ชุมชนไทยในแอล.เอ.ข่าวจากกงสุล 21 พฤษภาคม 2559

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจชมภาพยนตร์เรื่อง Hand in the Glove ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่ร่วมผลิตโดยประเทศไทยและญี่ปุ่น วันพุธที่ 25 พ.ค. 2559 เวลา 19.00 น. ที่มูลนิธิ The Japan Foundation ที่นั่งมีจำนวนจำกัด


ตามที่ในปี 2557 และปี 2558 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้จัดการอบรมนวดไทยให้กับพี่น้องชาวไทยในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งการอบรมดังกล่าวประสบผลสำเร็จอย่างดีมีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวนมาก และมีหลายท่านที่พลาดหวังไม่ได้เข้าเรียนเนื่องจากที่นั่งมีจำนวนจำกัด นั้น ในปี 2559 นี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะจัดการอบรมนวดไทยต่อเนื่อง โดยร่วมกับวิทยาลัยแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เครือข่ายชุมชนไทยในเขตนครซานฟรานซิสโก และสมาคมไทยอเมริกันและพันธมิตรเอเชียแห่งซานดิเอโก จัดการอบรมนวดไทยขึ้นใน 2 เมืองของ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย คือ

- นครซานฟรานซิสโก (วันจันทร์ที่ 6 ถึงวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 – 17.00 น.)

- นครซานดิเอโก (วันศุกร์ที่ 10 ถึงวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 – 17.00 น.)

การจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะความชำนาญด้านการนวดไทยให้กับชาวไทยที่ประกอบอาชีพพนักงานนวด เพื่อช่วยขยายโอกาสในการประกอบอาชีพ และสำหรับผู้เรียนที่เป็นบุคคลทั่วไปก็สามารถใช้ความรู้นี้ในการดูแลรักษาสุขภาพให้กับตนเองและครอบครัวได้

สถานกงสุลใหญ่ฯ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ผู้สมัครเรียนไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพียงแค่นำเสื่อโยคะ หรือ เบาะ หรือ ผ้านวม มาใช้รองนอนในระหว่างการอบรม พร้อมเตรียมอาหารและเครื่องดื่มของตนเอง

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและรับใบสมัครได้ที่ www.thaiconsulatela.org หรือสอบถามข้อมูลได้ที่

- สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส 611 N. Larchmont Blvd., Floor 2, Los Angeles, CA 90004

โทรศัพท์ (323) 9629574 ต่อ 208 (คุณสุทธิดา)

โทรสาร (323) 9622128 อีเมล์ suttida.t@thaiconsulatela.org

ที่นั่งมีจำนวนจำกัด (30 คน สำหรับหลักสูตรระดับกลาง – ระดับสูง และ 50 คนสำหรับหลักสูตรขั้นพื้นฐาน)