ข่าวกงสุลข่าวกงสุล 6 เมษายน 2562

พิธีเปิดนิทรรศการ Thai Artists 2019 : Contemporary Artists Award

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และ ดร. กมล ทัศนาญชลี

ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ในฐานะประธานศิลปกรรมไทยสหรัฐอเมริกา จะจัดนิทรรศการ Thai Artists 2019 : Contemporary Artists Award เพื่อเผยแพร่ผลงานศิลปะของศิลปินไทย ระหว่างวันที่ 19 - 29 เมษายน 2562

ณ สถานกงสุลใหญ่ฯ โดย นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส อ. กมล ทัศนาญชลี และผู้บริหาร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จะเป็นประธานร่วมในพิธีเปิดนิทรรศการฯ ในวันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 17.30 น.

การจัดนิทรรศการฯ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ เผยแพร่ผลงานศิลปะ ณ สหรัฐฯ ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นเวทีให้ศิลปินไทยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปะกับ ผู้บริหารพิพิธภัณฑ์ ศิลปะต่างชาติ และภัณฑารักษ์ของพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ในสหรัฐฯ รวมทั้งจัดนิทรรศการเผยแพร่งานศิลปะ ของศิลปินไทย

ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานพิธีเปิด ในวันและเวลาข้างต้น และรับชมนิทรรศการฯ ระหว่างวันศุกร์ที่ 19 - 29 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 2 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เป็นต้นไป


กงสุลใหญ่ฯ พร้อมด้วยนางกมลภัทร ประทุมแก้วภริยา และข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เข้าร่วมงานสวดพระอภิธรรม นายวีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 30 มีนาคม 2562 ณ วัดป่าธรรมชาติ เมืองลาพวนเต้ รัฐแคลิฟอร์เนีย นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ฯ พร้อมด้วยนางกมลภัทร ประทุมแก้วภริยา และข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสได้เข้าร่วมงานสวดพระอภิธรรม นายวีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา

งานดังกล่าวจัดโดยชุมชนไทยในนครลอสแอนเจลิสและเมืองใกล้เคียง ซึ่งมีความโศกเศร้าและอาลัยยิ่งแก่การจากไปของท่านเอกอัครราชทูตวีรชัยฯ ซึ่งนอกจากจะเป็นข้าราชการที่อุทิศตนแก่ประเทศชาติและประชาชน ยังมีผลงานสำคัญมากมาย เช่น การเป็นผู้แทนประเทศไทยในคดีปราสาทเขาพระวิหารในชั้นการขอตีความคำตัดสินของฝ่ายกัมพูชา และการเจรจากับสหภาพยุโรปในประเด็นการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม จนสามารถถอนใบเหลือและไทยไม่ถูกจำกัดการส่งออกสินค้าประมงไปยังสหภาพยุโรป