ข่าวกงสุลข่าวกงสุล 11 พฤษภาคม 2562

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดพิธีและกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ณ ลานวัดไทยลอสแองเจลิส นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส พร้อมนางกมลภัทร ประทุมแก้ว ภริยา หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ คู่สมรสและพี่น้องประชาชนได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จากนั้น กงสุลใหญ่ฯ ได้เป็นประธานจุดธูปเทียนในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและแสดงอนุโมทนากถา ถวายเป็นพระราชกุศล และได้กล่าวคำอาเศียรวาทเพื่อถวายเป็นพระราชสดุดี

ต่อมาในช่วงบ่ายของวันเดียวกันนั้น กงสุลใหญ่ฯ พร้อมภริยา หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ คู่สมรสและพี่น้องประชาชน ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณวัดไทยลอสแองเจลิส โดยได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ทำความสะอาดจากนครลอสแอนเจลิส

ในบริเวณงาน สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดโต๊ะลงนามถวายพระพรชัยมงคลให้กับประชาชนที่มาร่วมงานด้วย โดยตลอดวันมีประชาชนเดินทางมาร่วมกิจกรรมและแสดงความจงรักภักดีอย่างหนาแน่น

ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.30-18.00 น. ณ Taglyan Cultural Complex (1201 Vine Street, Los Angeles, 90038) โดยขอเชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน


กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมพิธีและกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดป่าธรรมชาติ

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ วัดป่าธรรมชาติ เมืองลาพวนเต้ นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส พร้อมคุณกมลภัทร ประทุมแก้ว ภริยาได้เดินทางมาเป็นเป็นประธานจุดธูปเทียนในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

จากนั้นในเวลา 10.30 น. กงสุลใหญ่ฯ ได้นำพี่น้องประชาชนได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ต่อมาในเวลา 11.00 น. กงสุลใหญ่ฯ พร้อมภริยา และพี่น้องประชาชนจำนวนมาก ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณวัดป่าธรรมชาติ ด้วยความสมัครสมานสามัคคี


กระทรวงวัฒนธรรมไทยเชิญชวนเด็กไทย-อเมริกัน เข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนไทยคืนถิ่น ประจำปี 2562

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารตามที่ได้รับการประสานงานจากกระทรวงการต่างประเทศว่า ระหว่างวันที่ 12 - 15 กรกฎาคม 2562 กระทรวงวัฒนธรรมจะจัดกิจกรรมเยาวชนไทยคืนถิ่น ประจำปี 2562 เพื่อสร้างความตระหนักถึงความเป็นไทยให้แก่เยาวชนที่เกิดหรือเติบโตในต่างประเทศ ตลอดจนส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและความผูกพันต่อประเทศไทยในด้านต่างๆ ณ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดนครนายก

ในการนี้ จึงขอเชิญชวนเยาวชนอายุ 12 - 18 ปี ที่มีบิดาและ/หรือมารดาเป็นคนไทย ซึ่งเกิดหรือเติบโตและมีถิ่นพำนักในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ฯ และมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่กำหนด (ตามไฟล์ที่แนบ) สมัครร่วมกิจกรรมฯ โดยกระทรวงวัฒนธรรมจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมกิจกรรมในส่วนที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ขณะที่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างประเทศและค่าประกันสุขภาพเอง โดยสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 โดยการส่งใบสมัครโดยตรงไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยตรงกับเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม นางสาวชาตบุษย์ นีละรัตตานนท์ โทรศัพท์ +66 2209 3653 หรือ +66 91536 2451 อีเมล์: yc.mocth@gmail.com Line ID: punoi624

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ขอเชิญเข้าร่วมชมละครเรื่อง “มัทนะพาธา”

ซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ของคณะละครมรดกใหม่ นำโดย นายชนประคัลภ์ จันทร์เรือง การแสดงละครเรื่องนี้ เป็นละครร้องประกอบกับดนตรีไทยประยุกต์และเครื่องดนตรีสากล

ซึ่งจะจัดแสดงในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณดาดฟ้า ชั้น 4 สถานกงสุลใหญ่ฯ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. – 19.00 น. เพื่อนำรายได้จากการเปิดหมวกไปพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียและซ่อมแซมเสาไฟฟ้าของโรงเรียนมรดกใหม่

และสมทบทุนการศึกษาของเด็กที่ด้อยโอกาสที่เรียนในโรงเรียนมรดกใหม่ ซึ่งเป็นโรงเรียนในลักษณะโฮมสกูล รับเด็กที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่างๆ มาเรียนรู้ผ่านละคร เน้นการดำรงอยู่อย่างเรียบง่าย โดยใช้หลักสูตรบ้านโรงเรียน ฝึกสอนทักษะการแสดงการเล่นดนตรีไทยและดนตรีสากลให้แก่เด็กในโรงเรียน

สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับชมการแสดงละครในวันและเวลาดังกล่าว และร่วมรับประทานอาหารว่างภายหลังการแสดง ผู้สนใจสามารถตอบรับการเข้าร่วมได้ที่นายเคนนีย์ ยังก์ หมายเลขโทรศัพท์ 323 962-9574 ต่อ 213 หรือ อีเมล์ kenny.y@thaiconsulatela.org (กรุณามาถึง 30 นาที ก่อนการแสดงเริ่ม)