ข่าวกงสุลข่าวกงสุล 19 สิงหาคม 2560

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ณ บริเวณชั้น ๔ สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีนายธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ข้าราชการ หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ลูกจ้างท้องถิ่น นายกสมาคม ชมรม สื่อมวลชนท้องถิ่น และพสกนิกรชาวไทยในเขตอาณา เข้าร่วมพิธีฯ และร่วมลงนามถวายพระพร

นายธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่ฯ ประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ กล่าวถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล และลงนามในสมุดลงนามถวายพระพร ผู้เข้าร่วมพิธีร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยมีนางมิชเชล สตีล ผู้ว่าการมลรัฐออเรนท์ เคาน์ตี้ นายคิด ฉัตรประภาชัย นางจีน่า ปรีชา นายกสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ สภาสตรีไทยแห่งแคลิฟอร์เนีย นายกสมาคมล้านนาและพสกนิกรชาวไทยเข้าร่วมพิธี กว่า ๘๐ คน


นายธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมการประชุมหารือการพัฒนาไทยทาวน์

เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. กงสุลใหญ่ฯ ได้ร่วมประชุมระดมสมองกับกลุ่มพัฒนาไทยทาวน์เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาไทยทาวน์ มีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า ๕๐ คน อาทิ ศูนย์ส่งเสริมชาวไทย (Thai Community Development Center - Thai CDC) สมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา สมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ เป็นต้น

ที่ประชุมเห็นพ้องในแนวทางการพัฒนาไทยทาวน์ให้มีความร่มรื่น สะอาด ปลอดภัย มีเอกลักษณ์ความเป็นไทยยิ่งขึ้น และมีข้อเสนอที่น่าสนใจเช่น การตั้งสภาไทยทาวน์ การดึงดูดนักลงทุนจากประเทศไทย การตั้งศูนย์วัฒนธรรมไทย การจัดตลาดนัดกลางคืน (Night Market) ร้านขายของที่ระลึกของไทยทาวน์ การตั้งสถาปัตยกรรมหรือ landmark เช่นรูปปั้นยักษ์ การปรับปรุงตกแต่งร้านค้าให้มีเอกลักษณ์ไทย การจัดทำฉากสำหรับถ่ายรูปที่มีเอกลักษณ์ไทยทาวน์ การส่งเสริมธุรกิจไทยโดยใช้การสนับสนุนเงินกู้รายย่อยจากภาครัฐท้องถิ่น การทำแผนที่ธุรกิจไทยทาวน์ และการจัดรถบริการนักท่องเที่ยว เป็นต้น

กลุ่มพัฒนาไทยทาวน์จะจัดการหารือกลุ่มย่อยในประเด็นต่าง ๆ ในโอกาสแรกต่อไป

ผู้เข้าร่วมการประชุมได้ร่วมกันร้องเพลงอิ่มอุ่น ใครหนอและค่าน้ำนมเพื่อรำลึกพระคุณของแม่เนื่องในโอกาสวันแม่ด้วย


นายธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมงาน Clean for Mom ที่ไทยทาวน์

เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสและนางชัญชนิษฐ์ มาเทอร์เรล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมชาวไทย (Thai Community Development Center - Thai CDC) ได้เป็นประธานร่วมเปิดงานกิจกรรม Clean for Mom จัดโดย Thai CDC โดยมีผู้แทนชุมชน สมาคมไทยต่าง ๆ กว่า ๑๒ สมาคม นักศึกษาไทยจาก UCLA เจ้าหน้าที่ทีมประเทศไทยและครอบครัวเข้าร่วมกว่า ๒๐๐ คน

กิจกรรม Clean for Mom จัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่๙ ครบ ๘๕ พรรษาและเพื่อทำความสะอาดไทยทาวน์ ซึ่งถือเป็นหนึ่งกิจกรรมเพื่อพัฒนาไทยทาวน์

กิจกรรมร่วมทำความสะอาดในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี ทำให้ถนนในบริเวณไทยทาวน์สะอาดสวยงามมากยิ่งขึ้นและได้รับการชื่นชมจากผู้ประกอบการและผู้อยู่อาศัยในไทยทาวน์ด้วย