ข่าวจากกงสุลข่าวจากกงสุล 24 กันยายน 2559

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสได้ไปให้บริการกงสุลสัญจรในงาน Thai Festival Seattle 2016 จัดขึ้นที่ North Seattle College เมืองซีแอตเติ้ล รัฐวอชิงตัน แก่ชุมชนไทย โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ให้บริการทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ บัตรประชาชน นิติกรณ์ งานทะเบียนราษฏร์ และให้คำปรึกษาด้านงานกงสุลอื่น ๆ โดยมีประชาชนไปรับบริการรวม ๑๖๒ ราย โดยแยกเป็นรายประเภท ดังนี้ ขอหนังสือเดินทางอีเล็กทรอนิกส์ ๘๔ ราย

บัตรประจำตัวประชาชน ๒๔ ราย

งานนิติกรณ์และงานทะเบียนราษฏร์ ๑๗ ราย

ปรึกษาด้านงานกงสุลอื่น ๆ ๓๗ ราย

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณ Thai Association of Washington และคณะผู้จัดงาน Thai Festival Seattle 2016 รวมถึงชุมชนไทยในพื้นที่ที่ให้ความร่วมมือและการสนับสนุนเป็นอย่างดี ส่งผลให้การให้บริการกงสุลสัญจรในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนได้รับความสะดวกในการบริการ

อนึ่ง สถานกงสุลใหญ่ฯ มีกำหนดการจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรในรัฐต่าง ๆ ในเขตอาณาตลอดปี ๒๕๕๙ โดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและนัดหมายทำหนังสือเดินทางล่วงหน้าตามวันเวลาที่กำหนดได้ที่เว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ (www.thaiconsulatela.org) Facebook (Royal Thai Consulate – General Los Angeles และ Twitter (ThaiCGLA) หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลที่ ๓๒๓ – ๙๖๒๙๕๗๔ ทั้งนี้ การทำบัตรประชาชนชนและนิติกรณ์และงานทะเบียนราษฏร์ไม่ต้องทำนัดหมายล่วงหน้า


เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ ศาสนาจารย์พงศ์เทพ ชุติมาพงศ์รัตน์ จากคริสจักรนิกาย Lutheran ได้เข้าร่วมพิธีอิดิล-อัฎฮา ของชาวมุสลิม ณ มัสยิดไทย อัล-ฟาติฮะห์ เมือง Asuza ซึ่งเป็นมัสยิดของคนไทยเพียงแห่งแรกและแห่งเดียวนอกประเทศไทย การเข้าร่วมพิธีดังกล่าวของกงสุลใหญ่ และผู้แทนชุมชนไทยเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีให้กับชุมชนไทยในสหรัฐฯ โดยไม่แบ่งแยกศาสนาแต่อย่างใด ทั้งนี้ นอกเหนือจากชาวไทยมุสลิมแล้ว ในพิธีดังกล่าว มีชาวมุสลิมชาติพันธุ์ต่าง ๆ จากเมือง Asuza เข้าร่วมพิธีกว่า ๓๐๐ คน และให้การต้อนรับกงสุลใหญ่ฯ และผู้แทนจากชุมชนไทยเป็นอย่างดี

มัสยิดไทย อัลฟาติฮะห์ เป็นมัสยิดไทยเพียงแห่งแรกและแห่งเดียวนอกประเทศไทย ก่อตั้งโดยอิหม่ามโพยม พยกุล เมื่อปี ๒๕๔๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยมุสลิมในสหรัฐอเมริกา และเป็นสถานที่ที่จะได้เผยแพร่เอกลักษณ์อันเป็นที่เฉพาะของชาวไทยมุสลิม ตลอดจนเป็นสถานที่ที่ชาวไทยมุสลิมจะได้พบปะกับชาวมุสลิมจากกลุ่มชาติพันธุ์อื่น ๆ ที่มาปฏิบัติศาสกิจที่มัสยิดดังกล่าว


เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Brian Sandoval ผู้ว่าการมลรัฐเนวาดา เพื่อแนะนำตัวเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยได้มีการหารือถึงประเด็นต่าง ๆ ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและมลรัฐเนวาดา ได้แก่ การขอให้ทางนาย Sandoval ได้ดูแลชุมชนไทยในมลรัฐเนวาดา ซึ่งพำนักอยู่ที่นครลาสเวกัสและรีโน่เป็นส่วนใหญ่ การศึกษาแนวทางการขยายการค้าระหว่างไทยกับมลรัฐเนวาดา ตลอดจนการแลกเปลี่ยนการลงทุนระหว่างกัน ซึ่งล่าสุด บริษัท Switch จากมลรัฐเนวาดา ได้ลงทุนจำนวน ๓๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อสร้าง SUPERNAP Data Center ในประเทศไทย โดยจะเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

นาย Brian Sandoval ได้ริเริ่มยุทธศาสตร์ “New Nevada” ตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเมื่อปี ๒๕๕๓ โดยเป็นการกระจายความเสี่ยงอุตสาหกรรมยุทธศาตร์ของมลรัฐเนวาดาจากเดิมที่ต้องพึ่งพิง ภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการพนัน เป็นการเน้นอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง โดยได้ชักชวนบริษัทเหล่านี้มาลงทุนในมลรัฐเนวาดา อาทิ (๑) บริษัท Tesla ได้ลงทุนในการเปิดโรงงานผลิตแบตเตอรี่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกในบริเวณใกล้เมืองรีโน่ (๒) บริษัท Switch ได้ลงทุนขยายธุรกิจ Data Center ในเขตเมือง รีโน่ (๓) บริษัท AMAZON ได้เปิดศูนย์กระจายสินค้าขนาดใหญ่ในมลรัฐเนวาดา และ (๔) บริษัท Apple ได้เลือกที่จะเปิด Data Center ขนาดใหญ่ใน มลรัฐเนวาดา แทนที่Silicon Valley

สำหรับนาย Brian Sandoval ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าการมลรัฐเนวาดาครั้งแรกในปี ๒๕๕๓ และได้รับเลือกตั้งอีกครั้งในปี ๒๕๕๗ เป็นผู้ว่าการรัฐสังกัดพรรครีพลับลิกันที่ได้รับความนิยมสูง มีนโยบายหลักในการให้ความสำคัญกับภาคการศึกษาของมลรัฐเนวาดา ในอดีตเคยดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลสูงสุดประจำเขตมลรัฐเนวาดา และอัยการสูงสุดประจำมลรัฐเนวาดา