ข่าวกงสุลข่าวกงสุล 16 กันยายน 2560

งานฉลองอาเซียนครบรอบ ๕๐ ปี (ASEAN 50th Anniversary Celebration)

เมื่อวันที่ ๙ ก.ย. ๒๕๖๐ ได้มีการจัดงานฉลองอาเซียนครบรอบ ๕๐ ปี ณ นครลอสแอนเจลิส โดยมี มกุฎราชกุมารของรัฐสลังงอร์ มาเลเซีย ทรงเป็นองค์ประธานและทรงเป็นแขกรับเชิญพิเศษในโอกาสที่อาเซียนครบรอบ ๕๐ ปีและฉลองความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและอาเซียนครบรอบ ๔๐ ปี นาง Judy Chu ผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ได้กล่าวสุนทรพจน์แสดงความยินดีที่อาเซียนได้ก่อตั้งมาเป็นเวลายาวนานถึง ๕๐ ปี และมีความสัมพันธ์อันดีกับสหรัฐอเมริกาทั้งในฐานะประเทศคู่เจรจาและในฐานะประเทศคู่ค้าที่สำคัญกับประเทศอาเซียนทั้งสิบประเทศ นาง Nina Hachigian เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำอาเซียนกล่าวถึง ช่วงที่ตนได้รับตำแหน่งทูตสหรัฐประจำอาเซียนในปี ค.ศ. 2014-2017 ว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและอาเซียนมีความคืบหน้าอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะความสำเร็จในการจัดการประชุมผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งสิบประเทศพบกับประธานาธิบดีสหรัฐฯ ครั้งที่ ๑ ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการริเริ่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับสหรัฐ และยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นความร่วมมือระหว่างกันในทุกมิติ ดร. AKP Mochtan รองเลขาธิการอาเซียนกล่าวถึงความร่วมมืออาเซียนในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านโครงการและข้อมูลข่าวสาร

กงสุลใหญ่ฟิลิปปินส์ กล่าวสุนทรพจน์ในฐานะที่ฟิลิปปินส์เป็นประธานอาเซียนในปี ค.ศ. 2017 และชื่นชม ASEAN PAC ที่สามารถนำเสนอและสนับสนุนความเป็นหุ้นส่วนร่วมกันในการสร้างประชาคมอาเซียนให้เป็นที่รู้จักในมลรัฐแคลิฟอร์เนียและสร้างความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับสหรัฐอเมริกา ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของประธานอาเซียนและคำขวัญของอาเซียนในปีนี้ที่จะมุ่งเน้น “Partnering for Change Engaging the World” ความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศสหรัฐและประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการสร้างความเป็นเพื่อนระหว่างสองภูมิภาค

งานฉลองอาเซียนครบรอบ ๕๐ ปี ร.ท.หญิง กรรภิรมย์ วิชาธร กงสุล เป็นผู้แทนกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสเข้าร่วม พร้อมกับผู้เข้าร่วมงานกว่า ๓๐๐ คนจากสถานกงสุลใหญ่ประเทศสมาชิกอาเซียนและหน่วยงานภาคเอกชนประเทศสมาชิกอาเซียนที่ให้การสนับสนุน และได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก จากการแสดงด้านวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน อาทิ การแสดงของนาย Harith Iskander Musa ผู้ได้รับรางวัล Asia’s Best Stand-up Comedian Award by Top 10 of Asia Award 2014.


เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๐ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสร่วมกับสภาสตรีไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้จัดสาธิตวิธีการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดพุทธวิปัสสนา เมือง Long Beach ระหว่างเวลา ๑๓.๓๐ น. - ๑๕.๓๐ น. โดยมีกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส นางกิริยา หิรัญพลกุล ประธานสภาสตรีไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ นางยุพินพักตร์ เตโชภาส ประธานสภาหอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนียและคนไทยในเขตใกล้เคียง จำนวน ๕๐ คน เข้าร่วมรับชมการสาธิตและร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

ประธานสภาสตรีไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ได้เป็นวิทยากรพิเศษบรรยาวิธีการทำ พร้อมด้วยนางยุพินพักตร์ เตโชภาส ประธานสภาหอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนีย ผู้ช่วยสาธิตวิธีประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ โดยประดิษฐ์เป็นดอกดารารัตน์

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอเชิญชวนผู้มีจิตอาสาและผู้ที่สนใจร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) เพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันเสาร์ที่ ๒๓ ก.ย. ๒๕๖๐ ณ วัดโพธิวารีรังสฤษฎิ์ เมือง Whittier เวลา ๑๓.๓๐ น. - ๑๕.๓๐ น. โปรดแจ้งการเข้าร่วมที่ หมายเลข (๓๒๓) ๙๖๒-๙๕๗๔ ต่อ ๒๑๓ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำไว้ให้แก่ผู้สนใจเข้าร่วมรับชมการสาธิตฯ


กงสุลใหญ่ฯ เลี้ยงต้อนรับนักชกแชมป์โลกขวัญใจคนไทย ศรีสะเกษ ส.รุ่งวิสัย (นครหลวงโปรโมชั่น)

เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ กงสุลใหญ่ฯ ได้เลี้ยงอาหารค่ำต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีกับ นักมวยขวัญใจชาวไทย ศรีสะเกษ อีกครั้งหลังจากที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทย โดยการชนะน็อคนักชกชาวนิการากัว "โรมัน กอนซาเลซ" ชัยชนะของศรีสะเกษ นับเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ เป็นนักชกไทยคนแรกที่มาป้องกันแชมป์โลก โดยเป็นคู่เอกในสหรัฐอเมริกา แล้วชนะน็อก ป้องกันแชมป์โลกได้สำเร็จอย่างงดงาม

กงสุลใหญ่ฯ ได้เลี้ยงรับรองคณะจากค่ายมวยนครหลวงโปรโมชั่น นำโดย คุณสุรชาติ พิสิฐวุฒินันท์ โปรโมเตอร์และเจ้าของค่ายมวย "นครหลวงโปรโมชั่น" พร้อมครอบครัวและทีมงานค่ายนครหลวงฯ ที่มาร่วมสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยในครั้งนี้ด้วย

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณ คนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐฯ ที่ได้เดินทางไปให้กำลังใจนักชกขวัญใจชาวไทยถึงสนามและขอบคุณคนไทยที่อยู่ในประเทศที่ร่วมส่งกำลังใจมาช่วยเชียร์ในครั้งนี้ด้วย


สถานกงสุลใหญ่ฯ จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของร้านค้า

ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับหน่วยงาน Operation ABC (Alcoholic Beverage Control) ของ Los Angeles Police Department (LAPD) ได้จัดการอบรม Standardized Training for Alcohol Retailers (STAR Training) เกี่ยวกับการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของร้านค้าและร้านอาหารให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของนครลอสแอนเจลิสและมลรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยมี Sergeant Lifernando Garcia เจ้าหน้าที่ตำรวจจาก LAPD เป็นวิทยากร

การอบรมในครั้งนี้มีหัวข้อและเนื้อหาที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับคนไทยที่ทำงานในร้านค้าและร้านอาหารที่มีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น

- หลักเกณฑ์ใบอนุญาตขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามหลักของร้านค้าและผู้ขาย

- เวลาในการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งขึ้นอยู่กับการขออนุญาต และข้อตกลงของร้านค้า แต่ไม่สามารถขายก่อนเวลา ๖.๐๐ น. และหลังเวลา ๒.๐๐ น.

- วิธีการตรวจสอบการปลอมแปลงใบขับขี่หรือบัตรประจำตัว (Identification Card ) ของผู้ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

- การนำผู้เยาว์มาล่อซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเจ้าหน้าที่ ABC ของ LAPD (Minor Decoy)

ภายหลังการอบรม ผู้เข้าอบรมได้สอบถามเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ที่ได้ประสบบ่อยครั้งทำให้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง จากนั้นได้มีการมอบประกาศณียบัตรของ LAPD ให้ผู้ผ่านการอบรม การอบรมนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมให้ความรู้คนไทยที่ประกอบอาชีพในร้านอาหารหรือร้านค้าที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายที่ถูกต้อง และป้องกันการถูกจับกุมหรือถูกปรับ โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

สามารถสอบถามข้อมูลการบรรยายเพิ่มเติมได้ที่ Sergant Fernando Garcia โทรศัพท์ ๒๑๓-๔๘๖๐๙๑๐ อีเมล์ 27687@lapd.online

สถานกงสุลใหญ่ฯ จะสรุปเนื้อหาการบรรยายในเว็บไซต์ และมีแผนจะจัดการอบรม STAR Training เป็นระยะๆ และจะประกาศให้ทราบต่อไป