ชุมชนไทยในแอล.เอ.
ภาษีกับธุรกิจบันเทิงที่พึงรู้ ...นักร้อง, นักแสดง, นักมวย

กรมสรรพากรของรัฐแคลิฟอร์เนีย Franchise Tax Board (FTB) ได้แจ้งให้ผู้จัดคอนเสริต และผู้เกี่ยวข้องที่นำนักร้อง นักแสดง วงดนตรี นักมวย เข้ามาแสดงภายในรัฐแคลิฟอร์เนียแล้วไม่ได้หักภาษีเงินได้จากค่าตัวของนักแสดง วงดนตรี นักร้อง นักมวย และอีกหลาย ๆ อาชีพ ซึ่งบุคคลเหล่านี้ไม่มีภูมิลำเนาในรัฐแคลิฟอร์เนีย ถือว่าเป็น (Non Resident) ซื่งต้องเสียภาษีเงินได้ (Non Resident Income Tax Withholding) ที่ผู้ว่าจ้างต้องหักไว้ 7% ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ถ้าผู้จัดไม่ได้หักไว้ ผู้จัดหรือผู้เกี่ยวข้องจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแทนผู้แสดงดังกล่าว บุคคลที่ถือว่าเป็นลูกจ้างชั่วคราวของผู้จัด (Independent Contractors) รวมถึง Actors, Bands, Boxers, Dance Teams, Orchestras, Plays, Singers, Speakers, Sports, Entertainers, Wrestlers, Stage Help, Lighting Crews, Promoters, Talent Agents

ในแต่ละปี FTB สามารถเก็บภาษีจากบุคคลเหล่านี้ถึง 128 ล้านหรียญต่อปี มีการจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจ ซึ่งได้จัดตั้งมาตั้งแต่ปี1991 จะบอกว่าเราไม่รู้กฎหมายนี้ก็คงจะฟังไม่ขึ้น ทาง FTB ได้ส่งจดหมายประเมินภาษีที่รัฐควรจะได้รับกับผู้จัดโปรโมเตอร์ใหญ่ ๆ ก่อนตามเค้าร์ตี้ตามลำดับ ซึ่งจะตรวจย้อนหลังตั้งแต่ปี2008 FTB ยัง ได้ใช้บริษัทที่สามหาข้อมูลถึงการจัดคอนเสริตต่าง ๆ ในรัฐ และหาค่าตัวเฉลี่ยของนักร้องนักแสดง นักมวย วงดนตรี และอื่น ๆ มาประกอบในการประเมินภาษีด้วย บริษัทที่ถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังแล้ว เช่น

The Hanford Fox $95,000

Fox Theatre ในเมือง Visalia $89,000

ถ้าคุณไม่ได้ชำระตามกำหนดเวลา ก็มีค่าปรับอีก 100% ของภาษีบวกกับค่าจ่ายล่าช้าอีก $100

ถ้าจะบอกว่าเป็นคอนเสริตการกุศล หรือผู้จัดเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไร (Non Profits) ก็ไม่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมาย ฉะนั้นจึงขอเตือนท่านผู้จัดที่จะนำนักร้อง นักแสดง ดารา นักมวย มาแสดงในรัฐแคลิฟอร์เนีย ก็อย่าลืมหักค่าจ้างไว้ 7% จ่ายให้กับกรมสรรพากรของรัฐแคลิฟอร์เนียด้วย รายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปในเวปไซต์ www.ftb.ca.gov

นาง Denise Azimi, โฆษกของ FTB บอกว่า “You’re not supposed to wait for a bill from us. It’s (their) responsibility to know the law”