ข่าวกงสุลข่าวกงสุล 21 พฤษภาคม 2565

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมสนับสนุนการจัดงานแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ไทย ณ มหาวิทยาลัย UCLA

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 นายต่อ ศรลัมพ์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้เข้าร่วมงานแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ไทย จัดโดยภาควิชามานุษยดนตรีวิทยา The UCLA Herb Alpert School of Music ณ โรงละคร Schoenberg Hall มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตนครลอสแอนเจลิส (University of California, Los Angeles – UCLA) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลดนตรีโลกประจำฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี ค.ศ. 2022 และงานแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย ของมหาวิทยาลัย UCLA

กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้แสดงความยินดีต่อ ผศ. ดร. สุพีนา อินทรีย์ แอดเลอร์ ภัณฑรักษ์เครื่องดนตรีโลก และผู้อำนวยการวงดนตรีไทย ภาควิชามานุษยดนตรีวิทยา UCLA ในการอำนวยการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ไทยในครั้งนี้ได้อย่างประสบความสำเร็จ ตลอดจนแสดงความชื่นชมนักศึกษาชาวไทยและต่างชาติของมหาวิทยาลัย UCLA นักดนตรีไทยและคณะนาฏศิลป์ไทย รวมทั้งสิ้นกว่า 40 คน ที่ร่วมแรงร่วมใจกันฝึกซ้อมและแสดงร่วมกันในครั้งนี้ การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ไทยเป็นไปอย่างมีสีสันและสนุกสนาน มีการแสดงระบำไก่ ฟ้อนบายศรีสู่ขวัญ ฟ้อนมโหรีอีสาน ฟ้อนภูไทยสามเผ่า และเซิ้งเมดเล่ย์โปงลาง

ในโอกาสนี้ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมโดยนำอาหารไทย ได้แก่ ข้าวไก่ทอดแกงเขียวหวาน ข้าวเกรียบปากหม้อ ไก่สะเต๊ะ กระทงทอง ไปเผยแพร่ให้แก่แขกผู้เข้าร่วมงานกว่า 150 คน ได้ร่วมรับประทานด้วย

ภาควิชามานุษยดนตรีวิทยา มหาวิทยาลัย UCLA ได้เริ่มการเรียนการสอนวิชาดนตรีไทย ในฐานะวิชาเลือกเสรีให้แก่นักศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับดนตรีไทยอย่างสม่ำเสมอ และมีการดำเนินโครงการอนุรักษ์เครื่องดนตรีไทยโบราณของมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีความร่วมมือทางวิชาการกับมูลนิธิและสถาบันการศึกษาของไทยอย่างใกล้ชิดด้วย ซึ่งนับว่าเป็นกิจกรรมที่มีส่วนช่วยสืบสานและส่งเสริมการเผยแพร่ดนตรีไทยและวัฒนธรรมไทยให้แก่ทั้งคนไทยและต่างชาติในสหรัฐฯ ได้อย่างดียิ่ง


การให้บริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 7 ณ วัดพุทธวราราม เมืองเดนเวอร์ รัฐโคโลราโด

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ขอเชิญคนไทยในรัฐโคโลราโด และพื้นที่ใกล้เคียงเข้ารับบริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 7/ 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีกำหนดการ ดังนี้

วันอังคารที่ 28 – วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ วัดพุทธวราราม เมืองเดนเวอร์ รัฐโคโลราโด 4801 Julian St, Denver, CO 80221 โทรศัพท์ (303) 433-1826

บริการกงสุลสัญจรครั้งนี้ ประกอบด้วย

1. การทำหนังสือเดินทาง (passport) - ต้องทำนัดหมาย เพื่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ตรวจสอบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรว่า ท่านสามารถยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางได้หรือไม่ (เพื่อไม่ให้เสียเวลาเดินทาง) โดยระบบนัดหมาย

จะเปิดบริการที่ www.thaiconsulatela.thaiembassy.org ตั้งแต่วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 จนครบจำนวนที่สามารถให้บริการได้ โดยกดแบนเนอร์ “นัดหมายทำหนังสือเดินทาง” และโปรดตรวจสอบเอกสารที่ต้องจัดเตรียมให้ครบถ้วนในเว็บไซต์ข้างต้น หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล passport@thaiconsulatela.org หรือหมายเลขโทรศัพท์ (323) 962-9574 ต่อ 223

2. การทำบัตรประจำตัวประชาชน - ไม่ต้องทำนัดหมาย โดยสามารถตรวจสอบเอกสารที่ต้องจัดเตรียมให้ครบถ้วนตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ข้างต้น หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล thaiid@thaiconsulatela.org หรือหมายเลขโทรศัพท์ (323) 962-9574 ต่อ 216

3. สำหรับการให้บริการอื่น ๆ เช่น การรับรองนิติกรณ์เอกสาร งานทะเบียนราษฎรและทะเบียนครอบครัว การขอเอกสารเดินทางฉุกเฉินหรือหนังสือเดินทางฉุกเฉิน เป็นต้น ท่านสามารถยื่นคำร้อง ทางไปรษณีย์เท่านั้น หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่แผนกนิติกรณ์ได้ที่อีเมล lg@thaiconsulatela.org หรือหมายเลขโทรศัพท์ (323) 962-9574 ต่อ 220 หรือแผนกหนังสือเดินทางฉุกเฉินได้ที่อีเมล ci@thaiconsulatela.org หรือหมายเลขโทรศัพท์ (323) 962-9574 ต่อ 227

เพื่อให้สอดคล้องกับคำแนะนำของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐฯ (Centers for Disease Control and Prevention) ขอความร่วมมือผู้รับบริการ (1) สวมหน้ากากอนามัยขณะที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการ (2) รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล (social distancing) อย่างน้อย 2 เมตร (3) ไม่เข้าพื้นที่ให้บริการก่อนถึงเวลานัดหมาย และ (4) หลีกเลี่ยง

การนำผู้ติดตามที่ไม่เกี่ยวข้องกับการขอรับบริการเข้ามาในพื้นที่