ข่าวจากกงสุลข่าวจากกงสุล 25 มิถุนายน 2558

นายธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส


ประวัติการศึกษา

- การศึกษาระดับมัธยมต้น โรงเรียนปรินส์รอแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

- การศึกษาระดับมัธยมปลาย โรงเรียน Marquett High School มลรัฐอิลลินอยส์ สหรัฐฯ

- การศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านรัฐศาสตร์และการเมืองเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัย Southern Illinois University สหรัฐ

- การศึกษาระดับปริญญาโท Master of Public and International Affairs, University of Pittsburgh เน้นด้านเอเชียศึกษาและเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ


ประวัติการทำงาน

เริ่มเข้ารับราชการที่กระทรวงการต่างประเทศเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ที่กรมเอเชียตะวันออกเป็นเจ้าหน้าที่โต๊ะจีนและมองโกเลียและกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกาในฐานะเจ้าหน้าที่โต๊ะอิหร่าน ซาอุดีอาระเบียและประเทศอื่น ๆ ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี โดยล่ามให้แก่ นาย จรัส พั้วช่วย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศในขณะนั้น และในปีเดียวกันย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่กองนโยบายและวางแผน

นายธานีฯ ได้ออกประจำการในต่างประเทศครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นเลขานุการโท สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่เศรษฐกิจและในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ เลื่อนเป็นเลขานุการเอก ได้รับมอบหมายให้ดูแลงาน ด้านเศรษฐกิจระหว่างไทย-มาเลเซีย เป็นเวลา ๒ ปี และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายกงสุล เป็นเวลา ๒ ปี โดยทำหน้าที่ เน้นในด้านการช่วยเหลือและดูแลคนไทยตกทุกข์ได้ยาก โดยเฉพาะสตรีและแรงงานไทยที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๕๐ กลับมาเป็นเจ้าหน้าที่การทูต ๖ กรมองค์การระหว่างประเทศ ทำหน้าที่เกี่ยวกับประเด็นการโยกย้ายถิ่นฐานและมนุษยธรรม รวมทั้งปัญหาการค้ามนุษย์ ในช่วงเวลานี้ได้ไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง Assistant to Regional Advisor ขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization for Migration-IOM) ที่สำนักงานประจำประเทศไทยและสำนักงานใหญ่ ณ นครเจนีวา เป็นเวลาหนึ่งปี ต่อมา ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็น เจ้าหน้าที่การทูต ๗ กองงานบริหารองค์การระหว่างประเทศ กรมองค์การระหว่างประเทศ ก่อนที่จะออกประจำการต่างประเทศอีกครั้งหนึ่ง

ในปี ๒๕๕๐ ได้รับมอบหมายให้ไปเป็นที่ปรึกษาด้านการเมือง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ สนับสนุนการก่อตั้ง Friends of Thailand Caucus ในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ประกอบด้วย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่เป็นมิตรและสนใจเกี่ยวกับประเทศไทย ทำงานอย่างใกล้ชิดกับทำเนียบขาว กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงกลาโหม สหรัฐฯ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ และผลประโยชน์ร่วมกัน

หลังจากครบวาระประจำการ กลับมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองเอเชียตะวันออก ๒ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ดูแลความสัมพันธ์ไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น การเยือนของผู้นำ รัฐมนตรีต่างประเทศ และเวทีทวิภาคีที่สำคัญ รวมทั้งในช่วงที่กรณีเขาพระวิหาร ความสัมพันธ์ไทย-พม่า และคณะผู้เจรจากับกลุ่มผู้เห็นต่างกรณีปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับเลื่อนให้เป็นรองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก ทำหน้าที่ในการดูแลความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มเติมประเทศอาเซียนที่เหลือทั้งหมด รวมทั้ง มาเลเซีย สิงค์โปร์ อินโดนีเซีย


กิจกรรมและการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ

1. นายธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้นำข้าราชการ ทีมประเทศไทย พสกนิกรชาวไทยใน นครลอสแอนเจลิสและพื้นที่ใกล้เคียงร่วม “พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล” และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ณ ไทยแลนด์พลาซ่า ไทยทาวน์ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยมีพระสงฆ์จำนวน ๔๙ รูป ออกรับบิณฑบาตและสวดเจริญชัยมงคลคาถาเพื่อถวายพระพร กงสุลใหญ่ฯ กล่าวถวายพระพรชัยมงคล งานนี้มีผู้มาร่วมงานทั้งสิ้น ๑๕๐ คน

2. นายธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เป็นประธานเปิด “งาน Thai Town Art Show” จัดขึ้นเพื่อร่วมกันเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ณ ทางเข้าไทยทาวน์ ชุมชนไทยได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อถวายความจงรักภักดี ในงานมี นาย Adam Schiff สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ เขต ๒๘ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งมีอาณาเขตครอบคลุมไทยทาวน์ และนาย Mitch O’Farrell สมาชิกสภานครลอสแอนเจลิส เขต ๑๓ และผู้แทนสำนักงานของนาง Michell Steel, Vice Chair of Orange County Supervisor ร่วมกันขึ้นกล่าวถวายพระพรเนื่องในโอกาสดังกล่าวด้วย

3. การพบหารือกับคณะกรรมการไทยนิวเยียร์ วันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ -๑๒.๐๐ น. เพื่อรับฟังความคิดเห็น รับทราบแนวทางที่คณะกรรมการไทยนิวเยียร์ได้เคยจัดงานที่ผ่านมา และสนับสนุนการจัดงานไทยนิวเยียร์ ครั้งที่ ๑๓ ในปี ๒๕๖๐

4. การเยือนอย่างไม่เป็นทางการของผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ พล.ต.อ.สุวัฒน์ จันทร์อิทธิกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์จะเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมเอเปคด้านสตรีและเศรษฐกิจ ประจำปี ๒๕๕๙ (APEC Women and the Economy 2016 Fora) ระหว่างวันที่ ๒๗-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ กรุงลิมา เปรู โดยจะพบหารือกับนายธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่ฯ ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และพบกับเครือข่ายหญิงไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

5. การพบหารือระหว่างผู้ประกอบการด้านอาหารไทย ในวันอาทิตย์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องสันทนาการ ชั้น ๒ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส

โดยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสร่วมกับ ดร. สารสิน วีระผล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์จะจัดงานพบหารือระหว่างผู้ประกอบการด้านอาหาร ได้แก่ ร้านอาหารไทย ร้านค้า ผู้แทนจำหน่าย นำเข้าวัตถุดิบอาหารไทยในมลรัฐแคลิฟอร์เนียและผู้บริหารจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อทำความรู้จัก สร้างเครือข่าย สนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือและหารือแนวทางในการเพิ่มมูลค่าสินค้า รวมถึงพัฒนาธุรกิจเกี่ยวกับอาหารไทยให้เติบโตและมีความยั่งยืนร่วมกัน


ข่าวประชาสัมพันธ์

ขณะนี้ สถานกงสุลใหญ่ได้ “เพิ่มช่องทาง” เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารและบริการประชาชนให้มากขึ้น รวมทั้ง เป็นช่องทางในการติดตามข้อมูลข่าวสารของสถานกงสุลใหญ่ กิจกรรมของชุมชนไทยต่าง ๆ โดยสามารถเข้าถึงได้ จาก ๓ ช่องทาง ดังนี้

๑. เว็บไซต์ (Website) ของสถานกงสุลใหญ่ คือ www.thaiconsulatela.org

๒. เฟสบุ๊ค (Facebook) คือ thaiconsulatela

๓. ทวิสเตอร์ (Twitter) คือ ThaiCGLA