ข่าวกงสุลข่าวกงสุล 24 กุมภาพันธ์ 2561

งานฉลองเทศกาลตรุษจีนประจำปี ครั้งที่ ๑๑๙ ณ นครลอสแอนเจลิส

เมื่อวันที่ ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๑ ประธานสภาหอการค้าจีนแห่งนครลอสแอนเจลิสได้จัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนและจัดพิธีเปิดประเพณีเดินขบวนพาเหรดมังกรทอง ประจำปี ๒๕๖๑ โดย ร.ท. หญิง กรรภิรมย์ วิชาธร กงสุล เป็นผู้แทน

กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เข้าร่วมงาน ซึ่งนับเป็นครั้งสำคัญเนื่องจากเป็นการฉลองครบรอบปีที่ ๑๑๙ แห่งการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนหรือวันขึ้นปีใหม่จีน ณ ไชน่าทาวน์ นครลอสแอนเจลิส โดยถือว่าเป็นการจัดงานเดินขบวนพาเหรดที่เก่าแก่ที่สุดอันหนึ่งของนครลอสแอนเจลิส

พิธีเปิดงานเทศกาลตรุษจีนครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนาง Judy Chu สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเขตที่ ๒๗ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี นาง Hilda Solis, Supervisor of Los Angeles County, District 1 กล่าวชื่นชมที่ชุมชนจีนและชุมชนท้องถิ่นของสหรัฐได้สืบสานประเพณีการฉลองเทศกาลตรุษจีนร่วมกันมายาวนานถึงร้อยสิบเก้าปี และมีผู้แทนจากสถานกงสุลใหญ่ประเทศต่าง ๆ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมงานกว่า ๔,๐๐๐ คน

ในการนี้ ประธานสภาหอการค้าจีน กล่าวต้อนรับนาย Dai Shuang Ming รองกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้แทนกงสุลใหญ่ประเทศสมาชิกอาเซียนที่ให้เกียรติเข้าร่วมงาน ร.ท. หญิง กรรภิรมย์ฯ ได้กล่าวประชาสัมพันธ์เชิญชวนชุมชนชาวจีน ชาวต่างชาติที่มาร่วมงานให้เข้าร่วมงานสงกรานต์ไทยนิวเยียร์ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑ บนถนนฮอลลีวูด ไทยทาวน์ นครลอสแอนเจลิส

สำหรับขบวนแห่มังกรและการแสดงวัฒนธรรมจีนที่เคลื่อนไปตามถนนย่านไชน่าทาวน์ มี นาย Jimmy Gomez, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเขตที่ ๓๔ นาย Ed Chau, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเขตที่ ๔๙ นาย David Ryu, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเขตที่ ๔ ขึ้นนำเคลื่อนขบวนไปยังบริเวณรอบไชน่าทาวน์ ชุมชนไทยได้จัดการแสดงวัฒนธรรมไทย การแต่งกายชุดไทยซึ่งได้รับการสนับสนุนจากร้านเดอะภูเขา การแสดงกลองยาวและฟ้อนรำจากเยาวชนไทยเข้าร่วมงานดังกล่าวและได้รับความนิยมจากผู้เข้าร่วมชมขบวนพาเหรดเป็นอย่างดี


เมื่อวันที่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๑ กงสุลใหญ่ฯ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการลงทุน ณ นครลอสแอนเจลิส ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าต่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส และกงสุล (เศรษฐกิจ) ได้ไปเยี่ยมชมโรงแรม Dusit D2 Hotel Constance Pasadena ที่เมืองพาซาดีนา นครลอสแอนเจลิส โดยได้พบหารือกับนาย Kin Hui ประธานบริษัท Singpoli ซึ่งเป็นเจ้าของโรงแรม

Singpoli เป็นบริษัทจีน-อเมริกัน มีกิจการครอบคลุมด้านต่าง ๆ ได้แก่ ๑) การก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ ๒) สื่อ โดยมีช่องเคเบิลทีวี / Application ฉายรายการจากจีน และสร้างศิลปินของตนเอง ๓) ธุรกิจบริการ เช่น โรงแรม และร้านอาหาร ๔) ธุรกิจการเงิน โดยเฉพาะการให้เงินกู้ และ ๕) เทคโนโลยีสะอาด โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งได้สร้าง Solar Farm ในประเทศไทย ที่เกาะหลีเป๊ะด้วย

ที่ผ่านมา บริษัท Singpoli ได้ซื้ออาคารโรงแรมเก่าแก่ในเขตอนุรักษ์ของเมืองพาซาดีนา และนำมาปรับปรุงใหม่ โดยร่วมมือทางธุรกิจกับโรงแรมดุสิตธานี ประเทศไทย นำตราโรงแรมมาเปิดเป็นโรงแรม Dusit D2 แห่งแรกในสหรัฐฯ คาดว่าจะปรับปรุงแล้วเสร็จในช่วง พ.ค. - มิ.ย. ศกนี้ มีขนาด ๑๖๑ ห้อง เน้นการนำเทคโนโลยีเข้ามาอำนวยความสะดวก อาทิ จะมี iPad พร้อม Application พิเศษของโรงแรม ประจำอยู่ในห้องพักทุกห้อง เพื่อให้แขกสามารถควบคุมทุกสิ่งภายในห้องพัก และเรียกใช้บริการต่าง ๆ แทนการโทรศัพท์แจ้ง Room Service เป็นต้น

ในการหารือ กงสุลใหญ่ฯ ได้เชิญชวนให้โรงแรม Dusit D2 ร่วมออกร้านและให้การสนับสนุนงาน Thai New Year Songkran Festival ๒๐๑๘ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ เม.ย. ๒๕๖๑ ที่ย่านไทยทาวน์ ถนน Hollywood นครลอสแอนเจลิส ซึ่งนาย Hui แสดงความสนใจ และประสงค์จะร่วมมือกับสถานกงสุลใหญ่ฯ ในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมเอเชียในสหรัฐฯ ตลอดจนแสวงหาความร่วมมือในด้านอื่น ๆ ร่วมกันต่อไป

การให้บริการกงสุลสัญจร ณ เมืองเลย์ตัน มลรัฐยูทาห์

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ขอเชิญคนไทยในมลรัฐยูทาห์และพื้นที่ใกล้เคียงเข้ารับบริการกงสุลสัญจร ณ เมืองเลย์ตัน วันเสาร์ที่ ๑๗ และ วันอาทิตย์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ วัดธรรมคุณาราม เมืองเลย์ตัน มลรัฐยูทาห์ 644 N 100 E, Layton, UT 84041 โทรศัพท์ ๘๐๑ – ๕๔๔ – ๗๖๑๖

บริการกงสุลสัญจรในครั้งนี้ ประกอบด้วย (๑) การทำหนังสือเดินทาง (passport) (๒) การทำบัตรประจำตัวประชาชน (๓) งานนิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ เช่น การรับรองลายมือชื่อ การทำหนังสือมอบอำนาจ การขอสูติบัตรไทย เป็นต้น และ (๔) การให้คำปรึกษาด้านกงสุล

ผู้ประสงค์จะทำหนังสือเดินทางควรทำนัดหมาย เพื่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น

จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ว่าท่านสามารถยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางได้หรือไม่ (เพื่อไม่ให้เสียเวลาเดินทางไป) ระบบนัดหมายจะเปิดบริการตั้งแต่วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นต้นไป จนครบจำนวนที่จะให้บริการได้

ท่านสามารถทำนัดหมายได้ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

- ระบบนัดหมายออนไลน์ที่ www.thaiconsulatela.org (กดเลือกแบนเนอร์ “นัดหมายทำหนังสือเดินทางที่กงสุลสัญจร” ด้านขวามือของหน้าเว็บไซต์ และกดเลือกสถานที่และวันเวลาที่ต้องการ)

- โทรศัพท์ ๓๒๓ – ๙๖๒ – ๙๕๗๔ อีเมล์ passport@thaiconsulatela.org

ในกรณีที่ท่านมิได้ทำนัดหมายล่วงหน้า ท่านยังสามารถเดินทางไปทำหนังสือเดินทาง (walk-in) ณ วัดธรรมคุณารามได้ แต่อาจใช้เวลาในการรอคิวทำหนังสือเดินทาง ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้นัดหมายทำหนังสือเดินทางล่วงหน้าที่มีการสำรองไว้แล้ว และความสมบูรณ์ของเอกสารที่ท่านต้องเตรียมมาประกอบการยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง

สำหรับการทำบัตรประจำตัวประชาชน นิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ ไม่ต้องทำนัดหมาย

ท่านสามารถตรวจสอบเอกสารที่ต้องจัดเตรียมสำหรับการทำหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน นิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ได้ที่เว็บไซต์ www.thaiconsulatela.org หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลที่ ๓๒๓ – ๙๖๒ – ๙๕๗๔ รวมทั้งติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่ Facebook (Royal Thai Consulate – General, Los Angeles) และ Twitter (ThaiCGLA)