ชุมชนไทยในแอล.เอ.
ชุมชนไทยในแอล.เอ. 16 มิถุนายน 2555

หลังจากที่รัฐบาลสหรัฐฯ โดยนางฮิลลารี คลินตัน เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย เยือนสหรัฐฯ เพื่อร่วมหารือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่าง 2 ประเทศ ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ในระหว่างวันที่ 11-14 มิถุนายนที่ผ่านมา ในวันที่ 15-16 มิถุนายน ได้มาเยือนนครลอสแอนเจลิส เพื่อเปิดตัวโครงการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ผู้มีสัญชาติไทย ที่พำนักอยู่ในต่างประเทศ

ภารกิจในการเยือนกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ ได้ร่วมพูดคุยกับนางฮิลลารี วุฒิสมาชิก และพบปะกับนักธุรกิจชั้นนำของสหรัฐฯ ที่เป็นสมาชิกสภาธุรกิจอาเซียน-สหรัฐฯ (U.S. ASEAN Business Council - USABC) และสภาหอการค้าของสหรัฐ (U.S. Chamber of Commerce - USCC) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาค และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนสหรัฐฯ ได้สอบถาม เกี่ยวกับพัฒนาการด้านการเมืองและเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบันด้วย จากนั้น รัฐมนตรีว่าการฯ อีกทั้งยังได้ร่วมประชุมกับ เอกอัครราชทูตประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลและประเด็นที่เป็นผลประโยชน์ระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา

ภารกิจใน นครลอสแอนเจลิส รัฐมนตรีว่าการฯ จะเป็นประธานร่วมกับผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย ในการเปิดตัวโครงการจัดทำบัตรประชาชนให้แก่ผู้มีสัญชาติไทย ที่พักอาศัยอยู่ในต่างประเทศ รวมทั้งพูดคุยหารือกับชุมชนชาวไทยในนครลอสแอนเจลิส ถึงปัญหาและอุปสรรคที่ชุมชนไทยพอเจอในปัจจุบัน ในวันที่ 15 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยมี รองปลัดกระทรวงต่างประเทศ นายณัฎฐวุฒิ โพธิสาโร และอธิบดีกรมการกงสุล นายสุรพล เพชรวรา พร้อมด้วย นายชลอ อินทพันธุ์ จากสำนักการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยร่วมภารกิจในครั้งนี้