ชุมชนไทยในแอล.เอ.
ชุมชนไทยในแอล.เอ. 14 เมษายน 2555
จัดสัมมนาเรื่องซื้อประกันภัยบ้าน, อัคคีภัย. รถยนต์, ธุรกิจร้านค้า. ประกันชีวิต และแผ่นดินไหว หรือน้ำท่วม ประเภทใด จึงจะประหยัดและมีจำนวนค่าคุ้มครองสูงสุดเมื่อประสพกับปัญหาที่ต้องเรียกร้องค่าชดเชย

วันเสาร์ที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น.
สถานที่จัดสัมนา :- Thai Mission Church
4000 Green Ave. (Corner of W. Bloomfield/S.Green) Los Alamitos, CA 90720

คำตอบต่างๆ จะมีการให้ความรู้อย่างแท้จริงและเปิดเผย จากบุคคลที่มีประสพการณ์ในด้านการประกันภัยกว่า ๓๐ ปี โดยยิ่งศักดิ์ ศักดิ์สุทธยาคม พร้อมผู้ร่วมงานคือ ศรินยา ศักดิ์สุทธยาคม จากบริษัท Farmers Insurance, Bristol West Insurance Grooup ที่ได้ให้เกียรติ์มามอบความรู้และเล่าเรื่องตัวอย่างจากเหตุการณ์ต่างๆ ที่ได้เกิดให้ผู้เข้าฟังได้รับทราบเป็นความรู้ ถึงแม้ท่านจะมีประกันจากบริษัทประกันภัยอื่นๆ ก็ตาม เพราะได้ นิต้า พิเชษฐ์วณิชย์โชค ได้เชิญให้มาเล่าสู่กันฟังเป็นวิทยาทานแด่พี่น้องชาวไทย เพื่อช่วยในการตัดสินใจและเข้าใจอย่างถ่องแท้ ที่ควรได้รับทราบจะได้นำไปพิจารณาแก้ไขก่อนที่จะประสพเหตุการณ์ที่มิได้คาดคิดว่าจะเกิดขึ้น

การเริ่มและยุติการสัมนาตรงตามเวลาที่กำหนด คือ ๑๔.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น.มีอาหารว่างและเครื่องดื่มบริการหลังสัมนาอีกครึ่งชั่วโมง โดยมิได้มีค่าเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ลานจอดรถสะดวก ที่จอดรถได้จำนวนหลายๆ คัน แต่จำเป็นต้องขอเก็บค่าสำรองที่นั่งเพื่อการจัดสถานที่และอาหารว่าง ให้พอเพียงกับจำนวนผู้เข้าร่วมฟังสัมนา ผู้ที่ได้สำรองที่นั่งโปรดมาเซ็นขอรับเช็คที่ส่งมาคืน พร้อมรับเอกสารประกอบการสัมนา ผู้ที่ไม่ได้ส่งเช็คอาจจะไม่ได้รับเอกสารประกอบการสัมนา เพราะจะจัดพิมพ์เอกสารตามจำนวนที่มีสำรองที่นั่ง หากท่านใดที่มีจิตอาสาจะนำอาหารว่างมาร่วมบริจาค และเป็นการแสดงความสามารถพิเศษ โปรดกรุณาโทรแจ้งความจำนงค์มาได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ของคุณนิต้า (714) 505-660 or cell phone (562) 547-8898

โปรดเขียนเช็ดสั่งจองที่นั่งจำนวน ๑๕ เหรียญต่อท่าน พร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ หรืออีเมล์ของผู้เข้าร่วมสัมนา โดยสั่งจ่ายเช็คในนามของ Thai Mission Church และส่งเช็คจ่าหน้าซองส่งไปที่ 4000 Green Ave. Los Alamitos, CA 90720

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถมาร่วมการสัมนาหรือยกเลิกในวันสัมนา ขออนุโมทนาบุญที่จะมอบเช็คจำนวนที่สั่งจองให้กับโบสถ์

Thai Mission Church เป็นการได้ร่วมทำการกุศลร่วมกัน หากท่านประสงค์จะติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสำรองที่นั่ง โปรดติดต่อ นิต้า พิเชษฐ์วณิชย์โชค (714) 505-660 or cell phone (562) 547-8898

การยื่นแสดงภาษีรายได้ส่วนบุคคล Sun Valley, CA: วันที่ 8 เมษายน 2012 เป็นวันสุดท้ายที่สำนักงานของท่านมิเชล ปาร์ค สตีล รองประธานกรรมการด้านภาษีของรัฐแคลิฟอร์เนียได้ทำการช่วยเหลือในการยื่นแสดงภาษีรายได้ส่วนบุคคล ซึ่งคุณมิเชล ได้ร่วมมือกับองค์กรต่างๆ และอาสาสมัคร เช่น AARP, THAI CDC, THAI-AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE OF CALIFORNIA และอาสาสมัครจากหน่วยราชการ เช่น FTB, และ IRS มาช่วยเหลือชุมชนไทยเป็นปีที่ 4 และปีนี้เราได้ช่วยเหลือกันมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือน เมษายนจำนวน 5 วัน โดยทาง THAI CDC ได้เอื้อเฟื้อให้ใช้สถานที่ที่ PALM VILLAGE SENIOR APARTMENT เราได้ช่วยเหลือประชาชนกว่า 150 คน ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับเงินภาษีคืน (REFUNDS) ทั้งจากของรัฐบาลกลาง และของรัฐบาลแคลิฟอร์เนีย ประชาชนที่มาใช้บริการ ได้ขอบคุณมิเชล ที่ได้ดูแลชุมชนไทยมาโดยตลอด ช่วยประหยัดเงินโดยไม่ต้องไปจ่ายให้คนทำภาษีอื่นๆ และยังมั่นใจในความถูกต้อง คุณก๊อฟหนึ่งในคนไทยที่ได้มาใช้บริการฟรีตลอด 4 ปีที่ผ่านมา บอกฝากขอบคุณคุณมิเชล องค์กรต่างๆและ อาสาสมัครทุกๆคนด้วย

ฯพณฯ มิเชล ปาร์ค สตีลได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปี 2006, 2010 เป็นคณะกรรมการหนึ่งในห้าของหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐแคลิฟอร์เนีย( Vice Chair, State Board of Equalization) ซึ่งคล้ายๆ กับกรมสรรพากร/กรมสรรพสามิตของไทยเรา) ท่านมิเชลล์เป็นชาวเกาหลี-อเมริกัน ซึ่งมีตําแหน่งทางการเมืองที่สูงสุดในประเทศนี้ และเป็นคนเกาหลี-อเมริกันในพรรครีพับลิกันที่มีตําแหน่งสูงสุดในรัฐแคลิฟอร์เนียด้วยท่านเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จและเป็นนักต่อสู้ตัวแทนผู้เสียภาษีมาโดยตลอด ท่านเป็นผู้แทนของประชาชนกว่า 8.5 ล้านคนในเขตแอล.เอ., ออเรนจ์, ริเวอร์ไซด์, ซานดิเอโก้ และอิมพีเรียล เค้าน์ตี้ เพียงในปีแรกที่ได้เข้ามาทํางานเป็นผู้แทนของประชาชนในเขตข้างต้นนี้ ท่านก็ได้พิสูจน์ตัวเองจากคณะกรรมการคนอื่นๆ จากการต่อสู้กับกรมสรรพากร/สรรพสามิต โดยสั่งให้กรมนี้คืนเงินมัดจําของนักธุรกิจเจ้าของกิจการต่างๆ ในรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นเงินกว่า 42 ล้านเหรียญ ไม่เพียงแต่ท่านจะเป็นนักต่อสู้กับกรมสรรพากร/สรรพสามิตแล้ว ท่านยังเป็นนักสู้เกี่ยวกับการเพิ่มภาษีกับเจ้าของกิจการทุกรูปแบบ ท่านได้ประท้วงการเสนอให้มีการเก็บภาษีจากการอัดเพลงผ่านทางอินเตอร์เน็ต(itax)เมื่อเร็วๆ นี้เป็นผลสําเร็จ มิฉะนั้น ผู้บริโภคก็จะต้องจ่ายภาษี(Sales Tax)ทุกๆ ครั้งที่ท่านอัดเพลงผ่านทางอินเตอร์เน็ตถ้าปราศจากการประท้วงของท่าน ผู้บริโภคก็ต้องจ่ายภาษีประมาณ 500 ล้านต่อปี