้างท้องถิ่นนายกสมาคม ชมรมต่าง ๆ สื่อมวลชน และชุมชนไทยเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทาน ธงชาติไทยและเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปีธงชาติไทย ในวันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ฯ (621 S. Lorraine Blvd., Los Angeles, CA 90005) โดยมีกำหนดการ ดังนี้

๑๖.๐๐ น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวหน้าธงชาติไทย

๑๖.๑๐ น. การอัญเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสา และร่วมร้องเพลงชาติไทย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

ท่านที่จะเข้าร่วมกิจกรรมสามารถแจ้งการเข้าร่วมได้ที่ คุณจุฑารัตน์ฯ (๓๒๓) ๙๖๒-๙๕๗๔ ต่อ ๒๐๙ e-mail: tikky.t@thaiconsulatela.org การแต่งกาย สุภาพบุรุษ-สุภาพสตรี แต่งกายไว้ทุกข์


สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอแจ้งว่า เนื่องจากมีผู้สนใจลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจฯ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรจำนวนมาก รัฐบาลจึงได้ขยายระยะเวลาลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจฯ จากเดิมที่สิ้นสุดการรับลงทะเบียน เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ออกไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ โดยขอให้ประชาชนที่สนใจลงทะเบียนนำบัตรประจำตัวประชาชนไทยตัวจริงมาลงทะเบียนด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ (611 N. Larchmont Blvd. 2nd Floor, Los Angeles CA 90004)

ทั้งนี้ ขอแจ้งกำหนดวันรับของพระราชทาน ดังนี้

๑. จิตอาสาผู้ที่ได้ลงทะเบียนรอบแรก (ระหว่างวันที่ ๑ - ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐) ให้มารับของพระราชทานได้ที่อาคารที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๒. สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนในรอบที่สอง (ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) ให้มารับของพระราชทานได้ที่อาคารที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๓๒๓ - ๙๖๒ - ๙๕๗๔ ต่อ ๒๒๗ หรือทางอีเมล์ issaree.p@thaiconsulatela.org