ชุมชนไทยในแอล.เอ.
ชุมชนไทยในแอล.เอ. 7 เมษายน 2555

เนื่องด้วยทางกองประกวดไม่ได้มีโอกาสกล่าวคำขอบคุณทีมงานที่มาช่วยในการประกวด Miss Thai New Year USA.2012 เนื่องจากปัญหาด้านเวลา และเกิดการขัดข้องทางเวทีเล็กน้อย แต่ทางกองประกวดก็รู้สึกขอบคุณที่ได้รับความร่วมมือ และช่วยเหลือจากหลายๆฝ่ายจนทำให้การประกวดในปีนี้ได้รับความสำเร็จอย่างมากมายถึงแม้จะเจออุปสรรคบ้างก็ตาม


ดังนั้นทางกองประกวดต้องขอขอบคุณผ่านทางสื่อแทน


1. คุณพรรษมน (คุณแดงแห่ง LA.twiss) ที่ช่วยฝึกซ้อมนางงาม
2. คุณสมบูรณ์ นาคสมภพ ช่วยควบคุมเวที+เสียง
3. ประธานการประกวดและรองประธานทั้ง 7 ท่าน
- คุณกิริยา หิรัญพลกุล
- คุณพนอศรี เทียนทอง
- คุณดีดี้ สิทธิเสรี
- คุณกฤติกา เมฆศรีวรวรรณ
- คุณอักษราภัก เกตุทอง
- คุณวราภรณ์ เกษมศิลป์
- คุณแหม่ม ภาวดี
- คุณจีน่า ปรีชา
4. คุณตัน พัฒนะ – คุณช่วงศักดิ์ หิรัญพลกุล และทีมงาน ช่วยบริการเป่าลูกโป่ง
5. คุณมาลี มาโรช + สายพิน รุสิตานนท์ ฝ่ายรวมคะแนนนางงาม
6. ขอบคุณผู้ที่เป็นกรรมการให้คะแนนนางงามทั้ง 7 ท่าน

ขอบคุณมากค่ะ

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดรับสมัครนักศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2555 ในสาขาต่าง ๆ ระดับปริญญาตรี ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม-16 ตุลาคม 2555 และระดับปริญญาโท ระหว่างวันที่ 16 เมษายน-31 สิงหาคม 2555 โดยสามารถดูรายละเอียดและขั้นตอนการสมัครได้ที่เวบไซต์ www.ru.ac.th/oasc

ซึ่งท่านสามารถลงทะเบียนเรียนแบบทางไกลได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากสถานกงสุลไทย ทุกแห่ง