ข่าวกงสุลข่าวกงสุล 19 ตุลาคม 2562

กงสุลใหญ่ฯ เลี้ยงแสดงความยินดีให้กับนักออกแบบแบรนด์แฟชั่นไทยและขอบคุณผู้สนับสนุน หลังจบงาน “The 3rd Thai Night @ Los Angeles Fashion Week 2019”

วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่นักออกแบบไทยและทีมงานทั้ง 4 แบรนด์ ได้แก่ Salisa, Renim Project, Kanapot Aunsorn และ Landmeé ตลอดจนขอบคุณผู้สนับสนุน โดยเฉพาะทีมประเทศไทย ณ นครลอสแอนเจลิส ช้างเบียร์ และสื่อมวลชนไทยท้องถิ่น ณ ห้องโถง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลอสแอนเจลิส ภายหลังการจัดงานแสดงแฟชั่นโชว์ “The 3rd Thai Night @ Los Angeles Fashion Week 2019” เมื่อวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

กงสุลใหญ่ฯ กล่าวขอบคุณทีมนักออกแบบแฟชั่นไทยทั้ง 4 แบรนด์ และทีมประเทศไทยที่ร่วมกันดำเนินงานโครงการของสถานกงสุลใหญ่ฯ ในการส่งเสริมเผยแพร่ผ้าไทยและการออกแบบแฟชั่นของนักออกแบบรุ่นใหม่ของไทย ประจำปี 2562 จนประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นมาโดยตลอด ซึ่งการร่วมแสดงแฟชั่นโชว์ใน LA Fashion Week 2019 ครั้งนี้นับเป็นเวทีประชาสัมพันธ์ให้แบรนด์แฟชั่นไทยสามารถต่อยอดทางธุรกิจและขยายตลาดในภูมิภาคอเมริกาได้อย่างกว้างขวาง


สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดไทยลอสแองเจลิส โดยมีนายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ คู่สมรส ผู้แทนสมาคม ชมรม และประชาชนในเขตใกล้เคียงเข้าร่วมกว่า 300 คน

ในพิธีพระสงฆ์จำนวน 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและแสดงอนุโมทนากถา ถวายเป็นพระราชกุศล หลังจากนั้น กงสุลใหญ่ฯ นำทีมหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และผู้แทนสมาคมชมรมวางพวงมาลา และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมในพิธีจุดเทียนและยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นเวลา 89 วินาที