ข่าวกงสุลข่าวกงสุล 25 พฤษภาคม 2562

การแสดงละครประยุกต์ประกอบดนตรีไทยและดนตรีสากล เรื่อง “มัทธนะพาธา” ของคณะบ้านเรียนละครมรดกใหม่

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ให้การต้อนรับ “คณะบ้านเรียนละครมรดกใหม่” นำโดย ครูช่าง “นายชนประคัลภ์ จันทร์เรือง” หัวหน้าคณะละครมรดกใหม่ ที่นำเด็กนักเรียนที่ขาดโอกาสจากทั่วประเทศไทยให้ได้มาศึกษาเล่าเรียนในรูปแบบโฮมสคูลผ่านละคร

นักเรียนได้แสดงละครประยุกต์ประกอบดนตรีไทยและดนตรีสากล เรื่อง “มัทธนะพาธา” ซึ่งเป็นบทละครพระราชนิพนต์ในล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 ณ บริเวณชั้น 2 สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีหัวหน้า ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานทีมประเทศไทย ผู้แทนชมรม สมาคมและองค์กรชุมชนไทย ตลอดจนสื่อมวลชนไทยและผู้สนใจทั่วไปที่เข้าร่วมชมการแสดงละครกว่า 35 คน

ภายในงานคณะละครได้เปิดหมวกเพื่อรับการสนับสนุนและจำหน่ายเสื้อที่ระลึก เพื่อนำไปพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย ซ่อมแซมเสาไฟฟ้าของโรงเรียนมรดกใหม่ และสมทบทุนการศึกษาของเด็กในโรงเรียนมรดกใหม่ด้วย


การให้บริการกงสุลสัญจร ณ เมืองออเบิร์น มลรัฐวอชิงตัน

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ขอเชิญชวนคนไทยในมลรัฐวอชิงตันและพื้นที่ใกล้เคียงเข้ารับบริการกงสุลสัญจร ณ เมืองออเบิร์น มลรัฐวอชิงตัน วันเสาร์ที่ 29 และ วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ วัดวอชิงตันพุทธวนาราม เมืองออเบิร์น มลรัฐวอชิงตัน 4401 South 360th St, Auburn, WA 98001 โทรศัพท์ 623 – 935 – 2276, 623 – 398 – 9394

บริการกงสุลสัญจรในครั้งนี้ ประกอบด้วย (1) การทำหนังสือเดินทาง (passport) (2) การทำบัตรประจำตัวประชาชน (3) งานนิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร เช่น การรับรองลายมือชื่อ การทำหนังสือมอบอำนาจ การขอสูติบัตรไทย เป็นต้น และ (4) การให้คำปรึกษาด้านกงสุล

ผู้ประสงค์จะทำหนังสือเดินทางควรทำนัดหมาย เพื่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรว่าท่านสามารถยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางได้หรือไม่ (เพื่อไม่ให้เสียเวลาเดินทางไป) ระบบนัดหมายจะเปิดบริการตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป จนครบจำนวนที่จะให้บริการได้

ท่านสามารถทำนัดหมายได้ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

ระบบนัดหมายออนไลน์ที่ www.thaiconsulatela.org (กดเลือกแบนเนอร์ “นัดหมายทำหนังสือเดินทางที่กงสุลสัญจร” ด้านขวามือของหน้าเว็บไซต์ และกดเลือกสถานที่และวันเวลาที่ต้องการ)

โทรศัพท์ 323 – 923 – 9574 อีเมล์ passport@thaiconsulatela.org

ในกรณีที่ท่านมิได้ทำนัดหมายล่วงหน้า ท่านยังสามารถเดินทางไปทำหนังสือเดินทาง (walk-in) ณ วัดวอชิงตัน พุทธวนารามได้ แต่อาจใช้เวลาในการรอคิวทำหนังสือเดินทาง ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้นัดหมายทำหนังสือเดินทางล่วงหน้า ที่มีการสำรองไว้แล้ว และความสมบูรณ์ของเอกสารที่ท่านต้องเตรียมมาประกอบการยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง สำหรับบริการอื่น ๆ ทุกประเภท เช่น การทำบัตรประจำตัวประชาชน นิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ ไม่ต้องทำนัดหมาย ท่านสามารถตรวจสอบเอกสารที่ต้องจัดเตรียมสำหรับการทำหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน นิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎรได้ที่เว็บไซต์ www.thaiconsulatela.org หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลที่ 323 – 923 – 9574 รวมทั้งติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่ Facebook (Royal Thai Consulate – General, Los Angeles) Twitter (ThaiCGLA) และ Line (@thaiconsulatela)


ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีอัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ขอเชิญชุมชนไทยเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธี ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ในวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. ณ วัดป่าธรรมชาติ (1436 E Don Julian Rd., La Puente, CA 91746) และพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ชั้น 2 สถานกงสุลใหญ่ฯ (611 N. Larchmont Blvd., Los Angeles, CA 90004) โดยมีกำหนดการ ดังนี้

1. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. ณ พระอุโบสถวัดป่าธรรมชาติ เมืองลาพวนเต้ (1436 E Don Julian Rd., La Puente, CA 91746)

09.00 น. กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ข้าราชการ หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย เจ้าหน้าที่ ผู้แทนสมาคม ชมรม ผู้ร่วมพิธีเดินทางถึงพระอุโบสถวัดป่าธรรมชาติ

09.15 น. พิธีเจริญพระพุทธมมนต์ถวายพระราชกุศล

- กงสุลใหญ่ฯ จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

- เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล

- พระราชญาณโกศล เจ้าอาวาสวัดป่าธรรมชาติ และพระสงฆ์ให้ศีล

- พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

- กงสุลใหญ่ฯ และหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ข้าราชการ ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม แด่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนา

10.30 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

11.00 น. ผู้เข้าร่วมพิธีถวายเพลแด่พระสงฆ์ การแต่งกาย สุภาพบุรุษ-สุภาพสตรี แต่งกายด้วยผ้าไทยหรือชุดสุภาพโทนสีเหลือง หรือสีอื่น ๆ

2. พิธีอัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 ระหว่างเวลา 18.00 – 19.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 2 สถานกงสุลใหญ่ฯ (611 N. Larchmont Blvd., Los Angeles, CA 90004)

18.00 น. - กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ข้าราชการ หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย นายกสมาคม ชมรมหรือผู้แทน เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ชุมชนไทยพร้อมกัน ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 2 สถานกงสุลใหญ่ฯ

18.30 น. พิธีอัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

- กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

- อัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะ

- กล่าวถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล

- ผู้เข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

18.45 น. - ผู้เข้าร่วมพิธีทุกท่านร้องเพลง “สดุดีจอมราชา” (ฉบับปรับปรุงแก้ไข)

- ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

การแต่งกาย สุภาพบุรุษ-สุภาพสตรี แต่งกายด้วยผ้าไทยหรือชุดสุภาพโทนสีเหลือง หรือสีอื่น ๆ อนึ่ง สถานกงสุลใหญ่ฯ จะเปิดให้ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ระหว่างวันที่ 3 – 10 มิถุนายน 2562 ณ ชั้น 2 สถานกงสุลใหญ่ฯ ในวันและเวลาราชการ และจะเปิดให้ลงนามถวายพระพร ณ วัดป่าธรรมชาติ ในวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 ด้วย