ชุมชนไทยในแอล.เอ.ชุมชนไทยในแอล.เอ. 18 ตุลาคม 2557
การแสดงศิลปะลายเส้นของฐาปนันดรศิลปิน นายชวน หลีกภัย
ในโอกาสครบรอบ 30 ปีโครงการศิลปินแห่งชาติ

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และสภาศิลปกรรมไทยแห่งสหรัฐอเมริกา จัดนิทรรศการ “การแสดงศิลปะลายเส้นของฐาปนันดรศิลปิน นายชวน หลีกภัย ในโอกาสครบรอบ 30 ปีโครงการศิลปินแห่งชาติ”ระหว่างวันที 13 – 17 ตุลาคม 2557 โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557 ณ สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีชาวไทยในนครลอสแอนเจลิสเข้าร่วมจำนวนกว่า 80 คนรวมทั้งยังได้รับเกียรติจากคุณพลอยไพลิน แจนเซ่น เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการอีกด้วย

นายเจษฎา กตเวทิน กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้กล่าวเปิดงาน และอธิบายถึงความเป็นมาและความร่วมมือในการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ให้กับชุมชนไทยในนครลอสแอนเจลิสได้มีโอกาสชื่นชมผลงานศิลปะของอดีตนายกรัฐมนตรี นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงบทบาทของนายชวน หลีกภัย ที่ได้สร้างคุณประโยชน์ต่อวงการศิลปะของประเทศไทยโดยเป็นผู้ริเริ่มและผลักดันการก่อตั้งโครงการศิลปินแห่งชาติขึ้นในสมัยที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยังผลให้ในปี 2527 สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้ก่อตั้งโครงการดังกล่าวขึ้นอย่างเป็นทางการ และเมื่อปี 2554 ฯพณฯ นายชวน หลีกภัย ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติโดยสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ให้เป็น “ฐาปนันดรศิลปิน” ในฐานะผู้มีคุณูปการเป็นหลักในการก่อตั้งโครงการศิลปินแห่งชาติ

จากนั้น นายชวน หลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การเดินทางมาที่ มลรัฐแคลิฟอร์เนียในครั้งนี้ รวมถึงภาพรวมของผลงานที่นำมาจัดแสดง พร้อมทั้งขอบคุณผู้มาร่วมงาน และได้เป่าแซกโซโฟนเพลงพระราชนิพนธ์ “ความฝันอันสูงสุด” และเพลง “เงาไม้” ประกอบการวาดภาพของศิลปินแห่งชาติ 2 ท่าน คือ อาจารย์กมล ทัศนาญชลี และอาจารย์ธงชัย รักปทุม ซึ่งในเพลง “เงาไม้” ยังได้รับเกียรติจากคุณพลอยไพลิน แจนเซ่น ร่วมขับร้องเพลงดังกล่าวด้วย ซึ่งเป็นการแสดงสดที่ไม่ได้มีการเตรียมการมาก่อน และกลายเป็นไฮไลท์ของงานที่สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน

นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี ยังได้นำผู้เข้าร่วมงานทุกท่านเดินชมผลงานของตนเองและเล่าถึงที่มาและเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยของงานเขียนแต่ละชิ้นที่ได้วาดขึ้นในโอกาสต่างๆอีกด้วย โดยภายในนิทรรศการ ยังมีผลงานของศิลปินแห่งชาติอีก 5 ท่านที่นำมาร่วมจัดแสดง คือ อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี, อาจารย์ประกิต บัวบุษย์, อาจารย์ประเทือง เอมเจริญ, อาจารย์ธงชัย รักปทุม และอาจารย์กมล ทัศนาญชลี


โครงการขับขี่ปลอดภัยกับคนไทยรักในหลวง ครั้งที่ 2

เรือเอก ธวัชชัย จารุพันธ์ จะเป็นผู้นำขบวนกลุ่มมอเตอร์ไซด์จาก Los Angeles พร้อมด้วยกองคาราวานรถยนต์ในครั้งนี้ เดินทางไป San Francisco ในโครงการขับขี่ปลอดภัยกับคนไทยรักในหลวง Long Ride The Roads- Long Live The King ครั้งที่ 2 เพื่อร่วมเดินเทิดพระเกียรติในหลวงของเราครับ ซึ่งวันนี้พวกเรามารับมอบเงินสนับสนุนโครงการจำนวน $500 พร้อมของที่ระลึกเป็นเสื้อคนไทยรักในหลวงจำนวน 30 ตัว จาก คุณชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยคนที่ 20 และ ท่านกงสุลใหญ่ ณ.นคร Los Angeles เจษฏา กตเวทิน

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมเดินทาง สามารถติดต่อเพื่อสรุปความพร้อมก่อนการเดินทางภายในวันพฤหัสบดี ที่ 16 ตุลาคม 2014 โทร. 818-427-1103 หรือ 818-941-8241

ซึ่งรถทุกคันที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ทางผู้จัดในส่วนของ Los Angeles จะมี budget เป็นค่าน้ำมันให้บางส่วนอีกด้วยครับ ซึ่งได้รับการสนับสนุนมาจาก สถานกงสุลใหญ่ ณ.นคร Los Angeles