ข่าวกงสุลข่าวกงสุล 7 ธันวาคม 2562

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม

ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส โดยมีนายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส พร้อมด้วยนางกมลภัทร ประทุมแก้ว ภริยา หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ข้าราชการ คู่สมรส เจ้าหน้าที่ และผู้แทนสมาคม ชมรม เข้าร่วมพิธีฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ในเวลา 9.00 - 12.00 น. กงสุลใหญ่ฯ ได้เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรและถวายเพลพระสงฆ์ โดยได้จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยและเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จากนั้นพระสงฆ์จำนวน 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล และแสดงอนุโมทนากถา ถวายเป็นพระราชกุศล เสร็จแล้วผู้เข้าร่วมพิธีฯ ถวายเพลแด่พระสงฆ์ร่วมกัน

ต่อมาในเวลา 14.00 - 15.00 น. กงสุลใหญ่ฯ เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เริ่มโดยผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้นกงสุลใหญ่ฯ ได้เป็นผู้แทนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และเหล่าผสกนิกรชาวไทยที่อยู่อาศัยใน 13 รัฐทางตะวันตกของสหรัฐฯ ถวายพานพุ่มดอกไม้เพื่อเป็นราชสักการะ และนำกล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงปฏิบัติเพื่อประชาชนไทยตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ทรงครองราชย์


สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสจัดงานวันชาติ ประจำปี 2562

เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับสำนักงานทีมประเทศไทย สมาคม ชมรมและภาคเอกชนไทยในลอสแอนเจลิสและพื้นที่ใกล้เคียงร่วมกันจัดงานวันชาติประจำปี 2562 ณ Taglyan Cultural Complex เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและความสำคัญของวันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นวันพ่อของไทย

โดยมีแขกสำคัญของฝ่ายสหรัฐฯ ที่เข้าร่วมได้แก่ นาย Peter Chan สมาชิกสภาเขต Monterey Park นาง Jade Suh ผู้แทนวุฒิสมาชิก Dianne Feinstein นาย Blake Dellinger ผู้แทนนาง Laura Friedman สมาชิกสภาผู้แทนรัฐแคลิฟอร์เนียเขต 43 นาง Lourdes Saab หัวหน้ากองพิธีการทูตลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้ นาย Tom LaBonge อดีตสมาชิกสภาเทศบาลนครลอสแอนเจลิส รวมทั้งผู้สื่อข่าว ผู้แทนภาคเอกชนไทย นายกสมาคม ชมรมและผู้นำชุมชนไทยในรัฐแคลิฟอร์เนียเข้าร่วมงานในครั้งนี้กว่า 350 คน

ภายในงานได้จัดแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และมีซุ้มอาหาร 4 ภาค ผลไม้ไทยและเครื่องดื่มที่ได้รับการสนับสนุนโดยสมาคม ร้านอาหารไทย และบริษัทของไทยไว้บริการ รวมทั้งมีชุดการแสดงดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย ซึ่งเป็นที่ชื่นชมของแขกที่มาร่วมงาน


สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสจัดกิจกรรมจิตอาสา

เมื่อวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ณ Hollywood Food Coalition นครลอสแอนเจลิส กงสุลใหญ่ ณ นครลิสแอนเจลิส พร้อมหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ช่วยจัดเตรียมอาหารค่ำเพื่อเเจกจ่ายแก่คนไร้ที่อยู่และผู้ยากไร้

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

Hollywood Food Coalition เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือบุคคลไร้ที่อยู่ในเขตนครลอสแอนเจลิสสำหรับปัจจัยขั้นพื้นฐาน เช่น อาหาร เสื้อผ้า เครื่องนอน สุขภาพอนามัย และอื่น ๆ

โดยในวันที่ประกอบกิจกรรมดังกล่าว มีคนไร้ที่อยู่และผู้ยากไร้มาขอรับความช่วยเหลือกว่า 160 คน