ข่าวกงสุลข่าวกงสุล 18 พฤศจิกายน 2560

Council on Thai Study (COTS) จัดประชุมครั้งแรกในภาคตะวันตกของสหรัฐฯที่ UCLA

นายธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เข้าร่วมประชุมประจำปีครั้งที่ ๔๕ ของ Council on Thai Study (COTS) จัดขึ้นโดย ดร. เจนจิต กสิกิจธำรง ภาควิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนของของมหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนีย University of California, Los Angeles - UCLA) ระหว่างวันที่ ๑๑ และ ๑๒ พ.ย. ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัย UCLA

นับเป็นครั้งแรกที่จัดการประชุมในภาคตะวันตกของสหรัฐฯ ซึ่งมหาวิทยาลัย UCLA รับเป็นเจ้าภาพ เพื่อให้นักวิชาการ อาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญด้านประเทศไทยได้นำเสนอผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน

เนื้อหาบรรยายประกอบไปด้วยประเด็นต่าง ๆ เช่น การเรียนการสอนภาษาไทย อุดมการทางทหารของไทย การถอดรหัสดนตรีสยามโบราณในศตวรรษที่สิบเจ็ดของฝรั่งเศส การเรียนประวัติศาสตร์ของสยาม ความสัมพันธ์ในการเรียนการสอนดนตรีไทยหลังจากมีการก่อตั้งเป็นสถาบัน มรดกทางดนตรีไทยและชุดเครื่องดนตรีไทยของ UCLA และพิธีไหว้ครูดนตรีไทยครั้งประวัติศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัย UCLA เป็นต้น

กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวปิดงานโดยชี้ให้เห็นความสำคัญของภูมิภาคเอเชียและประเทศไทยในอนาคตและการศึกษาเกี่ยวกับประเทศไทยจึงสำคัญมิใช่เฉพาะในแวดวงวิชาการ รัฐบาลไทยสนับสนุนการศึกษาเกี่ยวกับประเทศไทยในสถาบันวิชาการในสหรัฐฯ แต่ประเทศสหรัฐฯ น่าจะเห็นความสำคัญเองด้วย

กงสุลใหญ่ฯ แนะนำ “โครงการเพื่อนมิตรไทยอเมริกัน (Thai American Friendship Project) และโครงการผู้นำเยาวชนไทยอเมริกัน (Thai American Leadership Project) ตามนโยบายสนับสนุนคนรุ่นใหม่เพื่อชุมชนไทยเข้มแข็ง ตามนโยบายส่งเสริมเยาวชนไทยในสหรัฐ ให้เป็นกำลังสำคัญของชุมชนไทยในอนาคต ผู้สนใจสามารถติดตามการเข้าร่วมโครงการได้ทาง www.thaiconsulatela.org และเฟซบุ๊ค thaiconsulatela


ภาพยนตร์ไทย "ดาวคะนอง" สมัครเข้าชิงรางวัลออสการ์

เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ย. ๒๕๖๐ นายธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดงานเลี้ยงรับรองเพื่อแนะนำภาพยนตร์ไทยเรื่อง "ดาวคะนอง" ณ Wilshire Screening Room นครลอสแอนเจลิส เพื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อโดยสมาพันธ์สมาคมภาพยนต์ไทยและสนับสนุนโดยกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

งานเลี้ยงดังกล่าวมีขึ้นในโอกาสที่คุณอโนชา สุวิชากรพงศ์ ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องดังกล่าว เดินทางมานครลอสแอนเจลิส ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๐ เพื่อรณรงค์ให้ "ดาวคะนอง" ได้รับเลือกให้เข้าชิงรางวัลออสการ์ ในสาขาภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศ (Best Foreign Language Film) ประจำปี ๒๕๖๑

"By the time it gets dark" เป็นชื่อภาษาอังกฤษของภาพยนตร์เรื่องดาวคะนอง ซึ่งได้รับเลือกจากสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติของไทยให้เป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าชิงรางวัลออสการ์ในสาขาข้างต้น

กงสุลใหญ่ฯ กล่าวว่า ในนามของรัฐบาลไทย รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสสนับสนุนกิจกรรมในวันนี้ เนื่องจากเป็นโอกาสให้นานาชาติได้รู้จัก เข้าใจประเทศไทยมากยิ่งขึ้นผ่านภาพยนตร์เรื่องดาวคะนอง ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์ ๖ ต.ค. ๒๕๑๙ ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของไทยในทศวรรษต่อจากนั้น

ภายหลังจากงานเลี้ยงรับรองฯ คุณอโนชาฯ ได้จัดให้มีการฉายภาพยนตร์เต็มเรื่อง (screening) ให้คณะกรรมการออสการ์ (Oscar Academy Members) และนักวิจารณ์ภาพยนตร์ ตามด้วยช่วงพบ "พบกับผู้กำกับ" เพื่อเปิดโอกาสให้คุณอโนชาฯ อธิบายเบื้องลึกเบื้องหลังของภาพยนตร์ และตอบคำถาม

ดาวคะนอง เป็นหนึ่งในภาพยนตร์ ๙๒ เรื่องจาก ๙๒ ประเทศ ที่ส่งภาพยนตร์เข้าประกวดในสาขานี้ในปีนี้ โดยภายในเดือน ธ.ค. ศกนี้ คณะกรรมการออสการ์จะคัดเลือกให้เหลือ ๙ เรื่อง และภายในช่วงต้นปี ๒๕๖๑ จะคัดเลือกให้เหลือเพียง ๕ เรื่องที่จะเป็นภาพยนตร์สาขาภาษาต่างประเทศที่เข้าชิงรางวัลออสการ์ในงานประกาศรางวัลฯ ที่จะมีขึ้นในช่วงเดือน มี.ค. ๒๕๖๑


สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับกาชาดสหรัฐ และคริสตจักรไทยเอ้าท์รีช จัดการอบรมอาสาสมัครหลักสูตรการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ “Emergency Preparedness”

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอรับอาสาสมัครเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นอาสาสมัครชุมชนไทย เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดเตรียมถุง/อุปกรณ์ยังชีพ การวางแผนรับมือภัยพิบัติ รวมถึงการปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว ไฟไหม้ เพื่อนำความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องไปใช้ในชีวิตประจำวัน และเพื่อเผยแพร่ให้แก่ชุมชนของตนเองในการป้องกันและรับมือภัยพิบัติและปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และหน่วยงานช่วยเหลือด้านภัยพิบัติต่างๆ ในพื้นที่ ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐น. ณ โบสถ์คริสตจักรไทยเอ้าท์รีช Thai Outreach Hollywood Church ที่อยู่ 1800 N. Western Ave. Los Angeles, CA 90027 โดยสำรองที่นั่งได้ที่คุณณัฐพงศ์ฯ โทร ๓๒๓ ๙๖๒ ๙๕๗๔ ต่อ ๒๑๖ อีเมล์ nattapong.c@thaiconsulatela.org ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการอบรม


กงสุลใหญ่พบหารือรองนายกเทศมนตรีนครลอสแอนเจลิส ฝ่ายต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๐ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสและกงสุลชัชวาร หรยางกูรได้เข้าพบหารือนาง Nina Hachigian รองนายกเทศมนตรี นครลอสแอนเจลิส ฝ่ายต่างประเทศ ณ ศาลาว่าการนครลอสแองเจลิส สรุปสาระดังนี้

๑. รองนายกเทศมนตรีแสดงความเสียใจต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

๒. นายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรีรับข้อเสนอจะพิจารณาการนำคณะนักธุรกิจเดินทางไปประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุน และเชิญชวนให้นักลงทุนไทยมาทำธุรกิจในนครลอสแอนเจลิส

๓. รองนายกเทศมนตรีรับจะพิจารณาการผลักดันให้การบินไทยกลับมาเปิดเส้นทางลอสแอนเจลิสอีกครั้งเพื่อประโยชน์ร่วมกันและเป็นความต้องการของชุมชนไทย

๔. นายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรีหรือผู้แทนรับจะพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเข้าร่วมงานวันชาติไทยในวันที่ ๒ ธ.ค. ๒๕๖๐

๕. รองนายกเทศมนตรีรับที่จะพิจารณาคำขอการรับการสนับสนุนทางการเงินและการขยายเวลาการจัดเทศกาลไทยนิวเยียร์ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๘ เม.ย. ๒๕๖๑

๖. กงสุลใหญ่ฯ ขอให้นครลอสแอนเจลิสสนับสนุนการพัฒนาไทยทาวน์ โดยเฉพาะด้านงบประมาณ การส่งเสริมธุรกิจ การพัฒนาพื้นที่และความปลอดภัยในพื้นที่ โดยแจ้งชื่อตำรวจเชื้อสายไทยที่สมัครใจไปรับหน้าที่ดูแลเขตไทยทาวน์

๗. รองนายกเทศมนตรีเสนอให้ทำโครงการเชิญสถานกงสุลใหญ่ฯ เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับประเทศไทยในโรงเรียนของนครลอสแอนเจลิส และโครงการแลกเปลี่ยนเด็กนักเรียนนักศึกษาในนครลอสแอนเจลิสไปเยือนต่างประเทศ ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ดำเนินการอยู่แล้วผ่านโครงการเพื่อนมิตรไทยอเมริกัน ที่นำเยาวชนไทยอเมริกันไปทำงานอาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษและใช้ชีวิตในประเทศไทยระหว่างช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน

๘. รองนายกเทศมนตรีขอให้เสนอความร่วมมือใหม่ ๆ กับต่างประเทศ กงสุลใหญ่ฯ จึงเสนอให้รองนายกเทศมนตรีจัดเวทีพบหารือประเด็นต่าง ๆ กับกงสุลใหญ่ฯ ประเทศสมาชิกอาเซียนเดือนละ ๑ ครั้ง


กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสได้ให้นาย Tom Loeffle และนาย Walter Sarnoi โปรโมเตอร์จาก K2 Promotion เข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับการชกชิงแชมป์โลกของ ศรีสะเกษ นครหลวงโปรโมชั่น

เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๐ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสได้ให้นาย Tom Loeffle และนาย Walter Sarnoi โปรโมเตอร์จาก K2 Promotion เข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับการชกชิงแชมป์โลกระหว่าง "แหลม" ศรีสะเกษ ศ. รุ่งวิสัย หรือศรีสะเกษ นครหลวงโปรโมชั่น แชมป์โลกชาวไทยรุ่นซุปเปอร์ฟลายเวต ๑๑๕ ปอนด์ของสภามวยโลก (WBC) กับฮวน ฟรานซิสโก้ เอสตราด้า ผู้ท้าชิงชาวเม็กซิกัน อดีตแชมป์โลกรุ่นฟลายเวต ๑๑๒ ปอนด์ ขององค์กรมวยโลก (WBO) ซึ่งสละตำแหน่งเพื่อขยับรุ่นขึ้นมาชิงแชมป์โลกในรุ่นซุปเปอร์ฟลายเวต

การชิงแชมป์จะจัดขึ้นในวันที่ ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๑ ที่ The Forum เมืองอิงเกิลวูด ชานนครลอสแอนเจลิส ทั้งนี้ นักชกทั้งสองจะเดินทางมานครลอสแอนเจลิสเพื่อร่วมงานแถลงข่าวการชกอย่างเป็นทางการในช่วงต้นเดือน ธ.ค. ๒๕๖๐

สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ขอให้ผู้จัดการแข่งขันเตรียมที่นั่งเฉพาะให้กับแฟนมวยชาวไทยได้เข้าชมและเชียร์ศรีสะเกษร่วมกันโดยจะแจ้งช่องทางการจองที่นั่งสำหรับกลุ่มชุมชนไทยให้ทราบต่อไป