ข่าวจากกงสุลข่าวจากกงสุล 5 พฤศจิกายน 2559

เมื่อวันที่ ๒๗ ต.ค. ๒๕๕๙ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสได้เข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง “Building Bridges between Israel & Asia” ที่ Beverly Hills Synagogue จัดโดยนาง Gina Raphael ผู้จัด Israel & Asia Summit โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอิสราเอลและภูมิภาคเอเชีย มีผู้เข้าร่วมประมาณ ๓๐๐ คน ประกอบด้วยบุคคลสำคัญ อาทิ นาย John Chiang, California State Treasurer, นาย Ben Allen California State Senator เขต ๒๖ นครลอสแอนเจลิส นาย Richard Bloom, Assembly Member เขต ๕๐ นครลอสแอนเจลิส นาย Ted W.Lieu, Congressman เขต ๓๓ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย นาง Hyepin Im ผู้ก่อตั้งและประธาน Korean Churches for Community Development กงสุลใหญ่จากประเทศอิสราเอลและเกาหลีใต้ ชุมชนยิวและชุมชนเกาหลี ฯลฯ

กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวว่า ไทยและอิสราเอลมีความสัมพันธ์กันมาตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๕๔ มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง และสองประเทศได้ลงนามความตกลงมาแล้ว ๑๒ ฉบับ ทางด้านการค้า การลงทุน วัฒนธรรม แรงงานและสาธารณสุข นอกจากนี้ ยังมีความเห็นว่าสองประเทศสามารถแลกเปลี่ยนด้านประสบการณ์ start up และเทคโนโลยี เนื่องจากอิสราเอลมีบริษัทที่เน้นด้านนวัตกรรมจำนวนมากและประเทศไทยกำลังผลักดัน “นโยบายประเทศไทย ๔.๐” ซึ่งเป็นนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

นอกจากนี้ ยังได้ให้ความเชื่อมั่นเรื่องเศรษฐกิจไทยโดยในเดือนกันยายน ๒๕๕๙ การนำเข้าและส่งออกได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องร้อยละ ๓.๔๓ และร้อยละ ๕.๕๗ ตามลำดับ ทั้งนี้ ภายในงานฯ Rabbi Puni Dunner แห่ง Beverly Hills Synagogue กงสุลใหญ่อิสราเอล กงสุลใหญ่เกาหลีใต้ และผู้เข้าร่วมงานฯ ได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อความสูญเสียของประเทศไทยด้วย


สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้รับแจ้งกรณีคนไทยถูกฉ้อโกงจากการโอนเงินค่าเช่า/ค่ามัดจำบ้านพัก/หอพักจากเว็บไซต์ประกาศให้เช่าบ้าน/หอพักต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกา สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้คนไทย โดยเฉพาะนักเรียนไทยที่ประสงค์จะเดินทางมาศึกษาต่อยังสหรัฐอเมริกาทราบข้อมูลเบื้องต้น เพื่อป้องกันการถูกฉ้อโกงจากกลุ่มมิจฉาชีพ ดังนี้

๑. กรณีการฉ้อโกงมักเกิดจากกลุ่มมิจฉาชีพประกาศโฆษณาให้เช่าบ้านพัก/หอพักใน

เว็บไซต์ต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นสถานที่ ๆ ไม่มีอยู่จริง และหลอกลวงให้ผู้เช่าทำสัญญาปลอมและโอนเงินจอง/เงินมัดจำล่วงหน้า หรือการลงประกาศโฆษณาให้เช่าห้องพัก ซึ่งสภาพจริงไม่ตรงกับที่ตกลงกันไว้

๒. การหาบ้านพัก/หอพักจากเว็บไซต์ประกาศเช่าบ้านพักทั่วไปสามารถดำเนินการได้

แต่ควรกระทำด้วยความระมัดระวัง โดยไม่ควรทำสัญญาเช่าหรือโอนเงินค่าจอง/ ค่ามัดจำไปที่สหรัฐฯ โดยที่ยังไม่ได้พบผู้ให้เช่าและยังไม่เห็นสภาพสถานที่จริง ผู้เช่าสามารถเลือกบ้านพัก/หอพักที่สนใจ โดยขอนัดหมายพบผู้ให้เช่าเพื่อสำรวจสถานที่และเจรจาเรื่องราคาเมื่อเดินทางถึงสหรัฐฯ แล้ว ทั้งนี้ สามารถจองโรงแรมราคาประหยัดและปลอดภัยสำหรับการพักอาศัยในช่วงแรกที่เดินทางถึงสหรัฐฯ เพื่อสำรวจบ้านพัก/หอพักให้ถี่ถ้วนก่อนการทำสัญญาและวางเงินมัดจำ

๓. ไม่ควรหลงเชื่อโฆษณาที่ประกาศให้เช่าในราคาถูกกว่าราคาตลาดทั่วไป และพึงระวังการ

ติดต่อซื้อขาย/เช่าบ้านผ่านเว็บไซต์ โดยเฉพาะการโอนเงินมัดจำค่าเช่า เนื่องจากอาจมีกลุ่มมิจฉาชีพแอบแฝง

๔. สัญญาเช่าบ้านพัก/หอพักมักมีกำหนดระยะเวลา ๑๒ เดือนขึ้นไป และวางเงินมัดจำประมาณ ๑ – ๓ เดือน ขึ้นอยู่กับผู้เช่าว่ามีประวัติเกี่ยวกับเครดิตการเงินในสหรัฐฯ หรือไม่ หรืออาจขึ้นอยู่กับการ เจรจาระหว่างผู้ให้เช่ากับผู้เช่า

๕. แม้จะมีหลักฐานการโอนเงินระหว่างประเทศ มีชื่อและเลขที่บัญชีของมิจฉาชีพในสหรัฐฯ การแจ้งความดำเนินคดีต้องดำเนินการที่สหรัฐฯ และการติดตามเรื่องเงินคืนใช้เวลานาน และมีโอกาสที่จะติดตามเงินคืนไม่ได้