ข่าวกงสุลข่าวกงสุล 13 กรกฎาคม 2562

กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส นำคณะเยาวชนไทยสหรัฐอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่ และคณะอาสาสมัครโครงการเพื่อนมิตรไทยอเมริกัน (Thai American Friendship Project 2019) เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้นำคณะเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่และผู้ปกครอง จำนวน 190 คน รวมทั้งคณะอาสาสมัครโครงการเพื่อนมิตรไทยอเมริกัน อีก 5 คน เข้าเยี่ยมคารวะพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและเยาวชน รวมทั้งได้ให้โอวาทแก่เยาวชนและอาสาสมัคร และขอให้ทุกคนใช้โอกาสในการเยือนไทยในปีซึ่งเป็นปีมหามงคลที่ได้มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา และจะมีการเฉลิมฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในเดือนกรกฎาคมนี้ ทำความรู้จักกับความเป็นไทยในทุกมิติ และสัมผัสถึงความเป็นไทยอย่างแท้จริง และเพื่อเข้าใจและภาคภูมิใจในความเป็นไทย โดยขอให้ทุกคนรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้ และนำประสบการณ์ครั้งนี้กลับไปเผยแพร่ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของไทยในสังคมสหรัฐฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศที่มีมายาวนานกว่า 186 ปี ทั้งนี้ เยาวชนไทยในสหรัฐฯ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย และสามารถเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรีได้เดินทักทายและถ่ายรูปอย่างเป็นกันเองกับเยาวชน อาสาสมัครและผู้ปกครอง

โครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่ มีจุดเริ่มมาจากโครงการวัฒนธรรมไทยคืนถิ่นเมื่อปี 2533 เพื่อนำคณะเยาวชนไทยที่เรียนนาฏศิลป์ที่วัดไทยลอสแองเจลิสและผู้ปกครองกลับไปเยือนและแสดงนาฏศิลป์ที่ประเทศไทย ต่อมาได้จัดต่อเนื่องเป็นโครงการเยาวชนไทยในสหรัฐฯ เยือนแผ่นดินแม่ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยที่ไม่ได้เรียนนาฏศิลป์มีโอกาสเข้าร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก ความรู้สึกผูกพันกับสังคมและประเทศไทย มีกำหนดจัดทุก ๆ 2 ปี สำหรับโครงการฯ ในปีนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 12 และเป็นรูปแบบที่ชุมชนไทยในภูมิภาคอื่นๆ เช่น ยุโรปและออสเตรเลีย นำไปจัดโครงการในลักษณะเดียวกันด้วย

คณะเยาวชนไทยฯ จะพำนักอยู่ในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1 - 14 กรกฎาคม 2562 โดยมีกำหนดเข้าร่วมการบันทึกเทปโทรทัศน์เพื่อถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เลี้ยงอาหารกลางวันทหารผ่านศึก เลี้ยงอาหารเด็กสถานสงเคราะห์บ้านปากเกร็ด และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์อื่น ๆ นอกจากนี้ มีนัดหมายเข้าเยี่ยมคารวะบุคคลสำคัญ เช่น ผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ และปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ตลอดจนการไปทัศนศึกษาทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

สำหรับเยาวชนอาสาสมัครเชื้อสายไทย-อเมริกัน จำนวน 5 คน ที่เข้าร่วมโครงการ Thai American Friendship Project 2019 เป็นเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อมาเป็นอาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในประเทศไทย เป็นระยะเวลา 3 เดือน และจะมีโอกาสได้ไปทัศนศึกษาสถานที่ต่าง ๆ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทย เพื่อเป็นสะพานมิตรภาพระหว่างสองประเทศ เป็นกระบอกเสียงให้กับชุมชนไทยในสังคมสหรัฐฯ ต่อไปด้วย

รับชมบันทึกภาพที่: https://www.youtube.com/watch?v=_FCz09pGEL8


บริการกงสุลสัญจรและตรวจสุขภาพที่เมืองเบอร์คเลย์ มีคนเข้ารับบริการกว่า 250 คน

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดมงคลรัตนาราม เมืองเบอร์คเลย์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย เมื่อวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้จัดบริการกงสุลสัญจร ณ วัดมงคลรัตนาราม เมืองเบิร์คเลย์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งเป็นกงสุลสัญจร ครั้งที่ 11/15 ของปีงบประมาณ 2562 และเป็นครั้งที่ 4/5 ที่จัดขึ้นในตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนีย

การจัดกงสุลสัญจรครั้งนี้ มีคนไทยและไทย-อเมริกันเข้ารับบริการทำหนังสือเดินทาง e-passport จำนวน 203 เล่ม บัตรประชาชน จำนวน 33 ใบ และขอเอกสารนิติกรณ์ จำนวน 30 รายการ รวมทั้งสิ้น 266 รายการ

นอกจากการให้บริการงานเอกสารแล้ว สมาคมพยาบาลไทยแห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนียยังร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ฯ เปิดจุดบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและสุขภาพฟันแก่ชุมชนไทยด้วย โดยมีผู้รับบริการกว่า 250 คน

สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครกงสุลในพื้นที่ 5 คน ทำให้ประชาชนที่มารับบริการด้านกงสุลได้รับความสะดวก ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ ขอแสดงความขอบคุณมา ณ ที่นี้

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณวัดมงคลรัตนารามที่เอื้อเฟื้อสถานที่ รวมทั้งชุมชนไทยในเมืองเบิร์คเลย์และพื้นที่ใกล้เคียงที่ให้การสนับสนุนการบริการกงสุลสัญจรของสถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วยดี

กงสุลสัญจรครั้งต่อไปของสถานกงสุลใหญ่ฯ จะมีขึ้นที่วัดมงคลวราราม มลรัฐยูทาห์ ระหว่างวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2562 โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับกำหนดการกงสุลสัญจรได้ทางเว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ www.thaiconsulatela.org


สถานกงสุลใหญ่ฯ ปฐมนิเทศส่งเยาวชนไทย-อเมริกันเยือนไทยภายใต้โครงการเพื่อนมิตรไทยอเมริกัน 2019

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 เยาวชนไทย-อเมริกัน จำนวน 5 คน ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการเพื่อนมิตรไทยอเมริกัน หรือ Thai American Friendship Project (TAFP) 2019

ได้เข้ารับการปฐมนิเทศที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสเพื่อเตรียมความพร้อมและรับทราบข้อมูลที่จำเป็นต่อการเข้าร่วมโครงการฯ อาทิ งานที่ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีไทย รวมทั้งข้อควรทราบเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในประเทศไทย

ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้ให้โอวาทและคำแนะนำ โดยเน้นถึงบทบาทสำคัญของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในฐานะสะพานเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระดับประชาชนต่อประชาชนของไทยกับสหรัฐฯ รวมถึงบทบาทการเป็นผู้ถ่ายทอดความเป็นไทยในแง่มุมต่าง ๆ ที่กลับสู่สังคมอเมริกัน เยาวชนไทย-อเมริกันที่เข้าร่วมโครงการ TAFP 2019 จำนวน 5 คน

มาจากเมืองและมลรัฐต่าง ๆ ทั่วเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ฯ ประกอบด้วย

1. Ms. Tasha Boyer จากเมือง Chugiak รัฐ Alaska จบการศึกษาจาก Yale University

2. Ms. Monica Pornpitak Campbell จากเมือง Los Angeles รัฐ California กำลังศึกษาอยู่ที่ UC Los Angeles

3. Mr. Sky Chiean Kumtong จากเมือง Los Angeles รัฐ California จบการศึกษาจาก UC San Diego

4. Ms. Thutchada Visaijorn จากเมือง San Diego รัฐ California จบการศึกษาจาก UC San Diego

5. Ms. Pukjera Jena Rungreang จากเมือง Los Angeles รัฐ California จบการศึกษาจาก California State University Northridge

โดยทั้ง 5 คนได้ผ่านการคัดเลือกทั้งข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์จากผู้สมัครทั้งหมดกว่า 12 คน

เยาวชนไทย-อเมริกันทั้ง 5 คน ได้ออกเดินทางไปประเทศในคืนวันที่ 24 มิถุนายน 2562 เพื่อไปปฏิบัติงานเป็นอาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาในไทยในภูมิภาคต่าง ๆ และเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทยในทุกแง่มุมรวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ จะเดินทางกลับในช่วงปลายเดือนกันยายน 2562

TAFP เป็นโครงการที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ริเริ่มขึ้นเมื่อปี 2560โดยได้รับความร่วมมือจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลอสแอนเจลิส และสถาบันการทูตและการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต การดำเนินโครงการฯในปีที่ผ่าน ๆ มาประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีโดยช่วยเสริมสร้างการมีปฏิสัมพันธ์ในระดับประชาชนของทั้งสองประเทศผ่านทางผู้เข้าร่วมโครงการ TAFP ซึ่งทำหน้าที่ทูตวัฒนธรรมของประเทศไทยในสหรัฐฯ ด้วย

ขณะเดียวกันเยาวชนในประเทศไทยก็ได้รับประโยชน์จากการเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาและได้ตระหนักว่ายังมีคนเชื้อสายไทยในต่างแดนที่มีความรักและผูกพันกับประเทศไทย


ประชุม Los Angeles Consular Corps Spouses Association – LACCSA

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00 – 14.00 น. นางกมลภัทร ประทุมแก้ว ภริยากงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสเป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันสมาคมภริยาคณะกงสุลประจำนครลอสแอนเจลิส (Los Angeles Consular Corps Spouses Association – LACCSA) ในงานประชุมประจำเดือนกรกฎาคมของสมาคมฯ ที่บ้านพักกงสุลใหญ่ฯ โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 30 คน ในโอกาสนี้ นาง Mame Toucouleur Mbaye ประธานสมาคมฯ ได้เชิญนาย James Suh ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความมั่งคั่งบรรยายเรื่องการวางแผนทางการเงิน และ Sergeant Luqman Watkins บรรยายเรื่องการดูแลความปลอดภัยในชุมชน นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานยังได้รับคำแนะนำการดูแลบุคลิกภาพจากช่างแต่งหน้าและทำผม ด้วย


ผู้บริหารองค์กรเพื่อชุมชนไทยในแคลิฟอร์เนีย เป็นหนึ่งใน 10 คนไทยจากทั่วโลกที่ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ “กงสุลอาสา”

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้มอบเข็มชูเกียรติ “กงสุลอาสา” ให้แก่นางนงเยาว์ ส. วรานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสุขภาพชุมชน นครลอสแอนเจลิส มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติฯ มีขึ้นในช่วงพิธีเปิดการอบรม/สัมมนาเจ้าหน้าที่กงสุลทั่วโลก ประจำปี 2562 โดยนอกจากนางนงเยาว์ฯ แล้ว มี “กงสุลอาสา” ที่ทำงานช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากจากมาเลเซีย เมืองมาเก๊า สิงคโปร์ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสหราชอาณาจักร ที่ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติฯ ในครั้งนี้ด้วย ตลอดจนนางสาวเขมนิจ จามิกรณ์ (แพนเค้ก) ดารานักแสดง และนายศรัณยู วินัยพานิช (ไอซ์) ศิลปินนักร้อง ซึ่งได้รับเข็มเชิดชูเกียรติฯ ในฐานะทูตหนังสือเดินทาง และนายดำฤทธิ์ วิริยะกุล บรรณาธิการข่าวภูมิภาค หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และเลขาธิการสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน ซึ่งได้รับเข็มเชิดชูเกียรติฯ ในฐานะที่ทำงานเผยแพร่ข่าวสารด้านกงสุลที่เป็นประโยชน์ต่อคนไทยทั้งในและต่างประเทศ

ในฐานะผู้ก่อตั้งศูนย์พัฒนาสุขภาพชุมชนฯ นางนงเยาว์ฯ มีผลงานโดดเด่นที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมสุขภาพ การสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐให้คนไทย/ไทย-อเมริกันในแคลิฟอร์เนีย และการให้ความช่วยเหลือและการจัดหาที่พักอาศัยชั่วคราวให้แก่คนไทยที่ตกทุกข์ได้ยาก ผ่านโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ โครงการความปลอดภัยแม่และเด็ก โครงการรวมตัวกันของผู้สูงวัย และศูนย์ฝึกงานผู้สูงวัย นอกจากนี้ นางนงเยาว์ฯ ยังมีบทบาทสนับสนุนภารกิจกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมกงสุลสัญจร เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาแก่คนไทยในพื้นที่ต่าง ๆ

การมอบเข็มเชิดชูเกียรติฯ เป็นโครงการที่มีขึ้นในโอกาสครบรอบ 20 ปี กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ


กระทรวงการต่างประเทศ ต้อนรับคณะเยาวชนจากโครงการเพื่อนมิตรไทย – อเมริกัน (Thai – American Friendship Project)

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 นางรุยาภรณ์ สุคนธทรัพย์ รองอธิบดีกรมสารนิเทศ ต้อนรับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการเพื่อนมิตรไทย – อเมริกัน ณ ห้องประชุมกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ โดยน้อง ๆ ได้รับฟังการบรรยายสรุป ชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศ และเยี่ยมชมสถานีวิทยุสราญรมย์

โครงการเพื่อนมิตรไทย-อเมริกันเปิดโอกาสให้เยาวชนเชื้อสายไทยที่เติบโตในสหรัฐฯ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทยและความเป็นไทยในแง่มุมต่าง ๆ โดยจะเดินทางไปสอนภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย/ สถาบันการศึกษาในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รวมทั้งเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและวิถีท้องถิ่น