ข่าวกงสุลข่าวกงสุล 2 ธันวาคม 2566

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พบปะชุมชนไทยในนครซานฟรานซิสโก เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ณ โรมแรม Ritz-Carlton San Francisco

กิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นที่ห้องประชุม Salon 1 ชั้น 1 โรงแรม The Ritz-Carlton San Francisco

เวลา 16.30 - 17.30 น. ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 150 คน จากสมาคม/องค์กรจำนวน 39 แห่งจากรัฐแคลิฟอร์เนีย รัฐโอริกอน และรัฐเนวาดา รวมทั้งนักศึกษาจาก ม. Berkeley กลุ่ม RED USA (ลอสแอนเจลิส) และสื่อมวลชนไทยประจำลอสแอนเจลิสและซานฟรานซิสโก

นายต่อ ศรลัมพ์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้หน้าที่ผู้ดำเนินกิจกรรม โดยเรียนเชิญ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน กล่าวรายงานต่อนายกรัฐมนตรี หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรีได้กล่าวกับชุมชนไทยถึงนโยบายหลัก ของรัฐบาลในการยกระดับความเป็นอยู่ของคนไทย เน้นการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ และได้เล่าถึงภารกิจ

การเข้าร่วมประชุมผู้นำเอเปค 2023 และการพบปะกับภาคเอกชนรายใหญ่ของสหรัฐฯ เพื่อเชิญชวนให้ไปลงทุนในไทย จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เปิดให้ผู้เข้าร่วมได้ถามคำถามอย่างเสรี และ นายกรัฐมนตรีได้ตอบคำถามทุกคำถาม

ทั้งนี้ คำถามจากผู้เข้าร่วมมีหลากหลาย เช่น ความร่วมมือกับภาคเอกชนสหรัฐฯ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับคนไทย ความร่วมมือด้านการศึกษากับสถาบันการศึกษาของสหรัฐฯ การประสบความสำเร็จในอาชีพการทำงาน การสร้างความปรองดอง การส่งเสริมวิชาชีพของคนไทยด้านการนวดและสปาในสหรัฐฯ และการดึงดูดคนไทยที่มีความสามารถกลับมาทำงานที่ประเทศไทย เป็นต้น

การจัดกิจกรรมพบปะคนไทยเป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดย สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากองค์กร/สมาคมไทย และชุมชนไทยที่เข้าร่วมกิจกรรม


กงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมการประชุมสามัคคีซัมมิท (Samakkee Summit) ประจำปี 2566 ณ นครซานฟรานซิสโก

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 นายต่อ ศรลัมพ์ กงสุลใหญ่ฯ พร้อมด้วยนายจีรยุต สอนใจ กงสุล และนางสาวพีร์ภากรณณ์ เนียมใย กงสุล ได้เข้าร่วมการประชุมสามัคคีซัมมิท (Samakkee Summit) ประจำปี 2566 ณ นครซานฟรานซิสโก ซึ่งจัดโดยองค์กร Thai American Samakkee Coalition อันเป็นองค์กรที่รวมตัวขององค์กร สมาคม และชุมชนไทยทั่วสหรัฐฯ และจัดประชุม/สัมมนาระดับชาติของชุมชนไทยในสหรัฐฯ เป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้มีธีมหลักคือ “Empowering Thai Americans Through The Generations” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็ง สามัคคี และขยายเครือข่ายชุมชนไทยในสหรัฐฯ ในวงกว้าง รวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลและแก้ไขปัญหาทางสังคมต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนชาวไทยและชาวไทยอเมริกัน

กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวในพิธีเปิดใจความว่า ความสามัคคีในหมู่คนไทยในสหรัฐฯ ไม่เพียงจะช่วยเสริมสร้างเครือข่ายคนไทยที่เข้มแข็ง แต่คนไทยในสหรัฐฯ ยังมีส่วนสำคัญที่ช่วยส่งเสริม Soft Power ของไทยในสหรัฐฯ ให้ได้รับความนิยมแพร่หลาย ทั้งการท่องเที่ยว อาหาร และวัฒนธรรมไทย นอกจากนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้รับเชิญให้เป็นหนึ่ง ในผู้บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับการให้บริการด้านการกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ฯ แก่คนไทย

การประชุมสามัคคีซัมมิทครั้งนี้ องค์กรฯ ได้เชิญนาง Sheng Thao นายกเทศมนตรีเมืองโอคแลนด์ เข้าร่วมกล่าวในพิธีเปิดงานด้วย โดยนาง Sheng Thao ได้กล่าวถึงความสำคัญของชุมชนชาวเอเชียที่จะต้องรวมตัวสามัคคีเพื่อสร้างชุมชนชาวเอเชียที่เข้มแข็ง และพร้อมสนับสนุนกิจกรรมการรวมตัว และสร้างผู้นำชาวเอเชียในวงการต่าง ๆ ให้มีมากขึ้นในสหรัฐฯ ทั้งนี้ ในปี 2561 นาง Sheng Thao เป็นชาวอเมริกันเชื้อสายม้งคนแรกของรัฐแคลิฟอร์เนียที่ได้รับเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกสภาเมือง

กิจกรรมการสัมมนามีทั้งหมด 6 หัวข้อ ได้แก่ (1) Living and Thriving as Thais in America (2) Empowering Thai American in Technology and Entrepreneurship (3) 10th Anniversary of Samakkee (4) Diversity and Equality Challenges for LGBTQ+ (5) The True Meaning of Volunteering (6) Stories of Thai Community through the Generations

องค์กร Thai American Samakkee Coalition จัดตั้งเมื่อปี 2556 โดยเป็นความคิดริเริ่มของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เพื่อเป็นองค์กรที่รวมตัวขององค์กร สมาคม และชุมชนไทยทั่วสหรัฐฯ และจัดประชุม/สัมมนาระดับชาติของชุมชนไทยในสหรัฐฯ เป็นประจำทุกปี เรียกว่า “Samakkee Summit” เพื่อสร้างส่งเสริมความเข้มแข็ง สามัคคี และขยายเครือข่ายชุมชนไทยในสหรัฐฯ รวมทั้งหารือแนวทางแก้ไขปัญหาทางสังคมต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนชาวไทยและชาวไทยอเมริกัน