ข่าวกงสุลข่าวกงสุล 5 สิงหาคม 2560

เมื่อวันที่ ๒๗ – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘๐๐ - ๒๐๐๐ น. ณ วัดป่าธรรมชาติ เมืองลาพวนเต้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และถวายพระพรชัยมงคล โดยมีนายธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส กล่าวถวายพระพร อิหม่ามหวังเหม เสน่หา เป็นผู้ประกอบพิธีดุอาฮ์ขอพรพร้อมด้วยชุมชนไทยมุสลิมที่เข้าร่วมพิธี พิธีอธิษฐานภาวนาขอพร นายวันชัย วุฒินันท์และนายทวีพงศ์ ยินธรรม์ เป็นผู้แทนของศาสนาคริสต์และชุมชนไทยคริสต์ กล่าวอธิษฐานภาวนาขอพร จากนั้นพระสงฆ์จำนวน ๑๙ รูป มีชุมชนไทยและต่างชาติเข้าร่วมกว่า ๒๕๐ คน

ในวันศุกร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพิธีลงนามถวายพระพร ณ วัดไทยลอสแองเจลิส โดยมีพระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยลอสแอนเจลิสและคณะสงฆ์จำนวน ๒๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล กงสุลใหญ่ฯ กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล ผู้เข้าร่วมพิธีร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและร่วมในพิธีลงนามถวายพระพร ซึ่งจัดให้ประชาชนลวนามระหว่างเวลา ๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.ด้วย ทั้งนี้ มีพสกนิกรชาวไทยเข้าร่วมพิธี กว่า ๑๕๐ คน


ชุมชนไทยหารือพัฒนาไทยทาวน์และกิจกรรม Clean for Mom

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖๐๐ น. กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสและนางชัญชนิษฐ์ มาเทอร์เรล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมชาวไทย (Thai Community Development Center - Thai CDC) ได้เป็นประธานร่วมการประชุมชุมชนไทยในลอสแอนเจลิส โดยมีผู้แทนชุมชนสมาคมต่าง ๆ เข้าร่วมสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

๑. เห็นพ้องแนวทางการพัฒนาไทยทาวน์ให้มีเอกลักษณ์ความเป็นไทยเพิ่มมากขึ้น เช่น การปรับปรุงตกแต่งอาคารพาณิชย์หรือภายในร้านอาหารไทยและการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างที่เป็นสัญลักษณ์ไทยเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว รวมทั้งเรื่องการเสริมสร้างความปลอดภัยและความสะอาดในพื้นที่ ทั้งนี้ผู้แทนชุมชนจะไปเข้าร่วมการกิจกรรมการหารือและแสดงวิสัยทัศน์ความต้องการของชุมชนที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๑ ส.ค. ๒๕๖๐ ที่สำนักนายกเทศมนตรีนครลอสแอนเจลิส (City Hall) จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการไทยในไทยทาวน์และสมาชิกชนไทยเข้าร่วมด้วยโดยแจ้งความประสงค์ได้ที่ศูนย์ส่งเสริมชาวไทย

๒. การจัดกิจกรรม Clean for Mom ณ ไทยทาวน์ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๙-๑๒.๐๐ น. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ซึ่งองค์กรต่าง ๆ ได้ตกลงส่งอาสาสมัครเข้าร่วมจำนวนเกือบ ๑๐๐ คน ผู้สนใจสามารถแจ้งความจำนงค์เป็นอาสาสมัครเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมชาวไทย


กงสุลใหญ่ฯ ร่วมงานการกุศลช่วยคนจรจัด

เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ภริยาและนายชัชวาล หรยางกูร กงสุลได้เข้าร่วมงาน Worldwide Star Search 2017, Red Carpet ซึ่งจัดโดย Rejoice in Hope Foundation ซึ่งมีคุณ Sunny Chae อดีตนักแสดงภาพยนตร์เป็นประธานเพื่อระดมเงินทุนช่วยเหลือคนจรจัด (Homeless) ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนมากกว่า ๕๐,๐๐๐ คน และเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ ๒๐ ทุกปี โดยถือเป็นปัญหาใหญ่ขั้นวิกฤติของเมืองลอสแอนเจลิส

กงสุลใหญ่ฯ กล่าวสุนทรพจน์ในนามชุมชนไทยนครลอสแอนเจลิสและสถานกงสุลใหญ่ฯ ว่า ปัญหาคนจรจัดเป็นวิกฤติการณ์ในนครลอสแอนเจลิสรวมทั้งในไทยทาวน์ ที่นายกเทศมนตรีนครลอสแอนเจลิสกำลังระดมทรัพยากรแก้ไขร่วมกับองค์กรต่าง ๆ ซึ่งชุมชนไทยก็พร้อมที่จะมีส่วนร่วมในความพยายามดังกล่าว ตนและครอบครัวได้มีโอกาสไปร่วมแจกน้ำแก่คนจรจัดที่สวนสาธาณะ Glady's Park ในย่าน Skidrow ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้ได้เห็นความสุภาพความขอบคุณที่คนจรจัดมีให้และเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อคนจรจัดไปมาก การช่วยแก้ปัญหาคนจรจัดถือเป็นการตอบแทนคุณแผ่นดินของประเทศสหรัฐฯ ที่ผู้คนต่าง ๆ ได้อาศัยอยู่ด้วย

ในงานดังกล่าวมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานกว่า ๑๕๐ คนจากนครลอสแอนเจลิสและมลรัฐต่าง ๆ ทั่วสหรัฐฯ #life4homeless


กงสุลใหญ่ฯ เชิญนายกเทศมนตรีแอล.เอ.เยือนไทย

เมื่อวันที่ ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๐ กงสุลใหญ่ธานี แสงรัตน์ ได้เข้าพบนาย Eric Garcetti นายกเทศมนตรีนครลอสแอนเจลิส และได้หารือกันดังนี้

๑. กงสุลใหญ่ฯ เชิญนาย Garcetti นำคณะนักธุรกิจนครลอสแอนเจลิสเยือนไทย เพื่อขยายความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน และลงนามความตกลงบ้านพี่เมืองน้องระหว่างนครลอสแอนเจลิสกับกรุงเทพมหานคร ซึ่งนาย Garcetti รับจะประสานงานต่อไป

๒. นาย Garcetti สนับสนุนการเปิดเที่ยวบินของการบินไทยมายังนครลอสแอนเจลิส และพร้อมที่จะช่วยฝ่ายไทยผลักดันกับหน่วยงานรัฐบาลกลางของสหรัฐฯ กงสุลใหญ่ฯ จึงขอให้มีหนังสือแจ้งการสนับสนุนของนครลอสแอนเจลิสไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม

๓. กงสุลใหญ่ฯ แจ้งเรื่องประธานาธิบดีสหรัฐฯ เชิญพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยือนสหรัฐฯ ซึ่งนาย Garcetti แจ้งว่า นครลอสแอนเจลิสพร้อมให้การต้อนรับ หากนายกรัฐมนตรีจะแวะเยือนลอสแอนเจลิส กงสุลใหญ่ฯ แจ้งว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือความร่วมมือต่าง ๆ เพื่อให้การเยือนมีผลเป็นรูปธรรม

๔. กงสุลใหญ่ฯ แจ้งความต้องการและข้อห่วงกังวลของชุมชนไทยว่า (๑) ขอขยายเวลาปิดถนนฮอลลีวูดในไทยทาวน์สำหรับการจัดงานไทยนิวเยียร์สงกรานต์เฟสติวัล ครั้งที่ ๑๓ ในปี ๒๕๖๑ (๒) การพัฒนาไทยทาวน์ให้สะอาดสวยงาม ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ ชุมชนไทย และ Thai Community Development Center จะร่วมกันจัดกิจกรรม Clean for Mom ในวันที่ ๑๒ ส.ค. ๒๕๖๐ เพื่อทำความสะอาดไทยทาวน์ตามโครงการ Great Streets Initiative ของนาย Garcetti และ (๓) ปัญหาความไม่ปลอดภัย ความสกปรก และคนจรจัดในไทยทาวน์ ซึ่งเกิดอาชญากรรมขึ้นมากในปัจจุบัน จึงขอให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ LAPD ที่เป็นชาวอเมริกันเชื้อสายไทยไปปฏิบัติงานในพื้นที่ ซึ่งนาย Garcetti รับจะประสานกับ LAPD ในเรื่องนี้ และเสนอว่าตนพร้อมจัด Town Hall ร่วมกับกงสุลใหญ่ฯ เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากชุมชนไทย

กงสุลใหญ่ฯ ได้แสดงความยินดีในนามชุมชนไทยกับนาย Garcetti ที่นครลอสแอนเจลิสได้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬา Olympic 2028 ด้วย


"กงสุลสัญจรเพื่อคนไทยในมลรัฐไวโอมิงและพื้นที่ใกล้เคียง"

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดกงสุลสัญจรเพื่อให้บริการชาวไทยในเมืองไชแอนน์ มลรัฐไวโอมิง และพื้นที่ใกล้เคียง ณ ร้าน Anong's Thai Cuisine โดยมีกงสุลกนกพร ควรคิด นำคณะเจ้าหน้าที่ไปให้บริการ และมีผู้ใช้บริการรวม ๕๑ ราย แบ่งเป็น

(๑) หนังสือเดินทาง ๒๑ ราย

(๒) บัตรประจำตัวประชาชน ๔ ราย

(๓) นิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ ๑๑ ราย

(๔) ให้คำปรึกษาด้านกงสุล ๑๕ ราย

ในโอกาสนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ยังได้จัดการอบรมอาสาสมัครกงสุล ให้แก่คนไทยในพื้นที่จำนวน ๔ คน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับงานกงสุลและสร้างเครือข่ายการให้ความช่วยเหลือคนไทยด้วย

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณร้าน Anong's Thai Cuisine ที่เอื้อเฟื้อสถานที่และอำนวยความสะดวกให้แก่ชาวไทยที่มารับบริการ ทำให้การจัดกงสุลสัญจรครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และชาวไทยได้รับความสะดวกในการใช้บริการ

สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดบริการกงสุลสัญจรที่มลรัฐไวโอมิงขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ชาวไทยในมลรัฐไวโอมิง ซึ่งมีประมาณ ๒๐๐ คน และพื้นที่ใกล้เคียง อาทิ ยูทาห์ ไอดาโฮ เซาท์ดาโคตา เพื่อสามารถรับบริการกงสุลด้านต่างๆ ที่จำเป็นได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายหากจะต้องเดินทางไปรับบริการที่นครลอสแอนเจลิส

สถานกงสุลใหญ่ฯ จะจัดกงสุลสัญจรครั้งต่อไปในมลรัฐเนวาดา ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ ๕-๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ วัดป่าพุทธยานันทาราม