ชุมชนไทยในแอล.เอ.
แจ้งกำหนดการรณรงค์สนันสนุน ลัดดา Tammy Duckworth

สืบเนื่องจากงานสนับสนุน Tammy for Congress เมื่อวันที่ 30 กันยายน ที่ผ่านมานี้ ได้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ในการสร้างกระแสความรู้สึกให้ คนไทย ลาว และเอเซี่ยนอเมริกันอื่นๆ ให้เกิดความสนใจมากขึ้นในระบบการเมืองของ สหรัฐอเมริกา โดยการเริ่มสนับสนุนคุณลัดดา หรือ Tammy Duckworth ผู้ที่เป็นสายเลือดไทย เกิดในประเทศไทย รู้จักวัฒนธรรมคนเอเซีย และพูดไทยได้เป็นอย่างดีเข้าสู่สนามการเลือกตั้งในระดับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ ประเทศสหรัฐฯ ซึ่งขณะนี้มีสมาชิกสภาเชื้อสายเอเซีย 12 คนต่อจำนวนสมาชิกสภาทั้งหมด 435 คน ซึ่งอยู่ในอัตรา ส่วนที่น้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบจำนวน คนเอเซียกับจำนวนประชากรทั้งหมดในสหรัฐฯ

เรื่องของคุณลัดดาเกิดจากการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอด จนผันตัวเข้าสู่การเมืองนี้ เป็นเรื่องบังเอิญ แต่ถือว่าเป็นจังหวะดี ของสังคมของเราที่มีโอกาสเกิดขึ้นไม่ง่ายนัก ในการมีผู้อาสาเข้าเป็นตัวแทนของเราในระดับสูงของประเทศนี้

เรื่องนี้นับว่ามีความหมายและความสำคัญต่อสังคมไทย ลาว และเอเซี่ยนอเมริกันอื่นๆ เป็นอย่างมาก เรามีโอกาสที่จะมี ตัวแทนที่เข้าใจปัญหาของเรา เข้าเป็นปากเสียงอยู่ในสภาผู้แทน ของสหรัฐฯ ซึ่งจะมีความรับผิดชอบต่อคนทั้งประเทศ โดยเฉพาะคนไทย ลาว และเอเซี่ยนอเมริกัน มีผลโดยตรงกับชีวิต ความเป็นอยู่ประจำวันและปากท้องของพวกเรา เช่น เรื่อง Immigration, Social Security, เมดิแคร์ สุขภาพอนามัย ภาษี ธุรกิจการงาน ตลอดจนถึงการศึกษาและอื่นๆ

ขอเชิญชาวไทยทุกท่าน ร่วมกันช่วยสนับสนุนคุณลัดดา Tammy Duckworth โดยการบริจาคเงินทุนเพื่อหาเสียง ต่อสู้ กับกองทุนของฝ่ายตรงข้ามที่มีอยู่เหนือกว่ามาก เพื่อให้ได้สู่เป้าหมายที่เธอและสังคมเราต้องการ

ตั้งแต่วันศุกร์ เสาร์และอาทิตย์ ที่ 19, 20, 21 ตุลาคมนี้ จะมีรายการรณรงค์ สนับสนุนคุณลัดดา Tammy Duckworth ตามเวลา และสถานที่ ดังนี้


วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2:00pm – 5:00pm
ร้านลำขนาด 8910 Reseda Blvd. Northridge, CA 91324 โทร 818-882-3028

วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 12:00pm – 8:00pm
ร้านไทยแพน 138 N. El Camino Real Encinitas, CA 92024 โทร 760-632-8800

วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 12:00pm – 7:00pm
ร้าน Thai Smile 8408 E. Alondra Blvd. Paramount, CA 91401 โทร 562-630-5368

วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 12:00pm – 7:00pm
ร้าน The Lobby 5171 Hollywood Blvd Los Angeles, CA 90027 โทร 310-699-4999

วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 12:00pm – 7:00pm
ร้าน Thai Kitchen 2730 W. Burbank Blvd. Burbank, CA 91505 โทร 818-842-8222

วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 12:00pm – 6:00pm
ร้านห้อยขา 230 N. Garfield Ave.#2 Monterey Park, CA โทร 626-927-9629

วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 12:00pm – 8:00pm
ร้านแพไทย 18219 Gale Ave. City of Industry, CA 91748 โทร 626-964-2370

วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน ตั้งแต่ 6:00pm
Election Party ร้านแพไทย 18219 Gale Ave. City of Industry, CA 91748

สถานที่ดังกล่าว จะจัดให้เป็น วาระของ Tammy for Congress โดยจะมี รายละเอียดประวัติ จุดประสงค์ ตลอดถึงข้อแนะนำของการบริจาค ซึ่งจะผ่านเข้ากองทุนของเธอโดยตรง

สำหรับท่านที่ไม่มีโอกาสเข้าร่วมได้ ก็สามารถจะบริจาคได้ที่ website – www.cafriendssupporttammy.org หรือที่ www.tammyduckworth.com/thaica


จึงแจ้งมาเพื่อรับทราบ
ขอแสดงความนับถือ
Teresa Chung
California Friends Support Tammy