ข่าวกงสุลข่าวกงสุล 20 กรกฎาคม 2562

สถานกงสุลใหญ่ ให้การต้อนรับและอำนวยพรให้เยาวชนไทยที่เข้าร่วมการแข่งขัน World Championships of Performing Arts

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 – 12.00น. ณ สถานกงสุลใหญ่ นครลอสแอนเจลิส นายโกศล สถิตธรรมจิตร รองกงสุลใหญ่ ในฐานะรักษาการกงสุลใหญ่ฯ ให้การต้อนรับเยาวชนจากประเทศไทยกว่า 30 คนที่มาร่วมการแข่งขัน World Championships of Performing Arts (WCOPA) 2019 ระหว่างวันที่ 12 – 21 กรกฎาคม 2562 ณ เมืองลองบีช รัฐแคลิฟอร์เนีย

WCOPA เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายสหรัฐฯ เพื่อจัดการแข่งขันความสามารถด้านศิลปะแขนงต่างๆ ของผู้เข้าแข่งขันจากทั่วโลกที่ผ่านเวทีการคัดเลือกจากตัวแทนของ WCOPA ในประเทศต่างๆ ในส่วนของไทยในปีนี้ WCOPA Thailand ได้คัดเลือกเยาวชนไทยให้เข้าแข่งขันการขับร้อง การแสดง การเต้น การเดินแบบ และดนตรี รวมถึงจะเข้าร่วมการแข่งขันขบวนพาเหรด “ชุดประจำชาติ” ด้วย

ในโอกาสนี้ รองกงสุลใหญ่ฯ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับเยาวชนไทยที่ได้รับการคัดเลือก ซึ่งจะทำหน้าที่เสมือนทูตสันถวไมตรี ที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของคนไทยและประเทศไทย นอกจากนี้ ยังได้ให้ข้อคิดเรื่องความสำคัญของดนตรี ศิลปะ และกีฬา ซึ่งคนที่จะประสบความสำเร็จล้วนเป็นผู้ที่ผ่านการพยายาม ฝึกฝนด้วยตนเอง ไม่สามารถทำแทนกันได้ ตลอดจนเป็นเครื่องมือที่สามารถเปลี่ยนชีวิตของแต่ละคนได้ ไม่ว่าจะมีชาติกำเนิดมาอย่างไร และเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างคนให้มีมาตรฐาน และขออวยพรให้ตัวแทนทุกคนประสบความสำเร็จในการแข่งขัน ทำอย่างเต็มที่เพื่อให้ผลงานออกมาดีที่สุดไม่ว่าผลจะออกมาเป็นเช่นไร เพื่อไม่ต้องเสียใจในภายหลัง

รองกงสุลใหญ่ ได้ฝากข้อคิดไว้ด้วยว่าเยาวชนที่ได้รับเลือกให้มาในวันนี้ ถือว่ามีโอกาสดีกว่าอีกหลายๆ คน ซึ่งเราสามารถส่งต่อโอกาสดีๆ เช่นนี้ให้คนอื่นได้ด้วยการทำกิจกรรมจิตอาสา ทำประโยชน์คืนให้สังคมโดยใช้ความรู้ความสามารถที่แต่ละคนมี เช่น เป็นอาสาสมัครสอนดนตรีแก่ผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น