ชุมชนไทยในแอล.เอ.ชุมชนไทยในแอล.เอ. 15 พฤศจิกายน 2557

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 นายเจษฎา กตเวทิน กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้ขึ้นกล่าวแสดงความยินดีในงานแถลงข่าวเปิดตัวการแสดงละครเวทีเรื่อง Waterfall the Musical (ดัดแปลงจากวรรณกรรมเรื่อง "ข้างหลังภาพ" ของศรีบูรพา) กำกับการแสดงโดย นายถกลเกียรติ วีรวรรณ (บอย) นำแสดงโดย นายสุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว (บี้) โดยมีกำหนดการแสดงที่ Pasadena Playhouse เมือง Pasadena ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม ถึง 28 มิถุนายน 2558 ซึ่งจะเป็นครั้งแรกที่ละคร musical ของไทยจะเปิดแสดงในสหรัฐอเมริกา