ข่าวจากกงสุลข่าวจากกงสุล 10 ธันวาคม 2559

เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายธานี เเสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสเเอนเจลิส ได้เป็นผู้เเทนฝ่ายไทยใน การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เเละสถาบัน Fashion Institute of Design & Merchandising (FIDM) ที่ FIDM โดยมีนาง Barbara Bundy ผู้อำนวยการ FIDM Museum & Galleries ร่วมลงนาม มีผู้เข้าร่วมประมาณ ๓๐ คน ประกอบด้วยนายวิชระวิชญ์ อัครสันติสุข นักออกแบบชาวไทย ทีมประเทศไทย สื่อมวลชน ฯลฯ

กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวขอบคุณ FIDM สำหรับโครงการ Art of Thai Silk จัดขึ้นเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ เมื่อสิงหาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา และภูมิใจที่นักออกแบบไทยได้มีโอกาสเผยแพร่ผ้าไทยให้เป็นที่รู้จัก โดยในโอกาสดังกล่าวกงสุลใหญ่ฯ ได้พบนักศึกษาไทยจำนวน ๔ คนซึ่งกำลังศึกษาด้านการออกแบบที่สถาบัน FIDM และได้ชมผลงานของนักศึกษาที่เรียนจบจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวด้วย

การลงนามดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานไทยและสหรัฐอเมริกาเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และเพื่อให้เกิดการต่อยอดโครงการต่อไปในอนาคตตามนโยบาย ”ประเทศไทย ๔.๐” ซึ่งเน้นเรื่องการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีเเละความคิดสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของประเทศไทย


สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ขอประชาสัมพันธ์การให้บริการกงสุลสัญจรประจำปี ๒๕๖๐ ตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน ๒๕๖๐ ดังนี้

วันเปิดรับนัดหมายออนไลน์ 15 ธันวาคม 2559 : วัดพุทธประทีป เมืองซานบรูโน แคลิฟอร์เนีย ให้บริการ 21-22 มกราคม 2560, วัดพุทธาราม เกาะกวม ให้บริการ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560, Saipan Multi-Purpose Center เกาะไซปัน ให้บริการ 7-8 กุมภาพันธ์ 2560, วัดพรหมคุณาราม เมืองวัดเดล อริโซนา เปิดให้บริการ 25-26 กุมภาพันธ์ 2560

วันเปิดรับนัดหมายออนไลน์ 15 มกราคม 2560 : วัดศรีเจริญธรรม เมืองลาสเวกัส เนวาดา ให้บริการ 11-12 มีนาคม 2560, วัดสาคราเมนโตพุทธวนาราม เมืองซาคราเมนโต แคลิฟอร์เนีย ให้บริการ 25-26 มีนาคม 2560

วันเปิดรับนัดหมายออนไลน์ 15 กุมภาพันธ์ 2560 : วัดชัยมงคลวราราม เมืองอ็อกเดน ยูทาห์ ให้บริการ 8-9 เมษายน 2560, วัดพุทธวราราม เมืองเดนเวอร์ โคโลราโด 22-23 เมษายน 2560

วันเปิดรับนัดหมายออนไลน์ 15 มีนาคม 2560 : วัดพุทธมงคลนิมิตร เมืองอัลบูเคอร์กี นิวเม็กซิโก ให้บริการ 13-14 พฤษภาคม 2560, วัดพุทธานุสรณ์ เมืองฟรีมอนท์ แคลิฟอร์เนีย ให้บริการ 20-21 พฤษภาคม 2560

วันเปิดรับนัดหมายออนไลน์ 15 เมษายน 2560 : วัดธรรมภาวนา เมืองแองเคอเรจ อลาสกา ให้บริการ 3-4 มิถุนายน, วัดวอชิงตันพุทธวนาราม เมืองออร์เบิร์น วอชิงตัน ให้บริการ 24-25 มิถุนายน 2560

วันเปิดรับนัดหมายออนไลน์ 15 พฤษภาคม 2560 : วัดมงคลรัตนาราม เมืองเบิร์คเลย์ แคลิฟอร์เนีย ให้บริการ 15-16 กรกฎาคม 2560, ร้าน Anong’s Thai Cuisine เมืองไซแอนน์ ไวโอมิง ให้บริการ 30 กรกฎาคม 2560

วันเปิดรับนัดหมายออนไลน์ 15 มิถุนายน 2560 : วัดป่าพุทธยานันทาราม เมืองลาสเวกัส เนวาดา ให้บริการ 5-6 สิงหาคม 2560, วัดพุทธจักรมงคงรัตนาราม เมืองเอสคอนดิโด แคลิฟอร์เนีย ให้บริการ 27 สิงหาคม 2560

วันเปิดรับนัดหมายออนไลน์ 15 กรกฎาคม 2560 : วัดพุทธโอเรกอน เมืองเทอร์เนอร์ โอเรกอน ให้บริการ 23-24 กันยายน 2560

ในการบริการกงสุลสัญจร สถานกงสุลใหญ่ฯ จะให้บริการ (๑) หนังสือเดินทาง (๒) บัตรประจำตัวประชาชน (๓) นิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ เช่น การรับรองลายมือชื่อ การทำหนังสือมอบอำนาจ การขอสูติบัตรไทย เป็นต้น และ (๔) ให้คำปรึกษาด้านกงสุล

ผู้ประสงค์จะทำหนังสือเดินทางจะต้องทำนัดหมาย เพื่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ตรวจสอบเอกสารล่วงหน้า ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ จะเปิดให้ทำนัดหมายตามวันที่ระบุในตารางข้างต้นตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

- ระบบนัดหมายออนไลน์ที่ www.thaiconsulatela.org (กดเลือกแบนเนอร์ “นัดหมายทำหนังสือเดินทางที่กงสุลสัญจร” ด้านขวามือของหน้าเว็บไซต์ และกดเลือกสถานที่และวันเวลาที่ต้องการ)

- โทรศัพท์ ๓๒๓ – ๙๖๒๙๕๗๔

- อีเมล์: passport@thaiconsulatela.org

สำหรับบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนและนิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ไม่ต้องทำนัดหมาย

ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบเอกสารที่ต้องจัดเตรียมสำหรับการทำหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน และนิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ได้ที่เว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ (www.thaiconsulatela.org) รวมทั้งติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่ Facebook (Royal Thai Consulate – General Los Angeles) และ Twitter (ThaiCGLA) หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลที่ ๓๒๓ – ๙๖๒๙๕๗๔


ชายไทยกับการเกณฑ์ทหาร

เมื่อพูดถึงช่วงเดือนเมษายนของทุกปี หลายคนคงจะนึกถึงวันสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทย จริง ๆ แล้วสำหรับชายไทยที่อายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ยังมีอีกสิ่งสำคัญ นั่นก็คือ “การเกณฑ์ทหาร” หรือที่ภาษาราชการ เรียกว่า “การตรวจเลือกทหาร” ซึ่งตามกฎหมายแล้วชายที่มีสัญชาติไทยทุกคนมีหน้าที่รับราชการทหารด้วยตนเองไม่ว่าจะพำนักอยู่ในประทเศไทยหรือในต่างประเทศก็ตาม ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ไม่ต้องถูกลงโทษปรับหรือจำคุก หรือตามแก้ปัญหากันในภายหลัง จึงขอนำสาระเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร โดยเฉพาะการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารของผู้ที่ศึกษาอยู่ในต่างประเทศมาแบ่งปันกัน

การลงบัญชีทหารกองเกิน (การขึ้นทะเบียนทหาร)

ชายที่มีสัญชาติไทยเมื่อมีอายุครบ ๑๗ ปีบริบูรณ์ (อายุย่างเข้า ๑๘ ปี) ต้องไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินตามภูมิลำเนาของบิดา หรือที่เรียกว่า ภูมิลำเนาทหาร โดยติดต่อหน่วยสัสดีเขตหรืออำเภอที่ บิดามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน เช่น ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้ที่มีอายุครบ ๑๗ ปีบริบูรณ์ (อายุย่างเข้า ๑๘ ปี) คือ ผู้เกิด พ.ศ. ๒๕๔๓ ต้องไปลงบัญชีทหารกองเกิน โดยลงบัญชีได้ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ และเมื่อดำเนินการแล้ว จะได้รับใบสำคัญทหารกองเกิน หรือที่เรียกว่า สด. ๙ หากไม่สามารถไปได้ด้วยตนเอง ต้องให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะและเชื่อถือได้ไปแจ้งแทน (ควรเป็นบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง) หากพ้นกำหนดถือว่าหลีกเลี่ยงขัดขืนมีความผิดตามกฎหมาย

การรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร

ชายไทยที่ได้ลงบัญชีทหารกองเกินไว้แล้ว เมื่อมีอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ (อายุย่างเข้า ๒๑ ปี) ให้ไปรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหารที่หน่วยสัสดีเขตหรืออำเภอที่มีภูมิลำเนาทหารภายในปีนั้น เพื่อเข้ารับการตรวจเลือกทหารในเดือนเมษายนของปีถัดไป เช่น ผู้เกิด พ.ศ. ๒๕๔๐ จะมีอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ต้องไปรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร หรือที่เรียกว่า สด. ๓๕ ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เพื่อเข้ารับการตรวจเลือกทหารในเดือนเมษายน ๒๕๖๑ หากไม่สามารถไปรับหมายเรียกได้ด้วยตนเอง ต้องให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะและเชื่อถือได้ไปแจ้งแทน (ควรเป็นบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง) หากพ้นกำหนดถือว่าหลีกเลี่ยงขัดขืน มีความผิดตามกฎหมาย

การขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร (ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร)

ในเดือนเมษายนของทุกปี จะเป็นช่วงที่มีการตรวจเลือกทหาร หรือที่เรียกันว่า การเกณฑ์ทหารตามเขตและอำเภอต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งชายไทยที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร แต่ไม่สามารถไปตรวจเลือกทหารตามวันเวลาที่กำหนด เนื่องจากกำลังศึกษาในต่างประเทศ ให้ยื่นเรื่องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารที่หน่วยสัสดีเขตหรืออำเภอที่มีภูมิลำเนาทหาร โดยให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองนำหนังสือขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารที่สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ไทยออกให้ไปแสดง ซึ่งโดยปกติแล้วจะได้รับการผ่อนผันและยกเว้นให้ไม่ต้องมาแสดงตนในวันเกณฑ์ทหาร

การขอหนังสือรับรองจากสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

การออกหนังสือรับรองเพื่อใช้ผ่อนผันการตรวจเลือกทหารหรือการเกณฑ์ทหารเป็นอีกบริการของ สถานกงสุลใหญ่ฯ ที่อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ประสงค์จะทำเรื่องขอผ่อนผันและกำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ใน ๑๓ มลรัฐในเขตกงสุล คือ แคลิฟอร์เนีย โคโลราโด เนวาดา นิวเม็กซิโก มอนทานา ยูทาห์ วอชิงตัน ไวโอมิง อลาสกา อริโซนา โอเรกอน ไอดาโฮ ฮาวาย

สำหรับเอกสารที่จะต้องใช้ยื่นกับสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อทำหนังสือรับรองขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารนั้น ประกอบด้วย (๑) บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางไทย (๒) ทะเบียนบ้าน และ (๓) หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาที่ระบุสาขาวิชาและวันที่จะสำเร็จการศึกษาชัดเจน พร้อมคำแปลภาษาไทย (การแปลจะต้องแปลให้ถูกต้องและครบถ้วนตามแบบฟอร์มของต้นฉบับ ห้ามแปลสรุปหรือรวบรัดตัดตอน)

สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่คิดค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองจากพื่อขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร จะคิดเฉพาะค่าธรรมเนียมการรับรองคำแปลภาษาไทยของหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา จำนวน ๑๕ ดอลลาร์สหรัฐ ผู้ที่จะขอหนังสือรับรองให้ดำเนินการด้วยตนเองในวันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ (611 North Larchmont Boulevard, Floor 2, Los Angeles, CA90004) ยื่นเอกสารเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และรับหนังสือรับรองได้ในเวลา ๑๕.๓๐ น.ของวันทำการเดียวกัน หรือผู้ที่ไม่สะดวกเดินทาง สามารถดำเนินการได้ทางไปรษณีย์ ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องจัดเตรียมได้ที่เว็บไซต์ www.thaiconsulatela.org (เลือกหัวข้อ “นิติกรณ์และงานทะเบียนราษฏร์” จากแถบเมนูด้านซ้ายมือ และเลือก “การขอหนังสือรับรองเพื่อใช้ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร”)

ส่วนผู้ที่ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การลงบัญชีทหารกองเกิน (การขึ้นทะเบียนทหาร) การรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร การขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร (ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร) ขอแนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลที่

- กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (โทรศัพท์ ๐๒ – ๒๒๓๓๒๕๙ และเว็บไซต์ http://www.sussadee.com/ )

- หน่วยสัสดีเขตหรืออำเภอที่มีภูมิลำเนาทหาร (ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ของสัสดีจังหวัด และสัสดีเขตหรืออำเภอทั่วประเทศได้ที่ http://www.sussadee.com/TEL_thailand.pdf

ที่มาข้อมูล

๑. พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

๒. http://www.sussadee.com/ (กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน)

๓. http://www.engrdept.com/Burachat/sadsadee_army.htm (สายด่วนสัสดี: คู่มือสำหรับเยาวชนในการเข้ารับราชการทหาร)

หมายเหตุ บทความนี้สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชน จึงขอสงวนสิทธิ์ที่บุคคลใดจะนำไปใช้อ้างอิง