ชุมชนไทยในแอล.เอ.ชุมชนไทยในแอล.เอ. 29 พฤศจิกายน 2557

ถึง ชุมชนชาวไทยแคลิฟอร์เนียภาคใต้

การศึกษาพระคัมภีร์ไบเบิลในภาษาไทย

เรามีความยินดีที่จะแจ้งให้พี่น้องชาวไทยในแคลิฟอร์เนียภาคใต้ ว่าเรามีโปรแกมการศึกษาพระคัมภีร์ไบเบิลในภาษาไทยขึ้นแล้ว จะมีผู้เข้าร่วมประมาณ 200-300 คน ที่เป็นผู้สอนพระคัมภีร์ภาษาไทยผู้เข้าร่วมมาจากนิวยอร์ค เท็กซัส วอชิสตัน ออริกอน และประเทศไทย

วันเวลาและสถานที่
6 ธันวาคม 2557,
Mira Loma Assembly Hall, 3300 Cornerstone Drive, Mira Loma CA 91752

รายการหลัก คือ "แสวงหาความชอบธรรมของพระยะโฮวา"

มาจากข้อพระคัมภีร์ มัดธาย 6:33

หอประชุมเปิดเวลา 8:00 น. เริ่มเวลา 9:30 น. - 16:10 น.

ทุกที่นั่ง ฟรี! เชิญสมาชิกครอบครัวของทุกท่าน ผู้สูงอายุ หนุ่มสาว และน้องๆ มาปนะชุมร่วมกัน และจะได้รับประโยชน์จากคำบรรยายหลายชุด

โปรแกรมมีทั้งการบรรยาย คำแนะนำเกี่ยวกับพระคำของพระเจ้า และการสาธิต

โปรแกรมการศึกษาพระคัมภีร์ไบเบิลภาษาไทยและการประชุม ให้ฟรี แก่ทุกท่าน

พวกเรามีความยินดีและจะคอยต้อนรับทุกท่านในวันที่ 6 ธันวาคมนี้

ติดต่อเพิ่มเติมกับ ไมก่า ไมลส,

ประชาคมเวสเทอร์นไทย,

1501 Figueroa Street, Wilmington, CA 90744 ; (310) 549 0241

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ jw.org/th