ชุมชนไทยในแอล.เอ.ชุมชนไทยในแอล.เอ. 24 มีนาคม 2555

เสริมสร้างแหล่งความรู้ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 นายดำรง ใคร่ครวญ กงสุลใหญ่ฯ ได้มอบหนังสือเกี่ยวกับมวยไทย ในภาษาอังกฤษ ให้กับคณะกรรมการบอร์ดวัดไทยลอสแอนเจลิส จำนวน 11 เล่ม มูลค่า 500 ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อนำไปจัดตั้งมุมหนังสือมวยไทยในห้องสมุดวัดไทย โดยมีนายเฉลิมเกียรติ สุวรรณมาศ ประธาน World Boxing Council Muay Thai –Western USA ร่วมเป็นสักขีพยาน กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่มุ่งเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับมวยไทย เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความนิยมในศิลปะวัฒนธรรมไทยให้แพร่หลายยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างสังคมเรียนรู้ ให้กับชุมชนไทย โดยตั้งแต่ปี 2553 สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ดำเนินการจัดตั้งห้องสมุดขึ้น 2 แห่ง ที่วัดไทยลอสแอนเจลิส และวัดป่าธรรมชาติ อันเป็นห้องสมุดที่เต็มรูปแบบและได้มาตรฐาน และได้ให้การสนับสนุนจัดซื้อหนังสือประเภทต่าง ๆ อาทิ ประวัติศาสตร์ วรรณคดี สังคมเศรษฐกิจ และการเมือง เพื่อมอบให้กับห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบัน ห้องสมุด วัดไทยมีหนังสือกว่า 6,000 เล่ม และวัดป่าธรรมชาติมีหนังสือกว่า 4,000 เล่ม และมีมุมหนังสือเด็กอย่างสวยงาม