ข่าวกงสุลข่าวกงสุล 2 กันยายน 2560

การประชุมหารือการพัฒนาไทยทาวน์ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร Hollyview ๕๔๑๑ Hollywood Blvd, Thai Town กงสุลใหญ่ฯ ได้ร่วมประชุมระดมสมองกับกลุ่มพัฒนาไทยทาวน์เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาไทยทาวน์ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า ๗๐ คน และมีนางชัญชนิษฐ์ มาเทอร์เรล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมชาวไทย นาง Baydsar Thomasian, District Director ของวุฒิสมาชิกแคลิฟอร์เนีย Kevin de Leon (24th District) และนาย George Hakopiants, Field Deputy, ของสมาชิกสภาลอสแอนเจลิส Mitch O'Farrell (13th District) โดยมีถ่ายทอดสด การประชุมผ่าน Facebook Live ของสถานกงสุลใหญ่ตลอด

สรุปผลการประชุม ดังนี้

๑. จัดตั้งสภาไทยทาวน์ - ให้มีสมาชิกสามกลุ่มคือ (๑) ผู้นำองค์กรในชุมชนไทยที่สำคัญเป็นสมาชิกโดยตำแหน่ง (๒) ผู้ประกอบการ/ผู้อยู่อาศัยในไทยทาวน์ และ (๓) คนไทยที่รักไทยทาวน์จากนอกไทยทาวน์ - ที่ประชุมเห็นด้วยและขอให้หารือรายละเอียดในกลุ่มเล็ก (ขอให้คุณสมชาย ไทยทัน เป็นผู้รับผิดชอบ)

๒. จัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมไทย/ศูนย์ชุมชนไทย - ส่วนใหญ่เห็นพ้องกันว่าสามารถเป็นที่ตั้งของสำนักงานของสมาคมต่าง ๆ และที่ทำกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชนไทย แต่อาจไม่จำเป็นต้องตั้งที่ไทยทาวน์ แต่อาจตั้งที่อื่น เช่น วัดไทยลอสแองเจลิส - คุณนงเยาว์ วรานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสุขภาพชุมชน เสนอเป็นที่ตั้งศูนย์ต้อนรับประจำไทยทาวน์ (Thai Town Welcome Center) สกญ.เสนอสนับสนุนการจัดทำป้ายศูนย์ต้อนรับฯ ดังกล่าว - ที่ประชุมส่วนใหญ่เห็นด้วยและขอให้หารือรายละเอียดในกลุ่มเล็ก โดยขอให้คุณรารี่ คำลือ เป็นผู้รับผิดชอบ

๓. การจัดทำสถาปัตยกรรมแบบไทยในไทยทาวน์ - ที่ประชุมส่วนใหญ่เห็นพ้องกันว่าน่าจะทำรูปปั้นช้างเป็นซุ้มประตูหรือจัดทำ landmark โดยคุณวรนุช บุญประกอบสนับสนุนค่าใช้จ่าย ๒,๐๐๐ ดอลลาร์ และ สกญ.เสนอจัดงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม - สกญ.รับผิดชอบจัดการหารือกลุ่มเล็ก

๔. การจัดทำฉาก/ภาพวาดบนผนังสำหรับถ่ายรูป - คุณวราภรณ์ เกษมศิลป์ ยินดีให้ใช้ผนังด้านนอกร้านเครื่องเทศติดตั้งภาพฝาผนังโดยไม่มีค่าใช้จ่าย - คุณพีท เพิ่มแสงงาม เสนอให้ใช้รถตุ๊กตุ๊กเป็นฉากถ่ายรูปได้ - ประธาน คกก.สงกรานต์ไทยนิวเยียร์เสนองบประมาณ ๖,๐๐๐ ดอลลาร์ในการจัดทำฉากเกี่ยวกับไทยสำหรับถ่ายรูป - สกญ.รับผิดชอบจัดการหารือกลุ่มเล็ก

๕. การตกแต่งร้านค้าให้มีเอกลักษณ์ไทย - ที่ประชุมส่วนใหญ่ต้องการให้ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและตกแต่งสถานประกอบการ โดยผู้ประกอบการบางรายแสดงความพร้อมที่จะเริ่มปรับปรุงสถานประกอบการของตน

๖. การจัดรถบริการนักท่องเที่ยว - ที่ประชุมแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการจัดรถตุ๊กตุ๊กหรือรถจักรยานสามล้อบริการนักท่องเที่ยวในไทยทาวน์และขนส่งนักท่องเที่ยวจากแหล่งท่องเที่ยวที่ฮอลลีวูดมาไทยทาวน์ ผู้เข้าร่วมการประชุมบางรายแจ้งว่า นครลอสแอนเจลิสไม่อนุญาตให้ทำเลนจักรยานบนถนนฮอลลีวูด - มอบคุณสุกิจฯ หารือกลุ่มย่อย

๗. การทำแผนที่ธุรกิจไทยทาวน์ - การทำแผนที่ธุรกิจ/แอพลิเคชั่นไทยทาวน์ใกล้แล้วเสร็จเหลือเพียงการปรับข้อมูลบางส่วนให้เป็นปัจจุบัน สภาหอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้จะเปิดตัวแผนที่ธุรกิจและแอพลิเคชั่นเร็ว ๆ นี้

๘. แหล่งสินเชื่อรายย่อยแก่ธุรกิจไทย - ศูนย์ส่งเสริมชาวไทยแสดงความพร้อมในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินเชื่อและการฝึกอบรมการทำธุรกิจของผู้ประกอบการไทย

๙. ตลาดนัดเช้า/กลางคืน - ที่ประชุมรับทราบว่า ตลาดนัดเช้ากำลังเริ่มจัดขึ้นในลักษณะเปิดท้ายขายของในช่วงเช้าวันเสาร์ที่เวิ้งร้านบ้านขนมไทยหลังการตักบาตร - สำหรับตลาดนัดกลางคืน สถานที่ที่เหมาะสมคือ Hollywood Blvd & Hobart เพราะเป็นสามแยก และเป็นพื้นที่เอกชน - มอบคุณสุกิจฯ หารือกลุ่มย่อย

๑๐. การรักษาความปลอดภัย - สกญ.ได้ประสานงานกับคุณพีทฯ และได้นำเสนอชื่อตำรวจเชื้อสายไทยสามชื่อต่อนายกเทศมนตรีนครลอสแอนเจลิสแล้ว และกำลังร่วมกันติดตามผลการพิจารณา - การตั้งสถานีตำรวจย่อยที่ไทยแลนด์พลาซ่า คุณพีทฯ กำลังติดตามผลการพิจารณาของ Los Angeles Police Department - การจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยร่วมกันของผู้ประกอบการ ที่ประชุมเห็นพ้องให้คุณพีทฯ รับผิดชอบการหารือเพิ่มเติม

ทั้งนี้ ให้กลุ่มย่อยนำเสนอแผนงานและแผนดำเนินการให้ที่ประชุมใหญ่ทราบในการประชุมครั้งหน้าซึ่งคาดว่าจะจัดในช่วงกลางเดือนกันยายน ๒๕๖๐

เมื่อเสร็จการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ซึ่งเจ้าของร้านอาหารและสมาชิกกลุ่มพัฒนาไทยทาวน์ได้นำมาจัดเลี้ยง


สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสร่วมกับสภาสตรีไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้จัดสาธิตวิธีการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

เพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA เมือง Chino Hills

เมื่อวันที่ ๒๗ ส.ค. ๒๕๖๐ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสร่วมกับสภาสตรีไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้จัดสาธิตวิธีการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA เมือง Chino Hills ระหว่างเวลา ๑๓.๓๐ น. - ๑๕.๓๐ น. โดยมีกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส นางชลทิพย์ กำภู แสงรัตน์ ภริยา นางจิรภาพรรณ มลิทอง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส นางกิริยา หิรัญพลกุล ประธานสภาสตรีไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ และคนไทยในเขตใกล้เคียง จำนวน ๔๐ คน เข้าร่วมรับชมการสาธิตและร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

ประธานสภาสตรีไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ได้เป็นวิทยากรพิเศษบรรยาวิธีการทำ พร้อมด้วยนางยุพินพักตร์ เตโชภาส ประธานสภาหอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนีย ผู้ช่วยสาธิตวิธีประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ โดยประดิษฐ์เป็นดอกดารารัตน์

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอเชิญชวนผู้มีจิตอาสาและผู้ที่สนใจร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) เพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตามวันและเวลาดังนี้

๑. วันอาทิตย์ที่ ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๐ ณ วัดพุทธวิปัสนา เมือง Long Beach เวลา ๑๓.๓๐ น. - ๑๕.๓๐ น.

๒. วันเสาร์ที่ ๒๓ ก.ย. ๒๕๖๐ ณ วัดโพธิวารีรังสฤษฎิ์ เมือง Whittier เวลา ๑๓.๓๐ น. - ๑๕.๓๐ น.

โปรดแจ้งการเข้าร่วมที่ หมายเลข (๓๒๓) ๙๖๒-๙๕๗๔ ต่อ ๒๑๓ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำไว้ให้แก่ผู้สนใจเข้าร่วมรับชมการสาธิตฯ


กงสุลสัญจรเพื่อคนไทยในเมืองเอสคอนดิโดและพื้นที่ใกล้เคียง

สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดกงสุลสัญจรเพื่อให้บริการชาวไทย ณ วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เมืองเอสคอนดิโด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมีกงสุลกัญธกา บุรพธานินทร์ นำคณะเจ้าหน้าที่ไปให้บริการ มีผู้ใช้บริการ ๑๑๐ คน ดังนี้

๑.หนังสือเดินทาง e-passport จำนวน ๖๖ คน

๒. บัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๒๔ คน

๓. นิติกรณ์และทะเบียนราษฎร์ จำนวน ๒ คน

๔.ให้คำปรึกษาด้านงานกงสุล จำนวน ๑๘ คน

สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครกงสุลในพื้นที่ จำนวน ๓ คน เข้าร่วมการให้บริการประชาชนในครั้งนี้ โดยอาสาสมัครดังกล่าวจะเป็นเครือข่ายของสถานกงสุลใหญ่ฯ ในการให้ความช่วยเหลือคนไทยต่อไป

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณวัดพุทธจักรมงคลรัตนารามที่เอื้อเฟื้อสถานที่ รวมทั้งชุมชนไทยในเมืองเอสคอนดิโดและพื้นที่ใกล้เคียงที่ให้การสนับสนุนการบริการกงสุลสัญจรของสถานกงสุลใหญ่ฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


กงสุลใหญ่ฯ กลุ่ม Tech Group และชุมชนไทยซีแอตเติ้ลเห็นพ้องจัดสัมมนาแบ่งปันประสบการณ์กับภาคดิจิตัลไทยและเข้าหาการเมืองท้องถิ่น

เมื่อวันที่ ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๐ กงสุลใหญ่ฯ และทีมงานสถานกงสุลใหญ่ฯ พบหารือกับคนไทยที่ทำงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Tech Group) ในบริษัทชั้นนำในเมืองซีแอตเติ้ลและเมืองข้างเคียง เช่น Amazon Microsoft และ Redfin และผู้แทนสมาคมไทยในมลรัฐวอชิงตัน

กงสุลใหญ่ฯ ได้เน้นย้ำให้ชุมชนไทยและกลุ่มคนไทยใน Tech Group ได้รวมตัวกัน และใช้ประโยชน์จากความรู้และประสบการณ์ของตนเองร่วมกันพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ เช่น

การจัด Online Mentoring เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจที่ไทย นอกจากนี้ ทุกฝ่ายยังเห็นพ้องกันที่จะสานต่อการจัดสัมมนาคนไทยใน Tech Group ในฝั่งตะวันตกของสหรัฐฯ เพื่อสร้างเครือข่าย Tech Group ของคนไทย และเป็นเวทีระดมสมองร่วมกันที่จะสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัลตามนโยบายรัฐบาล

นอกจากนี้ สมาคมฯ ยังเห็นพ้องที่จะเข้าหานักการเมืองถิ่นในซีแอตเติ้ลและพื้นที่โดยรอบเพื่อเสริมสร้างสถานะของชุมชนไทย และขอให้สนับสนุนกิจกรรม เช่น การจัดงานเทศกาลไทย ซึ่งสร้างความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้กับชุมชนท้องถิ่นด้วย