ข่าวจากกงสุลข่าวจากกงสุล 23 กรกฎาคม 2559

เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นายธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ครอบครัวและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เมืองเอสคอนดิโด้ รัฐแคลิฟอร์เนีย และได้แนะนำตัวพบปะพูดคุยกับชุมชนไทยในเมืองซานดิเอโกและพื้นที่ใกล้เคียง โดยชื่นชมความรักความสามัคคีของชุมชนในพื้นที่ อีกทั้งกล่าวถึงบทบาทของสถานกงสุลใหญ่ฯ ในการดูแลและให้บริการคนไทยและด้านกงสุลต่าง ๆ โดยเฉพาะการออกวีซ่าประเภทธุรกิจ และท่องเที่ยวในวันเดียว การทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความมีตัวตนของชุมชนไทยในสหรัฐฯ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนไทย-ลาวและการส่งเสริมให้เยาวชนไทยอเมริกันรุ่นใหม่ให้ความสนใจในภาษาและวัฒนธรรมไทย ซึ่งถือเป็นการสืบต่ออนาคตของชุมชนไทยในสหรัฐฯ

นอกจากนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้รายงานการริเริ่มและสานงานต่ออีก ๒ เรื่องที่อยู่ระหว่างการหารือกับผู้เกี่ยวข้องคือ (๑) การก่อตั้งสมาคมนวดแผนไทยและสปาไทย และ (๒) การตั้งสมาคมฟุตบอลไทยและการจัด การแข่งขันฟุตบอลไทยลีกในเดือนกันยายน ๒๕๕๙

หลังจากงานบำเพ็ญกุศลและตักบาตรที่วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม กงสุลใหญ่ฯ ได้ไปเยี่ยมชมกิจการร้านอาหารไทยที่ใช้แนวทางการปลูกพืชผักใช้เป็นส่วนประกอบอาหารเอง (From farm to table) และ ร้านนวดแผนไทยและสปาไทยในพื้นที่ โดยหารือแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือสนับสนุนกิจการร้านอาหารไทยและร้านนวดแผนไทยและสปาไทยด้วย