ข่าวกงสุลข่าวกงสุล 28 กันยายน 2562

กงสุลใหญ่ ร่วมงาน Thai Pot Luck และเปิดคลินิกตอบคำถามงานกงสุล

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้เดินทางไปยังโบสถ์ Thai - Lao LDS Ward เมืองเมอเรย์ รัฐยูทาห์ เพื่อร่วมงาน Thai Pot Luck ซึ่งสมาคมไทยแห่งรัฐยูทาห์จัดขึ้นเป็นกิจกรรมรวมตัวประจำปีของสมาชิกสมาคมฯ และชุมชนไทยเพื่อสร้างเครือข่ายและส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 100 คน

นอกจากนี้ กงสุลใหญ่ฯ ยังได้นำทีมเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เปิดคลินิกตอบคำถามงานกงสุลแก่ประชาชนและให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งให้ชุมชนไทยในรัฐยูทาห์ด้วย