ข่าวกงสุลข่าวกงสุล 1 มิถุนายน 2567

กงสุลสัญจร ครั้งที่ 5/2567 ณ วัดมงคลรัตนาราม เมืองเบิร์กเลย์ รัฐแคลิฟอร์เนีย

เมื่อวันที่ 11 – 16 พฤษภาคม 2567 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ดังนี้

กงสุลสัญจร ครั้งที่ 5/2567 ระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤษภาคม 2567 ณ วัดมงคลรัตนาราม เมืองเบิร์กเลย์ รัฐแคลิฟอร์เนีย โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก พระครูสิริรัตนธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดมงคลรัตนาราม สนับสนุนพื้นที่จัดกิจกรรมดังกล่าว ตลอดระยะการจัดกิจกรรมดังกล่าว มีผู้เข้ารับบริการทำหนังสือเดินทางจำนวน 292 รายการ ทำบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 145 รายการ และบริการใหคำปรึกษาด้านกงสุลจำนวน 35 รายการ รวมทั้งสิ้น 472 รายการ

กงสุลสัญจร ครั้งที่ 6/2566 ระหว่างวันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2567 ณ วัดซานฟรานธัมมาราม นครซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย โดยได้รับความอนุเคราะห์จากพระครูปลัดอาโนลด์ อานันทปัญโญ เจ้าอาวาสวัดซานฟรานธัมมาราม สนับสนุนพื้นที่จัดกิจกรรมดังกล่าว ตลอดระยะการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้ารับบริการทำหนังสือเดินทางจำนวน 179 รายการ ทำบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 131 รายการ และบริการใหคำปรึกษาด้านกงสุลจำนวน 40 รายการ รวมทั้งสิ้น 350 รายการ

ในโอกาสเดียวกัน สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้พบปะพูดคุยกับชุมชนไทยพูดคุยกับชุมชนไทยเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานด้านกงสุล รวมถึงประชาสัมพันธ์งานด้านอื่น ๆ และถวายเครื่องไทยธรรม แด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาที่วัดดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จะจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรครั้งที่ 7/2567 ณ วัดอลาสก้าญาณวราราม เมืองแองเคอเรจ รัฐอะแลสกา ระหว่างวันที่ 18 - 20 มิถุนายน 2567 สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าว และการให้บริการกงสุลด้านอื่น สามารถสำรองนัดหมายได้ทางเว็บไซต์ สถานกงสุลใหญ่ฯ ที่ www.thaiconsulatela.org