ข่าวกงสุลข่าวกงสุล 21 ธันวาคม 2562

กงสุลใหญ่ฯ เข้ากราบนมัสการพระสงฆ์และเยี่ยมผู้ประสบเหตุที่วัดพุทธภาวนา นครลาสเวกัส

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสและนายชัชวาล หรยางกูร กงสุล ได้เดินทางไปยังวัดพุทธภาวนา นครลาสเวกัส เพื่อกราบนมัสการพระสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่และลูกศิษย์วัดผู้ประสบเหตุคนรายจุดเพลิงเผาและกราดยิงภายในวัดเมื่อคืนวันที่ 15 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา

โดยกงสุลใหญ่ฯ ได้รับฟังเหตุการณ์จากพระสงฆ์และลูกศิษย์วัดที่ประสบเหตุ ตรวจเยี่ยมบริเวณที่ได้รับความเสียหาย และพบปะพูดคุยกับชุมชนไทยในพื้นที่ที่มาร่วมเก็บกวาดทำความสะอาดวัด โดยกงสุลใหญ่ได้ขอให้วัดและชุมชนร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อให้เหตุการณ์ผ่านพ้นไปด้วยดี ให้ติดตามและรับฟังผลการสอบสวนและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น รวมทั้งให้คำแนะนำที่เกี่ยวข้องและให้กำลังใจแก่ผู้ประสบเหตุ

นอกจากนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนท้องถิ่นที่ให้ความสนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ถึงสาเหตุที่เดินทางมาและบทบาทหน้าที่ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ในการคุ้มครองดูแลคนไทยอีกด้วย

ทั้งนี้ พระสงฆ์และลูกศิษย์วัดได้กลับเข้าพักอาศัยในวัดพุทธภาวนาตามปกติแล้ว (17 ธันวาคม 2562)


บริการกงสุลสัญจรและตรวจสุขภาพที่เมืองซานบรูโน มีคนเข้ารับบริการกว่า 250 คน

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส นำโดยกงสุลกัญธกา บุรพธานินทร์ ให้บริการกงสุลสัญจร ณ เมืองซานบรูโน มลรัฐแคลิฟอร์เนีย เมื่อวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 7 - 8 ธันวาคม 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้จัดบริการกงสุลสัญจร ณ วัดพุทธประทีป เมืองซานบรูโน มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งเป็นกงสุลสัญจร ครั้งที่ 1 ของปีงบประมาณ 2563 และเป็นครั้งที่ 1 ใน 5 ที่จะจัดขึ้นในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย

การจัดกงสุลสัญจรครั้งนี้ มีคนไทยเข้ารับบริการทำหนังสือเดินทาง e-passport จำนวน 165 เล่ม บัตรประชาชน จำนวน 27 ใบ และขอเอกสารนิติกรณ์ จำนวน 12 รายการ รวมทั้งสิ้น 204 รายการ

นอกจากการให้บริการงานกงสุลแล้ว สมาคมพยาบาลไทยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียได้เปิดจุดบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นโดยแพทย์และพยาบาลโดยมีผู้รับบริการกว่า 60 คน

ในโอกาสนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจสำมะโนประชากรสหรัฐฯ (United States 2020 Census) แก่อาสาสมัครกงสุล เพื่อนำไปใช้เผยแพร่ในกลุ่มชุมชนไทย เนื่องจากการสำรวจสำมะโนประชากรของสหรัฐฯ จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาสังคมในมิติต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนไทยในสหรัฐฯ

สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครกงสุลในพื้นที่ ทำให้ประชาชนที่มารับบริการด้านกงสุลได้รับความสะดวก ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ ขอแสดงความขอบคุณมา ณ ที่นี้

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณวัดพุทธประทีป ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ รวมทั้งชุมชนไทยในเมืองซานบรูโนและพื้นที่ใกล้เคียงที่ให้การสนับสนุนการบริการกงสุลสัญจรของสถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วยดี

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับกำหนดการกงสุลสัญจรครั้งต่อไปที่วัดอตัมมยตาราม มลรัฐวอชิงตัน ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2562 ได้ทางเว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ www.thaiconsulatela.org


กงสุลใหญ่ฯ พบหารือกับ UCLA Health

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 คณะจาก University of California, Los Angeles (UCLA) Health International Services ประกอบด้วย น.ส. Lena Wu, Program Manager, Education และ ดร. Jana P. Lim, Program Manager, Asia ได้เข้าพบกงสุลใหญ่ฯ ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีนางจิตรฉวี อรุณรุ่งเลิศ กงสุล เข้าร่วมด้วย

ทั้งสองฝ่ายได้หารือกันเรื่องความร่วมมือกับไทยในด้านการบริการและวิทยาศาสตร์การแพทย์ของ UCLA Health ซึ่งเป็นศูนย์การแพทย์ชั้นนำที่มีบริการทั้งด้านสุขภาพและวิชาการ โดยเฉพาะในด้านการบริการคนไข้ต่างชาติ การจัดหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับบุคลากรด้านการแพทย์ และบริการทางการแพทย์อื่น ๆ เช่น การแพทย์ทางไกล (Telemedicine) เป็นต้น


กงสุลใหญ่ฯ ร่วมงานเลี้ยงเปิดตัวสมาคมไทยเนวาดา และงานคริสต์มาสของสมาคมฯ

เมื่อคืนวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ เมืองลาสเวกัส นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส พร้อมกงสุลชัชวาล หรยางกูร ได้ร่วมงานเลี้ยงเปิดตัวสมาคมไทยเนวาดา และงานคริสต์มาสของสมาคมฯ

โดยกงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีต่อการรวมตัวของชุมชนไทยเพื่อจัดตั้งสมาคมฯ ซึ่งจะส่งผลดีต่อความรักสามัคคีในหมู่ชาวไทยและพร้อมสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อความเข้มเเข็งของชุมชนไทยในรัฐเนวาดาต่อไป

งานที่จัดขึ้นได้รับการสนับสนุนจากชุมชนไทยในรัฐเนวาดาที่เดินทางมาร่วมงานกว่า 250 คน และร้านอาหารไทยในพื้นที่ รวมทั้งนายกสมาคมลาวอเมริกันแห่งลาสเวกัส และนายกสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ที่เดินทางมาร่วมให้กำลังใจ

ปัจจุบันนายประสิทธิ์ เตรียมวงษ์ เป็นผู้รักษาการตำแหน่งนายกสมาคมฯ เมื่อจดทะเบียนองค์กรเรียบร้อยแล้วจะจัดให้มีการเลือกตั้งต่อไป