ข่าวกงสุลข่าวกงสุล 16 เมษายน 2565

นายต่อ ศรลัมพ์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้เป็นประธานเปิดการอบรม “A Professional Medical Massage”

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2565 ณ โบสถ์ Hollywood Seventh-Days Adventist นายต่อ ศรลัมพ์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้เป็นประธานเปิดการอบรม “A Professional Medical Massage” ที่จัดขึ้นโดยสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกาเพื่อให้สมาชิกที่สนใจได้เรียนรู้และฝึกฝนวิธีการนวดบำบัดและแก้อาการทางการแพทย์ เพื่อเสริมทักษะในการประกอบอาชีพนวดไทย โดยมีคุณเกษรา ไม้งาม เจ้าของร้าน Lakeland Medical Massage รัฐฟลอริดา มาเป็นวิทยากร และมีผู้เข้าอบรมกว่า 60 คน

ต่อมาวันที่ 7 เมษายน 2565 นายอิทธิกร ไตรทศาวิทย์ กงสุล สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสได้เป็นผู้แทนกงสุลใหญ่ฯ เปิดการแข่งขันชิงแชมป์นวดไทยแห่งสหรัฐอเมริกา โดยมีคุณชุติมา แฮล์ก ประธานสมาพันธ์โลกนวดไทยและสปาร่วมเป็นกรรมการตัดสินร่วมกับกรรมการจากรัฐอื่นอีก 3 ท่าน ในการแข่งขันชิงแชมป์นวดไทยในสหรัฐอเมริกาครั้งแรกนี้ มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันมาจากรัฐฟลอริดา แมสซาชูเซตส์ นิวเจอร์ซีย์ เนวาดา เท็กซัส และแคลิฟอร์เนีย รวมกว่า 30 ราย ทั้งแบบออนไลน์และแบบมาแข่งขันที่สถานที่จริง ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอแสดงความยินดีกับคุณอัมพิกา ยะหัตตะ ผู้ชนะเลิศประเภทนวดไทยบนพื้น คุณนภศา โคปแลนด์ ผู้ชนะเลิศประเภทนวดไทยบนเตียงนวด และคุณณภัทรสกรรจ์ วงศ์พันธ์ ผู้ชนะเลิศประเภทผสมผสาน ซึ่งทั้งสามท่านจะเป็นผู้แทนจากสหรัฐอเมริกาไปเข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันนวดไทยชิงแชมป์โลก จัดโดยสมาพันธ์โลกนวดไทยและสปา ณ สมาพันธรัฐสวิส ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคม 2565 นอกจากนี้ การแข่งขันครั้งนี้ยังได้รับการสนับสนุนจาก California Massage Therapy Council (CAMTC) ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลการออกใบอนุญาตผู้ประกอบอาชีพนวดอีกด้วย

สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้อาชีพนวดไทยในต่างประเทศ และได้ให้การสนับสนุนสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกามาอย่างต่อเนื่อง


นายต่อ ศรลัมพ์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้เดินทางเยือนนครซานฟรานซิสโก

เมื่อวันที่ 7 – 9 เมษายน 2565 นายต่อ ศรลัมพ์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้เดินทางเยือนนครซานฟรานซิสโกเพื่อเข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์และพบปะเยี่ยมเยียนชุมชนไทยในเขตเบย์แอเรีย โดยกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้เข้ากราบนมัสการพระราชธรรมวิเทศ (ประเสริฐ กวิสุสโร) เจ้าอาวาสวัดพุทธานุสรณ์ และประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา รวมทั้งเป็นประธานในงานประเพณีสงกรานต์ ณ วัดพุทธานุสรณ์ โดยได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศล การปล่อยนก การบรรเลงดนตรีไทย ตลอดจนการสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสในชุมชนไทยด้วย นอกจากนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้เข้ากราบนมัสการพระครูสิริรัตนธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดมงคลรัตนาราม เมืองเบิร์คเล่ย์ รวมทั้งได้พบปะกับผู้แทนชุมชนไทยเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการด้านกงสุลอีกด้วย


กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เข้าพบผู้แทนหน่วยงานสาธารณสุข เทศมณฑลนครลอสแอนเจลิส (LA County)

เมื่อวันที่ 12 เม.ย. 2565 นายต่อ ศรลัมพ์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้เข้าพบผู้แทนหน่วยงานสาธารณสุข เทศมณฑลนครลอสแอนเจลิส (LA County) ที่ทำหน้าที่ออกใบอนุญาตและตรวจสอบสุขอนามัยของร้านอาหาร เพื่อรับทราบแนวทางและหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบร้านอาหาร โดยเฉพาะร้านอาหารไทยในย่านไทยทาวน์ ในการนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้ยืนยันเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารไทยและวัตถุดิบในการประกอบอาหารไทย พร้อมทั้งได้หารือถึงความร่วมมือในการจัด Webinar เพื่อพูดคุยกับเจ้าของร้านอาหารไทยในประเด็นที่อาจมีข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำในการพัฒนามาตรฐานด้านสาธารณสุขในอนาคต รวมถึงการขยายผลไปถึงการหารือกับหน่วยงานที่ตรวจสอบร้านนวดไทยด้วย

อนึ่ง สามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการรับบริการจากหน่วยงานสาธารณสุขของ LA County ได้ที่เว็บไซต์ http://publichealth.lacounty.gov/eh/about/services.htm