ข่าวกงสุลข่าวกงสุล 16 มิถุนายน 2561

คณะนักธุรกิจมลรัฐออริกอนพบหารือผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

เมื่อวันที่ ๗ มิ.ย. ๒๕๖๑ กงสุลใหญ่ฯ และหน่วยงานมลรัฐออริกอน นำคณะนักธุรกิจด้านเทคโนโลยีสีเขียวและพลังงานสะอาดจากออริกอนและสื่อมวลชนจากนิตยสาร Oregon Business เข้าพบหารือกับนางพรรณี เช็งสุทธา ที่ปรึกษาด้านการลงทุน ระดับเชี่ยวชาญ ที่ศูนย์ One Start One Stop Investment Center (OSOS) BOI อาคารจัตุรัสจามจุรี สรุปได้ ดังนี้

ผู้แทน BOI บรรยายสรุปเรื่อง

๑) ภาพรวมเศรษฐกิจไทย ซึ่งในปีนี้คาดว่า GDP จะโตถึงร้อยละ ๔.๘ และนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล โดยเฉพาะ “ประเทศไทย ๔.๐” และโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

๒) สถิติการลงทุนของสหรัฐฯ ในประเทศไทยผ่าน BOI ขยายตัวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในหมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ บริการ อุปกรณ์โลหะและเครื่องจักร และเคมีภัณฑ์ เป็นต้น

๓) ความน่าลงทุนในประเทศไทย โดยเฉพาะการเก็บภาษีเงินได้ต่ำที่สุดเป็นอันดับ ๒ ในอาเซียน และความสะดวกในการทำธุรกิจ (ease of doing business) ซึ่งไทยปรับขึ้นจากปีที่ผ่านมาเกือบ ๒๐ อันดับ มาอยู่ที่อันดับ ๒๗ ในปี ๒๕๖๐

๔) ภารกิจของ BOI และนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ ตลอดจนสิทธิพิเศษ (incentives) ต่าง ๆ ที่นักลงทุนจะได้รับ ทั้งในแง่ภาษีและที่ไม่ใช่ภาษี โดยพิจารณาจากพื้นที่ที่ตั้งกิจการ (area-based) และจากเทคโนโลยีที่ใช้ (technology-based)

๕) แนวโน้มตลาดพลังงานในประเทศไทย โดยเฉพาะพลังงานทางเลือก ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพลังแสงอาทิตย์ พลังน้ำ และชีวมวล ส่วนการเปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงาน (waste to energy) นั้นยังอยู่ในระดับต่ำเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูง แต่ยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมากในอนาคต

๖) Smart Visa ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้เชี่ยวชาญ นักลงทุน ผู้บริหาร และผู้ประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพจากต่างประเทศ ให้เข้าไปทำงานในประเทศไทยในอุตสาหกรรมหลัก ๑๐ สาขา (S-curve industries) ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทยทั่วโลกพร้อมให้บริการ

คณะนักธุรกิจสหรัฐฯ สนใจสอบถามเรื่องการถือหุ้นของต่างชาติ มาตรการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน (competitive enhancement measures) และการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งผู้แทน BOI แจ้งว่า นักลงทุนต่างชาติสามารถถือหุ้นได้ถึงร้อยละ ๑๐๐ ในธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ส่วนธุรกิจที่จะได้รับสิทธิพิเศษในการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน ต้องเป็นธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งปัจจุบัน ไทยมีกฎหมายปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพและมีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องดังกล่าวโดยเฉพาะ (กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์)

กงสุลใหญ่ฯ แจ้งว่า เหตุการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยเมื่อหลายปีก่อนไม่มีเป้าหมายที่ธุรกิจต่างประเทศ ในขณะที่เหตุการณ์ในบางประเทศมีเป้าหมายที่บริษัทต่างประเทศ นอกจากนี้ ทีมประเทศไทยประกอบด้วยสำนักงาน BOI สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ สำนักงานที่ปรึกษาทางการเกษตร และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส พร้อมช่วยประสานงานและให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่คณะนักธุรกิจมลรัฐออริกอนในการส่งเสริมการค้าการลงทุนกับไทย

นักลงทุนที่สนใจสามารถดูข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.boi.go.th และ http://osos.boi.go.th


งานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำคณะนักกีฬาแบดมินตัน

เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสและภริยา เลี้ยงรับรองอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย 2018 Yonex US Open ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลีส

สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ นำทีมโดยนาวาอากาศตรีหญิง สราลีย์ ทุ่งทองคำ ผู้จัดการทีมและเรืออากาศโทหญิง ดวงอนงค์อรุณเกสรโค้ชผู้ฝึกสอนของ SCG Badminton Academy ได้นำคณะนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแบดมินตันรายการ 2018 Yonex US Open ณ Fullerton Titan Gym เมืองฟูลเลอร์ตัน มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ที่อยู่ 800 North State Blvd. Fullerton, CA 92831 ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวต้อนรับในนามชุมชนไทยและสถานกงสุลใหญ่ฯ แก่คณะนักกีฬาฯ ว่า มีความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนคณะนักกีฬาทีมชาติไทยในการเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ และขอให้นักกีฬาฯ ร่วมใจสามัคคี รักษาร่างกายไม่ให้บาดเจ็บ ขอให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขันฯ เพื่อนำชัยชนะและชื่อเสียงมาให้ประเทศไทย

หลังจากการแข่งขันที่นี่คณะนักกีฬาส่วนหนึ่งจะเดินทางต่อไปร่วมการแข่งขันรายการ 2018 Yonex Canada ณ เมือง Calgary ประเทศแคนาดา ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสขอเชิญชุมชนไทยร่วมเป็นแรงใจช่วยเชียร์ทัพนักกีฬาไทย ในการแข่งขันแบดมินตัน Yonex US Open 2018 ในครั้งนี้

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ‭657 272-4578‬ หรือ ‭www.YonexUSOpen.com‬‬‬


งานอีสานบอลล์ ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันเสาร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ร.ท. หญิง กรรภิรมย์ วิชาธร กงสุล เป็นผู้แทนกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เข้าร่วมงานอีสานบอล์ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ Arcadia Community Center เมือง Arcadia ซึ่งจัดโดยสมาคมอีสานแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ นางจันทรา แก้วดี นายกสมาคมฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

กงสุล ร.ท. หญิง กรรภิรมย์ฯ ประธานกล่าวเปิดงาน แสดงความขอบคุณสมาคมอีสานแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ นายกสมาคมชมรมต่างๆ และแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงานและชื่นชมในเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของสมาคมฯ ในการจัดงานอีสานบอล์ในครั้งนี้

การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความสนับสนุนจากสมาคม ชมรมต่างๆ เป็นอย่างมาก เพื่อสนับสนุนและนำรายได้จากการจัดงานไปช่วยการศึกษาแก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนชนบทภาคอีสาน อาทิ การจัดโครงการอาหารกลางวัน การให้ทุนการศึกษา และการสนับสนุนอุปกรณ์การกีฬาให้แก่นักเรียนในภาคอีสาน ภายในงานมีพิธีแห่บ้องไฟพญานาคจำลอง การแสดงวัฒนธรรมทางภาคอีสาน การประกวดธิดาอีสานและอาหารภาคอีสาน ในงานนี้มีผู้นำชุมชนและชุมชนไทยในเขตใกล้เคียงเข้าร่วมงานกว่า ๑๐๐ คน