ข่าวจากกงสุลข่าวจากกงสุล 29 ตุลาคม 2559

กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสเชิญชวนให้นักธุรกิจสนใจประเทศไทย

ด้วยเมื่อวันที่ ๑๙ ต.ค. ๒๕๕๙ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และนางสาววินัญดา วรรณสิน กงสุล ได้เข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง “Taking L.A. to the World: Growing Your Business Through Exports” จัดโดยสำนักงานนายกเทศมนตรีนครลอสแอนเจลิส และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น U.S. Department of Commerce , The World Trade Center Los Angeles, Los Angeles Regional Export Council, The Los Angeles Tourism and Convention Board ที่มหาวิทยาลัย University of Southern California

นาย Eric Garcetti นายกเทศมนตรีนครลอสแอนเจลิส กล่าวเปิดโครงการ “City Export Program” โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมให้ธุรกิจขนาดเล็ก/ขนาดกลางส่งออกและลงทุนในต่างประเทศมากขึ้น ปัจจุบันบริษัทในสหรัฐฯ ส่งออกไปต่างประเทศเพียงร้อยละ ๑ และร้อยละ ๙๕ ของผู้บริโภคสินค้าอยู่นอกประเทศ โดย นครลอสแอนเจลิสมีความพร้อมเนื่องจากมีท่าเรือและสนามบินที่เอื้อต่อการทำการค้าระหว่างประเทศ โดย นาย Garcetti กล่าวว่า ตนจะจัดการสัมมนาและ workshop ในลักษณะนี้ทุกไตรมาส และจะนำคณะนักธุรกิจเยือนประเทศต่าง ๆ เช่น ตะวันออกกกลาง เอเชีย ฯลฯ ให้คำปรึกษาและช่วยธุรกิจขนาดเล็ก/ขนาดกลาง และจัด business matching

กงสุลใหญ่ฯ ได้ไปขอบคุณนาย Garcetti ที่ได้จัดงานนี้ นาย Garcetti ได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อความสูญเสียของประเทศไทย และนาย Garcetti ได้ส่งข้อความถวายความอาลัยให้กับสถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วยแล้ว

ในช่วงตอบคำถามกงสุลใหญ่ฯ ได้สอบถามเรื่องโอกาสในการขยายฐานการผลิตสินค้าของสหรัฐฯ ในประเทศไทยและผลกระทบของข้อตกลงการค้าเสรี Trans-Pacific Partnership (TPP) หลังผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดยเอกอัครราชทูต Mickey Kenter ซึ่งเป็นหุ้นส่วนของบริษัท Mayer Brown กล่าวว่า TPP มีความสำคัญต่อบทบาทของสหรัฐฯ ในเอเชีย – แปซิฟิก ไทยเป็นประเทศในเชิงยุทธศาสตร์และเป็นตลาดที่สำคัญของสหรัฐฯ และสหรัฐฯ ยังคงให้ความสำคัญกับตลาดเอเชีย โดยประเทศไทยก็เป็นฐานการผลิตสำคัญด้านยานยนต์คอมพิวเตอร์และเป็นประตูสู่ประเทศอื่น ๆ ในเอเชียด้วย


สถานกงสุลใหญ่ ณ นคลอสแอนเจลิส ขอแจ้งการปรับวันและเวลาการลงนามสมุดถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ณ บริเวณชั้น ๑ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส โดยจะเปิดให้สาธารณะชนมาลงนามสมุดถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ระหว่างวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. โดยปิดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป