ชุมชนไทยในแอล.เอ.ชุมชนไทยในแอล.เอ. 3 มีนาคม 2555
จัดทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อหาทุนเป็นค่าใช้จ่ายในการบูรณะและติดตั้งพระที่นั่งฯ จำลอง ที่วัดป่าธรรมชาติ

ด้วยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และวัดป่าธรรมชาติ เมือง La Puente มลรัฐแคลิฟอร์เนีย มีโครงการบูรณะและติดตั้งพระที่นั่งอาภรณ์ภิโมกข์ปราสาทจำลอง ขนาดเท่าองค์จริง ในบริเวณวัดป่าธรรมชาติ เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัตถุที่มีคุณค่าทั้งในเชิงประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม ให้ชุมชนไทยในสหรัฐฯ ได้ภาคภูมิใจ และเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในกลุ่มชาวต่างชาติ

พระที่นั่งฯ จำลองดังกล่าวจัดสร้างโดยกรมศิลปากรเพื่อนำไปจัดแสดงในงาน World Expo ที่กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม เมื่อปี 2501 โดยภายหลังเสร็จสิ้นงาน นาย J. C. Hall ผู้ก่อตั้งบริษัท Hallmark Cards ได้ขอซื้อจากรัฐบาลไทยและขนส่งมายังสหรัฐฯ ต่อมา เมื่อประมาณต้นปี 2554 มูลนิธิครอบครัวตระกูล Hall ได้ติดต่อขอบริจาคพระที่นั่งฯ จำลองดังกล่าวคืนให้กับรัฐบาลไทย โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ขอรับมา และได้ขนส่งส่วนประกอบทั้งหมดมาเก็บรักษาไว้ที่วัดป่าธรรมชาติเพื่อรอการบูรณะและติดตั้งแล้วตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2554

ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ และวัดป่าธรรมชาติขอเรียนเชิญท่านร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อหาทุนเป็นค่าใช้จ่ายในการบูรณะและติดตั้งพระที่นั่งฯ จำลองดังกล่าวที่วัดป่าธรรมชาติ ตั้งอยู่ที่ 14036 E. Don Julian Road, La Puente, CA 91746 ในวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2555 โดยมีกำหนดการ เริ่มตั้งแต่ 10.30 น. จนถึงเวลา 14.00 น.


The City School โรงเรียนมัธยมชาร์เตอร์ชั้นดีแห่งใหม่ในเขต Mid-City LA

อนาคตอันใกล้ในปี 2012 มีแนวโน้มที่จะมีโรงเรียนมัธยมชาร์เตอร์ชั้นดีแห่งใหม่เปิดขึ้นอีกแห่งในเขต Mid-City LA ในชื่อ The City School โดยจะประเดิมด้วยเกรด 6 และเกรด 7 ก่อน หลังจากนั้นก็จะขยายทีละเกรดเพื่มขึ้นในปีถัดๆ ไป

ความน่าสนใจของ ร.ร.แห่งนี้อยู่ที่ผู้ก่อตั้งทั้ง 3 คนซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับความสำเร็จอย่างสูงจากการเปิดชาร์เตอร์มาแล้วหลายแห่งในอดีต โดยเฉพาะร.ร. Larchmont Charter School ที่ตั้งอยู่ในเขต Los Angeles ซึ่งปัจจุบันนี้เป็น ร.ร. ที่ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองอย่างสูง (API908 และมีจำนวนเด็กรอสมัครถึง 1,200 คน) The City School ที่กำลังจะก่อตั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญ 3 ประการ คือการส่งเสริมความรู้ ส่งเสริมวัฒนธรรมหลายชนชาติและความใส่ใจในชุมชนรวมทั้งปลูกฝังในด้านสิ่งแวดล้อม ความคิดสร้างสรรค์และการเป็นนักคิดนักแสดงออกโดยการตั้งคำถาม โต้ตอบและแสดงความคิดเห็นในการมีส่วนรับผิดชอบในสังคม โดยหวังว่าวันข้างหน้าเด็กจาก ร.ร.นี้จะก้าวออกไปสู่สังคมด้วยหน้าที่การงานและด้วยสปิริตที่ปลูกฝัง เพื่อประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าเพื่อตนเอง

สถานที่ตั้งของ ร.ร. ขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาพื้นที่ในเขต Mid-City LA เพื่อให้ทันเปิดในเดือนกันยายนปี 2012 แต่ด้วยการที่เป็น ร.ร. ชาร์เตอร์จึงสามารถรับนักเรียนได้หมดจากทั่วทั้งแอล.เอ. (ไม่จำเป็นต้องอาศัยอยู่ในเขต ร.ร.) และทาง ร.ร. ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกชาติทุกภาษา เพื่อมุ่งเน้นการผสมผสานทางวัฒนธรรมเชื้อชาติและสังคม จึงประกาศให้ทราบแก่ผู้ปกครองชาวไทยที่กำลังพิจารณา ร.ร. ที่จะนำบุตรหลานเข้าศึกษาในระดับชั้น 6-12 ในปี 2012 และให้ท่านผู้สนใจได้มีโอกาสสมัครเป็น Founding Parents (กลุ่มผู้ปกครองที่ร่วมก่อตั้ง ร.ร.) หรือสามารถสมัครเป็นอาสาสมัครในการช่วยเหลือ ร.ร. ในด้านต่างๆ ที่ท่านถนัด โดย ร.ร. จะพิจารณาให้เด็กของท่านมีสิทธิพิเศษในการผ่านขั้นตอนของการจับฉลาก (Lottery) ในโควต้าพิเศษของผู้ร่วมก่อตั้ง ร.ร. (โควต้าที่มีรวมแล้วไม่เกิน 10% ของจำนวนเด็กในแต่ละห้อง) ท่านผู้สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ Call 323-834-2489, (323-834-City) อีเมล์ติดต่อที่ info@citycharterschool.org ข้อมูลเกี่ยวกับ ร.ร. ชาร์เตอร์ www.calcharters.org หรือสอบถามได้จากตัวแทนคนไทย tcsasian@gmail.com, (310) 270-3446


สถานกงสุลฯ เปลี่ยนกำหนดการบริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ

ตามที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสได้แจ้งกำหนดการบริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ โดย St. Vincent Medical Center ในระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน 2555 นั้น

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอแจ้งเปลี่ยนกำหนดการบริการจากวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2555 เวลา 9.00-12.00 น. เป็นวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2555 เวลา 9.00-12.00 น. โดยวันอื่น ๆ ยังคงเดิม ทั้งนี้ หากท่านประสงค์จะรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ (323) 962-9574 ต่อ 216