ชุมชนไทยในแอล.เอ.
ชุมชนไทยในแอล.เอ. 10 สิงหาคม 2556
การดำเนินการของสถานกงสุลใหญ่ฯ กรณีคนไทยเสียชีวิตจากการฟ้าผ่าที่ Grand Canyon

ตามที่ได้มีบุคคลสัญชาติไทย จำนวน 2 คน เสียชีวิตจากการฟ้าผ่าที่ Lefevre Overlook, North Rim, Grand Canyon เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2556 นั้น

สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ดังนี้

1. เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตจาก Coconino County Sheriff's Office และได้รายงานให้กระทรวงการต่างประเทศทราบและติดตามหาญาติผู้เสียชีวิต ซึ่งต่อมา สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ประสานกับครอบครัวผู้เสียชีวิตเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องศพและการขอคืนทรัพย์สินของผู้เสียชีวิต โดยครอบครัวได้มอบอำนาจให้สถานกงสุลใหญ่ฯ และให้ประสานกับญาติของผู้เสียชีวิตที่พำนักอยู่ในสหรัฐฯ เพื่อร่วมดำเนินการเรื่องดังกล่าวด้วย

2. เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2556 เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เดินทางไปเมือง Flagstaff รัฐแอริโซนา เพื่อประสานกับเจ้าหน้าที่ของสุสาน Norvel Owens Mortuary เกี่ยวกับการจัดพิธีทางศาสนาพุทธและการฌาปนกิจศพที่สุสาน และได้เดินทางต่อไปยังเมือง Waddell รัฐแอริโซนา เพื่อนมัสการและประสานกับพระครูวิเทศพรหมคุณ เจ้าอาวาสวัดพรหมคุณาราม เรื่องจัดพิธีทางศาสนาพุทธทั้งที่สุสาน ที่เกิดเหตุและที่วัด และในเวลาต่อมา เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2556 ญาติผู้เสียชีวิตได้นิมนต์พระครูวิเทศพรหมคุณฯ เดินทางกลับประเทศไทยเพื่อนำอัฐิและทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตกลับประเทศไทย

3. เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ประสานขอรับคืนทรัพย์สินผู้เสียชีวิตที่ Coconino County Sheriff's Office เมือง Flagstaff รัฐแอริโซนา ได้จัดเก็บไว้

4. สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ดำเนินการประสานการออกใบมรณบัตรของสหรัฐฯ และได้ออกใบมรณบัตรไทยของผู้เสียชีวิตและส่งมอบให้ญาติผู้เสียชีวิตแล้ว


สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส
7 สิงหาคม 2556