ข่าวกงสุลข่าวกงสุล 26 กันยายน 2563

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ออกให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดป่าธรรมชาติ เมืองลาพวนเต มลรัฐแคลิฟอร์เนีย แก่ชุมชนไทยในพื้นที่และมลรัฐใกล้เคียง

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 - วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 ระหว่างเวลา 09.00 - 17.00 น. นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ให้บริการกงสุลสัญจรนัดพิเศษ ณ วัดป่าธรรมชาติ เมืองลาพวนเต้ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยในการจัดกงสุลสัญจรครั้งนี้ มีผู้เข้ารับบริการทำหนังสือเดินทาง e-passport จำนวน 194 รายการ บัตรประชาชน จำนวน 48 รายการ นิติกรณ์และทะเบียนราษฎร 8 รายการ รวมทั้งสิ้น 250 รายการ

สถานกงสุลใหญ่ฯ จะจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรครั้งต่อไป ณ วัดไทยลอสแองเจลิส เมืองนอร์ทฮอลลีวูด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ในวันที่ 26 - 27 กันยายน 2563 ระหว่างเวลา 09.00 -17.00 น. ผู้ประสงค์จะขอรับบริการด้านกงสุลสามารถสำรองนัดหมายทำหนังสือเดินทางได้ทางเว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ www.thaiconsulatela.org ส่วนบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนและนิติกรณ์ไม่ต้องนัดหมาย