ข่าวกงสุลข่าวกงสุล 4 พฤศจิกายน 2560

กงสุลใหญ่ฯ และครอบครัวเยี่ยมและปฏิบัติธรรมที่วัดป่าอภัยคีรี เมือง Redwood Valley มลรัฐแคลิฟอร์เนีย

เมื่อวันที่ ๒๘ ต.ค. ๒๕๖๐ กงสุลใหญ่ฯ และครอบครัว ได้เดินทางไปเยี่ยมวัดป่าอภัยคีรี เมือง Redwood Valley ซึ่งเป็นวัดในสายหลวงพ่อชา สุภัทโท แห่งแรกในสหรัฐอเมริกา โดยมีพระอาจารย์ปสันโน เป็นเจ้าอาวาส

กงสุลใหญ่ฯ และครอบครัวได้ร่วมปฏิบัติธรรมเจริญภาวนาและร่วมบำเพ็ญกุศลถวายเพลร่วมกับพุทธศาสนิกชนชาวไทย โดยมีพระอาจารย์กรุณา ธัมโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และพระอาจารย์สิริปันโน ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมสถานที่ปฏิบัติธรรมในพื้นที่วัด


สถานกงสุลใหญ่ฯ สำรวจสถานปฏิบัติธรรมและเยี่ยมครอบครัวคนไทยที่บ้านเรือนประสบเหตุเพลิงไหม้ ที่เมืองซานตา โรซ่า

เมื่อวันที่ ๒๘ ต.ค. ๒๕๖๐ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสและภริยาได้เดินทางไปสำรวจสถานปฏิบัติธรรมที่ถูกเพลิงไหม้ทั้งหมดของวัดซานฟรานธัมมาราม และได้มอบปัจจัยที่เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ร่วมกันสมทบบำเพ็ญกุศลเพื่อให้ทางวัดใช้จ่ายในการบูรณะก่อสร้างขึ้นใหม่ต่อไป สถานปฏิบัติธรรมตั้งอยู่บนเขาสามลูกมีอาคารปฏิบัติธรรมขนาดสามชั้นและมีกุฏิอีกสิบกว่าหลัง ซึ่งถูกเพลิงไหม้ทั้งหมดยกเว้นเพียงหนึ่งหลัง สาธุชนที่ประสงค์จะบริจาคปัจจัยสมทบการบูรณะก่อสร้างสถานปฏิบัติธรรมดังกล่าวสามารถติดต่อวัดซานฟรานธัมมารามได้ที่โทร. ‭(415) 753-0857‬‬

ในวันเดียวกัน กงสุลใหญ่ฯ และภริยาได้เดินทางไปเยี่ยมครอบครัวคนไทยในเมืองซานตา โรซ่าที่บ้านถูกเพลิงไหม้ทั้งหมดจำนวน ๕ ครอบครัว ซึ่งได้รวมตัวกันพบ กงสุลใหญ่ฯ ที่วัดมหาพุทธภูมิ เมืองซานตา โรซ่า ครอบครัวคนไทยบางครอบครัวก่อสร้างบ้านเรือนในที่เช่าของบุคคลอื่นและมิได้มีประกันอัคคีภัย กงสุลใหญ่ฯ ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านเจ้าอาวาสวัดมหาพุทธภูมิและรับที่จะดูแลการจัดทำเอกสารทางราชการไทยที่สูญหายจากเหตุเพลิงไหม้เป็นกรณีเร่งด่วน

กงสุลใหญ่ฯ และภริยาได้ไปพบและเยี่ยมชุมชนไทยกว่า ๑๐๐ คนและเข้าร่วมประเพณีลอยกระทงและชมการแสดงของบุตรหลานของคนไทยที่จัดขึ้นที่วัดมหาพุทธภูมิด้วย โดยได้กล่าวต่อชุมชนไทยขอถวายความไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร การเสริมสร้างชุมชนไทยให้เข้มแข็ง การถ่ายทอดประเพณีและวัฒนธรรมต่อให้บุตรหลาน อีกทั้งตอบคำถามเกี่ยวกับงานกงสุลและรับที่จะพิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดให้บริการกงสุลสัญจรที่วัดมหาพุทธภูมิ

สถานกงสุลใหญ่ฯ กำลังประสานงานกับสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคเหนือและองค์กรอื่น ๆ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในเดือน พ.ย. ๒๕๖๐ เพื่อช่วยเหลือครอบครัวคนไทยที่ประสบเหตุเพลิงไหม้ต่อไป

ผู้ที่ต้องการบริจาคสมทบความช่วยเหลือต่อครอบครัวคนไทยที่บ้านประสบเหตุเพลิงไหม้สามารถติดต่อผ่านวัดมหาพุทธภูมิ โทร. ‭(707) 843-6668‬‬


กงสุลใหญ่ฯ อัญเชิญผ้ากฐินพระราชทานที่วัดพุทธาณุสรณ์ เมืองฟรีมอนท์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย

เมื่อวันที่ ๒๙ ต.ค. ๒๕๖๐ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานมามอบให้แก่ สภาวัฒนธรรมไทย แห่งเมืองฟรีมอนท์ นำโดยนางกิ่งกาญจน์ สมิตามร เกียว เป็นประธานเจ้าภาพ ถวายแด่พระภิกษุที่วัดพุทธานุสรณ์ เมืองฟรีมอนท์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนชาวไทย

กงสุลใหญ่ฯ และภริยาได้ร่วมบำเพ็ญกุศลตักบาตรถวายเพล เปิดงานประเพณีลอยกระทงและชมการแสดงของบุตรหลานชาวไทย และได้กล่าวต่อชุมชนไทยขอถวายความไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ขอให้คนไทยดำเนินรอยตามพระราชปณิธานในการอุทิศตัวเพื่อส่วนรวม แผ่นดินถิ่นเกิดและแผ่นดินที่พำนักอาศัยคือ สหรัฐฯ และชุมชนไทย

กงสุลใหญ่ฯ ยืนยันความพร้อมในการรับใช้บริการชุมชนไทยในงานด้านต่าง ๆ เช่น งานทางด้านกงสุล รวมไปถึงความสนับสนุนร่วมมือในด้านต่าง ๆ ที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนไทยและสืบทอดความเป็นไทยผ่านลูกหลานด้วย ซึ่งกงสุลใหญ่ฯ รับทราบด้วยยินดีว่า เจ้าอาวาสวัดพุทธาณุสรณ์มีแผนที่จะจัดทำสนามเด็กเล่นสำหรับเยาวชนในพื้นที่วัดด้วย