ชุมชนไทยในแอล.เอ.
ชุมชนไทยในแอล.เอ. 30 สิงหาคม 2557

ขอเชิญเพื่อนชาวไทย มาเที่ยวงานเทศกาลประจำปี ที่น่าเที่ยวและมีชื่อเสียงมากที่สุดงานหนึ่ง ในรัฐ California ภาคใต้ งาน Irvine Global Village Festival ของเมือง Irvine ประจำปี 2014 จะมี ขึ้นในวันเสาร์ที่ 27 กันยายน ณ Bill Barber Park เมือง Irvine ในปีที่ ผ่านๆมา มีผู้เข้าชม งานกว่า 20,000 คน ในงานนี้ ผู้ร่วมงานจะได้ชม ความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี นิทรรศการจาก ชาติต่างๆกว่า 30 ชาติ การแสดงนานาชาติ บนเวที กว่า 100 รายการ และ ร่วมชิมอาหารนานาชาติ รวมทั้งอาหารไทยด้วย

ปีนี้เป็นปีที่ห้า ที่กลุ่มชาวไทยในเมือง Irvine และเมืองใกล้เคียงทั้งใน Orange County, Los Angeles และ San Diego จะเข้าร่วมงานออก Booth และจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวของประเทศไทยดังเช่นในปีที่ผ่านมา ในปีนี้สภาหอการค้า ไทยได้ให้ความสนับสนุนและร่วมมือในการจัดงานครั้งนี้ด้วย

กลุ่มชาวไทยผู้จัดงานใคร่เรียนเชิญชาวไทยให้มาร่วมเที่ยวงานและแสดงออกของความ เป็นไทยโดยการแต่งตัวตามแบบประเพณีไทย โดยเฉพาะในปีนี้ เราต้องการจะสนับสนุน การท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นพิเศษ เราจึงได้จัดให้ มีรูปแบบของงาน ดังนี้

1) ประเพณีสงกรานต์ กิจกรรมหลัก คือ การจัดแสดงพิธีรดน้ำดําหัว และการก่อพระเจดีย์ทรายจำลอง

2) การนำเสนอสถาปัตยกรรมบ้านไทย 4 ภาค – กิจกรรมนี้ จะมีการแสดงแบบบ้านไทย จำลอง โดยมีสถาปนิก ผู้เชี่ยวชาญ มาร่วม อธิบายถึง ประวัติ และความเป็นมา ของสถาปัตยกรรมบ้านไทยด้วย เช่น Thomas Stewart และ กรจักร ศรีวงศ์ สถาปนิกไทยในนครลอสแอนเจลิส ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ โครงการตั้งศาลาไทย ประวัติศาสตร์ ที่วัดป่าธรรมชาติ และสถาปนิกท่านอื่นๆ ด้วย

3) การแสดงสาธิต การทำปลาตะเพียน – กิจกรรมนี้ จัดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้มี โอกาส ร่วมกิจกรรมตามแบบฉบับไทยๆ

4) การแสดงและสาธิตการแกะสลักผลไม้ไทยโดยอาสาสมัครจากวัดพุทธจักรมงคล

5) การแสดง แห่กลองยาวและรำวงไทย โดยกลุ่มนักศึกษาจาก UCI-Thai Club เราจะจัดให้มี การแห่กลองยาวและรำวง หน้าซุ้ม หลังจากการรำวง ผู้แสดงจะเข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัว นอกจากผู้แสดงแล้ว เราจะเชิญผู้เข้าชมที่สนใจ เข้าร่วมพิธี รดน้ำดำหัวร่วมกับเราด้วย

6) การแสดงบนเวที โดยคณะลานนาฏศิลป์ไทยแด๊นส์กรุ๊ป ภายใต้การนำของ เพิ่มพร สุขประดิษฐ์

7) ของที่ระลึก – เราได้จัดออกแบบที่คั่นหนังสือ เพื่อแจกเป็น ของที่ระลึก แก่ผู้เข้าชม โดยมีจุดประสงค์ ที่จะเผยแพร่ ประวัติของพิธี สงกรานต์ และภาษาไทยแก่ชาวต่างชาติ

City of Irvine ผู้จัดงาน ได้เชิญท่านกงสุลใหญ่ จากนานาชาติ ในบริเวณ California ภาคใต้ ให้มา ร่วมเป็นเกียรติแก่งานนี้ และเช่นทุกๆ ปี ที่ผ่านมา สถานกงสุลไทย ณ นคร Los Angeles โดย ท่านกงสุลใหญ่ ได้ตอบรับที่จะมาร่วมงาน นอกจากนี้ สถานกงสุลใหญ่ และ การท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย Los Angeles ได้ให้ความอุปถัมภ์ แก่กลุ่มชาวไทยที่ร่วมจัดงานนี้ เป็นอย่างดี

งาน Irvine Global Village Festival ในปีนี้เป็นปีที่ 13 จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 27 กันยายน ที่ Bill Barber Park, address: 4 Civic Center Plaza, Irvine เวลา 10:00 น. – 18:00 น. งานนี้ไม่เก็บค่าผ่าน ประตู ที่จอดรถฟรี มีรถ shuttle รับส่ง จากที่จอดรถถึงบริเวณงาน มีร้านอาหารนานาชาติ เกือบ 40 ร้านมาบริการ ติดตามรายละเอียด ได้จาก website ของงานที่ http://www.cityofirvine.org/globalvillage/


ส่วนข่าวกิจกรรมของกลุ่มผู้จัดงานชาวไทย ติดตามได้จาก website ที่ http://www.irvinethaiculture.org/

ท่านที่มีความประสงค์จะอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมในปีนี้กับกลุ่ม Irvine Thai Arts and Culture Group กรุณาติดต่อได้ที่ ปิยพจน์ พิศลยบุตร โทร 714-323-3443 Email: ppiyapote@yahoo.com หรือ ศิริพร (Norita Stewart) Email: noritastewart@cox.net โทร 949-683-0526 หรือ ดอน ชูเกียรติ Email: don.chukiat@gmail.com หรือโทร 714-745-5449