ข่าวกงสุลข่าวกงสุล 2 กุมภาพันธ์ 2562

ประชาชนที่มารับบริการกงสุลสัญจรที่ลาสเวกัส ได้รับบริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย และการลงทะเบียนเลือกตั้งด้วย ระหว่างวันเสาร์ที่ 26 ถึงวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้ให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดศรีเจริญธรรม เมืองลาสเวกัส มลรัฐเนวาดา โดยมีประชาชนเข้ารับบริการเพื่อทำหนังสือเดินทาง 175 ฉบับ บัตรประชาชน 49 ใบ และงานนิติกรณ์/ทะเบียนราษฎร 16 รายการ รวม 240 รายการ

ในโอกาสเดียวกันนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ยังได้ร่วมกับ Asian Americans Advancing Justice, Los Angeles (AAAJ) ให้คำปรึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายเข้าเมือง (Immigration Law) แก่คนไทยที่มารับบริการด้วย ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ AAAJ ออกให้บริการร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ฯ ในภารกิจกงสุลสัญจร

นอกจากนี้ โดยที่ช่วงเวลาของกงสุลสัญจรครั้งนี้ตรงกับวันแรกของการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรสำหรับการเลือกตั้งทั่วไปของไทยที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงได้ประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนให้ชุมชนไทยที่มาเข้ารับบริการที่ประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้งทางไปรษณีย์กับที่เลือกตั้งที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งด้วย โดยระบบการลงทะเบียนฯ จะเปิดถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ตามเวลาในประเทศไทย ทั้งนี้ ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งฉบับใหม่ คนไทยที่พำนักอยู่ในต่างประเทศทุกท่านที่ประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรจะต้องลงทะเบียนใหม่ในทุกครั้งที่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป (รายละเอียดเพิ่มเติม www.thaiconsulatela.org/election2019)

ในการปฏิบัติภารกิจกงสุลสัญจรและการประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเลือกตั้งครั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครกงสุลในพื้นที่ ทำให้ประชาชนที่มารับบริการได้รับความสะดวก จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณวัดศรีเจริญธรรมที่เอื้อเฟื้อสถานที่ รวมทั้งชุมชนไทยในเมืองลาสเวกัสและพื้นที่ใกล้เคียงที่ให้การสนับสนุนการบริการกงสุลสัญจรของสถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วยดี

สถานกงสุลใหญ่ฯ มีกำหนดให้บริการกงสุลสัญจรครั้งต่อไปที่วัดไชยมงคล เมืองแฟร์ฟิลด์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ระหว่างวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกงสุลสัญจรที่แฟร์ฟิลด์ และที่เมืองอื่นๆ สามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ www.thaiconsulatela.org


กงสุลใหญ่ฯ เข้าพบผู้อำนวยการส่วนภูมิภาคของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ

กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และ ร.ท. หญิง กรรภิรมย์ วิชาธร กงสุล ได้เข้าพบ นาง Christina J. Hernandez ผู้อำนวยการส่วนภูมิภาคลอสแอนเจลิส (Los Angeles Regional Director) กระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐฯ (Office of Foreign Missions, U.S. Department of State) เพื่อแนะนำตัวเนื่องในโอกาสเข้ารับหน้าที่ของ กงสุลใหญ่ฯ

ฝ่ายสหรัฐฯ ได้แสดงความพร้อมที่จะสนับสนุนกิจกรรมของสถานกงสุลใหญ่ฯ และการอำนวย ความสะดวกและการประสานงานด้านต่าง ๆ ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ แจ้งเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานของ สถานกงสุลใหญ่ฯ ที่จะเกี่ยวข้องกับฝ่ายสหรัฐฯ เช่น การจัดเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร การรณรงค์ให้ชุมชนไทยร่วมกรอกแบบสำมะโนประชากรของสหรัฐฯ และการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการของสถานกงสุลใหญ่ฯ และบ้านพัก กงสุลใหญ่ฯ เป็นต้น

ทั้งนี้ สำนักงานส่วนภูมิภาคลอสแอนเจลิส กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับสถานกงสุลใหญ่ของประเทศต่าง ๆ ที่อยู่ในเขตอาณา อาทิ เรื่อง เอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมถึงการประสานงานระหว่างสถานกงสุลใหญ่ฯ และหน่วยงานท้องถิ่นของมลรัฐนั้น ๆ