ข่าวกงสุลข่าวกงสุล 12 ธันวาคม 2563

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้จัดพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้จัดพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โดยนายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าทีมประเทศไทย ข้าราชการ คู่สมรส และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน


สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้จัดพิธีทำบุญถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ณ วัดไทยลิสแองเจลิส สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้จัดพิธีทำบุญถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยนายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าทีมประเทศไทย ข้าราชการ คู่สมรส เจ้าหน้าที่และชุมชนไทยเข้าร่วม