ข่าวกงสุลข่าวกงสุล 2 มีนาคม 2562

สถานกงสุลใหญ่ฯ ร่วมกับสมาคมพยาบาลไทยแห่งแคลิฟอร์เนียให้บริการชุมชนไทยที่เมืองแฟร์ฟิลด์

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 และอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้ออกให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดไชยมงคล เมืองแฟร์ฟิลด์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยมีสมาคมพยาบาลไทยแห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น และให้ข้อมูลด้านสุขภาพแก่ชุมชนไทยที่ไปรับบริการกงสุลสัญจรด้วย

การจัดกงสุลสัญจรในครั้งนี้ มีประชาชนไทยที่อาศัยอยู่ในเมืองแฟร์ฟิลด์และเมืองใกล้เคียง เข้ารับบริการจำนวน 184 รายการ แบ่งเป็น หนังสือเดินทาง (e-passport) 151 เล่ม บัตรประชาชน 21 ใบ และงานนิติกรณ์/ทะเบียนราษฎร 12 รายการ ขณะที่มีผู้เข้ารับบริการจากสมาคมพยาบาลฯ กว่า 60 คน

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณวัดไชยมงคลที่เอื้อเฟื้อสถานที่ และชุมชนไทยในเมืองแฟร์ฟิลด์และพื้นที่ใกล้เคียงที่ให้การสนับสนุนการบริการกงสุลสัญจรของสถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วยดี โดยเฉพาะอาสาสมัครกงสุลในพื้นที่ 5 คน ซึ่งเป็นเครือข่ายของสถานกงสุลใหญ่ฯ ในการให้ความช่วยเหลือคนไทย ทำให้ประชาชนที่มารับบริการด้านกงสุลได้รับความสะดวก

สถานกงสุลใหญ่ฯ จะออกให้บริการกงสุลสัญจรครั้งต่อไปที่วัดพุทธจักรมงคลวราราม เมืองเพิร์ลซิตี้ มลรัฐฮาวาย ในวันเสาร์ที่ 9 – วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกงสุลสัญจรที่เมืองเพิร์ลซิตี้ มลรัฐฮาวาย และในครั้งต่อๆ ไป สามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ www.thaiconsulatela.org


การตรวจสอบสิทธิการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร และขอให้บุคคลที่ไม่ปรากฏที่อยู่ส่งไปรษณีย์ติดต่อกลับ

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้เปิดระบบลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์ 2562 (ตามเวลาประเทศไทย) สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ซึ่งมีผู้ขอใช้สิทธิฯ กับที่เลือกตั้งที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จำนวน 5,668 คน นั้น

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอเชิญชวนให้ผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิฯ กับที่เลือกตั้งที่สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยเฉพาะท่านที่ลงทะเบียนออนไลน์ด้วยตนเอง ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งฯ ของตัวท่านเอง ผ่านเว็บไซต์ของสถานกงสุลใหญ่ www.thaiconsulatela.org (คลิ๊กที่แบนเนอร์สีเทา “ตรวจสอบสิทธิ” ทางด้านขวามือของหน้าจอ แล้วใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน) โดยหากได้ลงทะเบียนแล้ว แต่ไม่ปรากฏรายชื่อของท่านในระบบตรวจสอบสิทธิดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์เลือกตั้งประจำที่เลือกตั้งที่สถานกงสุลใหญ่ฯ (ในวันและเวลาราชการ) โทร 323 327-6156 และ 323 327-6189 ในโอกาสแรก ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ปรากฏชื่อเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งฯ กับที่เลือกตั้งที่สถานกงสุลใหญ่ฯ จะได้รับเอกสารเลือกตั้งทางไปรษณีย์ในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนมีนาคม 2562 โดยขอให้ลงคะแนนและส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกลับถึงสถานกงสุลใหญ่ฯ ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562 เป็นอย่างช้าที่สุด

อนึ่ง จากการตรวจสอบกับฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียนฯ สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่พบที่อยู่สำหรับการจัดส่งไปรษณีย์เอกสารเลือกตั้งของบุคคลดังต่อไปนี้ จึงขอให้ติดต่อศูนย์เลือกตั้งฯ ในโอกาสแรก

1. นางสาวสุวภัทร มณีนิล

2. นางสาวเฉลิมศรี ประเสริฐสิทธิ์

3. นางสาวเชอรี่ พงศ์ประจักษ์กุล

4. นายปัณข์ชนิต วงศ์ศรีหล้า

5. นางสาวจุฑารัตน์ บุตรวงศ์