ข่าวกงสุลข่าวกงสุล 17 ตุลาคม 2563

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสได้จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยนายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ เป็นประธานในพิธีและมีหัวหน้าทีมประเทศไทย ข้าราชการ คู่สมรสและเจ้าหน้าที่เข้าร่วม


เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2561 กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส นายมังกร ประทุมแก้ว และภริยา ได้เป็นประธานในพิธีทอดกฐินพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้วัดป่าธรรมชาติ เมืองลาพวนเต้ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ในพิธีทอดกฐินพระราชทานฯ พระราชญาณโกศล เจ้าอาวาสวัดป่าธรรมชาติ ได้รับฉันทาอนุมัติจากคณะสงฆ์ของวัด ให้เป็นผู้รับพิธีอปโลกนกรรม ครองผ้าพระกฐินสำหรับการทอดผ้ากฐินพระราชทานในครั้งนี้