ข่าวกงสุลข่าวกงสุล 28 เมษายน 2561

ไทยนิวเยียร์สงกรานต์เฟสติวัล ๒๐๑๘

เมื่อวันที่ ๒๒ เม.ย. ๒๕๖๑ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสได้ร่วมขบวนพาเหรดและกล่าวเปิดงานไทยนิวเยียร์สงกรานต์เฟสติวัล ๒๐๑๘ ณ ไทยทาวน์ นครลอสแอนเจลิส ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๑๓ โดยมีแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีเปิดงานและร่วมแสดงความยินดี อาทิ นาย Eric Garcetti นายกเทศมนตรีนครลอสแอนเจลิส นาง Laura Friedman สมาชิกสภาผู้แทนฯ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย เขต ๔๓ นาย Mitch O'Farrell สมาชิกสภานครลอสแอนเจลิส เขต ๑๓ และนาย David Ryu สมาชิกสภานครลอสแอนเจลิส เขต ๔ รวมทั้งกงสุลใหญ่เมียนมา มาเลเซียและกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์กัมพูชา และผู้แทนภาครัฐและเอกชนอีกจำนวนมาก

งานไทยนิวเยียร์สงกรานต์เฟสติวัลจัดโดยชุมชนไทยในนครลอสแอนเจลิสและแคลิฟอร์เนียภาคใต้ ซึ่งในปีนี้มีคุณศรีวงศ์ อาญาสิทธิ์ เป็นประธานคณะกรรมการจัดงาน ปีนี้งานมีบรรยากาศสนุกสนานและยิ่งใหญ่ ขบวนพาเหรดมีผู้เข้าร่วมกว่า ๔๐๐ คน มีขบวนโขนเป็นครั้งแรกโดยเยาวชนไทยในแคลิฟอร์เนียภาคใต้เข้าร่วมเกือบ ๑๐๐ คน มีการเปิดร้านขายสินค้าหัตถกรรม ของชำร่วยจากไทย รวมทั้งร้านขายอาหารไทย ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมาก นอกจากนั้นยังมีการแสดงดนตรีการแสดงนาฏศิลป์ไทยเช่น โขนและการฟ้อนรำ การสาธิตการประกอบอาหารไทย การแข่งขันชกมวยไทยและการประกวดนางงามสงกรานต์ไทยนิวเยียร์ ทุกกิจกรรมจัดบนเวทีกลางแจ้งบนถนนฮอลลีวูด สมาคมองค์กรต่าง ๆ ของชุมชนไทยตลอดจนจนภาครัฐและประชาสังคมท้องถิ่นในแคลิฟอร์เนียภาคใต้ออกร้านประชาสัมพันธ์แก่ผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก Los Angeles Fire Department ประมาณการว่ามีคนเข้าร่วมงานกว่า ๔๐๐,๐๐๐ คนตลอดทั้งวัน

สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดคูหาร่วมกับทีมประเทศไทยแสดงนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๙ พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๑๐ งานแสดงนิทรรศการศิลปะสนับสนุนโดยอาจารย์กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ ข้อมูลประชาสัมพันธ์ประเทศไทยทั้งวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การลงทุน การท่องเที่ยวและการเกษตรให้กับชาวต่างประเทศที่เข้าชมงาน และจัดบริการเผยแพร่ข้อมูลและตอบคำถามทางกงสุลแก่คนไทยด้วย ซึ่งได้รับความสนใจอย่างดี

สำนักงานส่งเสริมการค้าต่างประเทศได้จัดเวทีสาธิตการทำอาหารโดยเชฟจากร้านอาหารชื่อดัง ๖ ร้านในนครลอสแอนเจลิสและนครซานฟรานซิสโก รวมทั้งได้มอบประกาศนียบัตร Thai Select แก่ร้านอาหารสามรายโดยจัดให้นายกเทศมนตรีนครลอสแอนเจลิสเป็นผู้มอบด้วย

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดงานไทยนิวเยียร์สงกรานต์เฟสติวัล สมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้และสมาคมชมรมไทยและผู้สนับสนุนภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และเอกชนทุกองค์กร เช่น เบียร์สิงห์ บริษัท National Life Group บริษัท BB Care and BB Clinic บริษัท คมคม โปรดักส์ (มีดกีวี) ที่ร่วมแรงร่วมใจและสนับสนุนการจัดงานจนประสบความสำเร็จเกินความคาดหมาย


กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ เปิดรับข้อคิดเห็นเรื่องการนำเข้าส้มโอจากไทย

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอประชาสัมพันธ์เรื่องหน่วยงาน Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) สังกัดกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) กำลังเปิดรับข้อคิดเห็นจากสาธารณชนต่อร่างกฎระเบียบการนำเข้าส้มโอจากประเทศไทยเพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจเปิดตลาด โดย APHIS ระบุว่า ส้มโอจากไทยสามารถเข้าตลาดสหรัฐฯ ได้ หากผ่านการตรวจสอบและควบคุมที่เป็นระบบ กระบวนการตรวจสอบจะต้องมีมาตรการป้องกัน รวมถึงวิธีการบำบัดในการฉายรังสี บรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน และการตรวจสอบ ณ ด่านตรวจ และต้องเป็นส้มโอที่นำเข้าเพื่อการพาณิชย์และได้รับใบรับรองสุขอนามัยพืชจากกรมวิชาการเกษตรประเทศไทย เพื่อควบคุมการปนเปื้อนและลดความเสี่ยงในการเกิดแมลงศัตรูพืชก่อนการนำเข้าสู่สหรัฐฯ ทั้งนี้ APHIS ประมาณการว่า หากอนุมัติให้นำเข้า ไทยจะส่งออกส้มโอไปยังสหรัฐฯ ประมาณ ๒๔๐ เมตริกตัน คิดเป็นร้อยละ ๑ ของปริมาณการผลิตส้มโอในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย

APHIS จะเปิดรับข้อคิดเห็นต่อกฎระเบียบดังกล่าวถึงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยเอกชนผู้นำเข้าและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปให้ข้อคิดเห็นภาษาอังกฤษได้ที่ https://www.regulations.gov/document?D=APHIS-2016-0034-0001 โดยข้อคิดเห็นจะต้องแสดงท่าทีชัดเจนและมีหลักฐานสนับสนุนที่น่าเชื่อถือ โดยเฉพาะเชิงวิทยาศาสตร์


ผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อนมิตรไทยอเมริกัน ประจำปี ๒๕๖๑

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และคณะกรรมการคัดเลือกได้พิจารณาใบสมัคร และสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อนมิตรไทยอเมริกัน ประจำปี ๒๕๖๑ แล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

๑.Ms. Waritsara Piamsomboon

๒.Ms. Nicole Wilkinson

๓.Ms. Renee Owens

๔.Ms. Rose Marie Schweis

๕.Ms. Nongnapus Phuangthong

๖.Ms. Wichayada Klaibua

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะแจ้งข้อมูลการเข้าร่วมโครงการ และกำหนดการในประเทศไทย ให้ทราบต่อไป