ข่าวกงสุลข่าวกงสุล 7 มกราคม 2566

นายต่อ ศรลัมพ์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสและภริยา พร้อมด้วยข้าราชการทีมประเทศไทยและคู่สมรส และประชาชนชาวไทย เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

นายต่อ ศรลัมพ์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสและภริยา พร้อมด้วยข้าราชการทีมประเทศไทยและคู่สมรส และประชาชนชาวไทย เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็ววัน ณ วัดไทยสุชาดาธรรมจาริกสังฆวิหาร เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565

สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th/

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เปิดลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น. เป็นต้นไป ณ ชั้น 2 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส