ข่าวกงสุลข่าวกงสุล 30 ธันวาคม 2560

สถานกงสุลใหญ่ฯ มอบเงินสนับสนุนการจัดงาน Thai New Year Songkran Festival 2018

เมื่อวันที่ ๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๐ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส พร้อมด้วยนายกิตติพงษ์ ประพัฒน์ทอง ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สนง.ลอสแอนเจลิส ได้หารือกับนางศรีวงศ์ อาญาสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการจัดงาน Thai New Year Songkran Festival เกี่ยวกับการเตรียมการจัดงานสงกรานต์ไทยนิวเยียร์ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๘ เม.ย. ๒๕๖๑ ณ ไทยทาวน์ ลอสแอนเจลิส

ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้มอบเงินงบประมาณสนับสนุนการจัดงานฯ จำนวน ๓๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ ผอ.ททท.ลอสแอนเจลิส แจ้งว่า ททท.กำลังพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการนำมวย Thai Fight มาจัดแสดงและแข่งขันในงาน


สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิสได้นำส่งเงินบริจาคที่ใด้จากการจัดงาน "ช่วยกันก้าวคนละก้าว L.A." จำนวนรวมทั้งสิ้น ๑๕,๖๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ ให้แก่โครงการก้าวคนละก้าวฯ

ตามที่ชมรมรักษ์ธรรมร่วมกับสมาคมชมรมและชุมชนไทยในนครลอสแอนเจลิสและพื้นที่ใกล้เคียง จัดงานวิ่ง/เดินในโครงการ "ช่วยกันก้าวคนละก้าว L.A." เมื่อวันที่ ๑๗ ธ.ค ๒๕๖๐ ที่สวนสาธารณะกริฟฟิท นครลอสแอนเจลิส เพื่อนำเงินรายได้ทั้งหมดมอบให้กับโครงการ "ก้าวคนละก้าว เพื่อ ๑๑ โรงพยาบาลทั่วประเทศ " ของตูน บอดี้แสลม นั้น

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิสได้นำส่งเงินบริจาคที่ใด้จากการจัดงานฯ จำนวนรวมทั้งสิ้น ๑๕,๖๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ ๕๐๘,๔๐๔ บาท) ให้แก่โครงการก้าวคนละก้าวฯ ผ่านบัญชีรับบริจาค: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขารัชโยธิน ชื่อบัญชี มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ (โครงการก้าวคนละก้าว) เลขที่บัญชี ๑๑๑-๓๙๓-๕๒๖๓ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๐


กงสุลใหญ่ฯ ภริยาและนายชัชวาล หรยางกูร กงสุลได้ไปสำรวจพื้นที่เขต Santa Barbara และ Ventura ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติจากไฟป่า Thomas Fire

เมื่อวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๐ กงสุลใหญ่ฯ ภริยาและนายชัชวาล หรยางกูร กงสุลได้ไปสำรวจพื้นที่เขต Santa Barbara และ Ventura ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติจากไฟป่า Thomas Fire ซึ่งทำลายพื้นที่กว่า ๒๘๐,๐๐๐ เอเคอร์

กงสุลใหญ่ฯ ได้นมัสการพระอาจารย์มหาสงวน ภททจิตโต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพุทธศาสตร์กาญจนาราม และพระมหาคำจันทร์ อิทธิเตโช เพื่อสอบถามผลกระทบต่อชุมชนไทยที่ได้รับจากไฟป่าและการดำเนินศาสนกิจเผยแผ่พระพุทธศาสนาของวัดฯ ทั้งนี้ พบว่าไม่มีคนไทยที่บ้านถูกไฟไหม้มีเพียงแต่รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควันและลักขโมยเท่านั้น

กงสุลใหญ่ฯ ได้ถวายปัจจัยหนังสือธรรมะภาษาอังกฤษ เอกสารบริการงานกงสุลแด่เจ้าอาวาส รวมทั้งถวายเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่ คุณชวนพิศ เลิศวณิช ได้บริจาคผ่านสถานกงสุลใหญ่ฯ ให้วัดฯ เพื่อมอบแก่ผู้ต้องการในโอกาสต่อไป


ผู้นำชุมชนไทยและสื่อมวลชนไทยเยี่ยมชมเรือนจำของแอลเอเคาน์ตี้

เมื่อวันที่ ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๐ ผู้นำชุมชนและสื่อมวลชนไทย และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เยี่ยมชมเรือนจำ Twin Towers Correctional Facility เรือนจำ Men's Central Jail และเรือนจำ Century Regional Detention Center ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Los Angeles Sheriff Department (LASD)

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เรือนจำได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับขั้นตอนการรับตัวและคัดแยกนักโทษและผู้ต้องหาเข้าสู่เรือนจำ การตรวจสุขภาพและดูแลรักษาอาการเจ็บป่วย การจัดการศึกษาในเรือนจำ การพัฒนาและเตรียมความพร้อมนักโทษภายหลังได้รับการปล่อยตัว และได้นำคณะเยี่ยมชมห้องขัง สถานพยาบาล ศูนย์แรกรับ และบริเวณต่าง ๆ ในเรือนจำ ทั้งนี้ LASD มีเรือนจำในกำกับดูแลรวม ๗ แห่ง คุมขังนักโทษและผู้ต้องหากว่า ๑๗,๐๐๐ คน

การเยี่ยมชมเรือนจำครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสถานกงสุลใหญ่ฯ และ LASD เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของ LASD ในการดูแลนักโทษและผู้ต้องหา ซึ่งกงสุลใหญ่ฯ ได้เน้นย้ำภารกิจหน้าที่ดูแลคนสัญชาติไทยที่ถูกจับกุมและต้องโทษของสถานกงสุลใหญ่ฯ และขอความร่วมมือ LASD ให้แจ้งการจับกุม ข้อมูลรายชื่อนักโทษและผู้ต้องหาคนไทย รวมทั้งแจ้งสถานกงสุลใหญ่ฯ เมื่อมีคนไทยถูกคุมตัวเข้าสู่เรือนจำเพื่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ดูแลต่อไป

นอกจากนี้ ยังมีการแลกเปลี่ยนแนวความคิดและความเป็นไปได้เกี่ยวกับการสอนวิชานวดไทยให้ผู้ต้องโทษที่สนใจฝึกวิชาชีพด้วย


กงสุลใหญ่ฯ นำนักธุรกิจเยี่ยมชมบริษัทด้านการเกษตรของคนไทยในแคลิฟอร์เนีย

เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้นำคณะนักธุรกิจไทยเข้าเยี่ยมชมบริษัท Best Oriental Produce, Inc บริษัทคนไทยในนครลอสแอนเจลิส ที่ทำธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์การเกษตรในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย

การเยี่ยมชมดังกล่าวมีขึ้นในโอกาสที่ ดร. จรูญเกียรติ ภัทรมนตรีสิน ประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท Nano Bio Group จำกัด (ประเทศไทย) ขอพบกงสุลใหญ่ฯ เพื่อขอรับคำแนะนำเกี่ยวกับลู่ทางการมาลงทุนทำธุรกิจในแคลิฟอร์เนีย

บริษัท Nano Bio Group เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “นาโนจุลินทรีย์ชีวภาพ” หรืออาหารสำหรับพืชที่ผลิตจากขั้นตอนธรรมชาติที่ไม่มีสารเคมี (plant food) เพื่อช่วยเสริมห่วงโซ่อาหารในดิน เพิ่มสารอาหารและแร่ธาตุแก่พืช และปกป้องการระบาดของแมลงศัตรูพืช

นายอำนาจ เจริญสุขวานิช ผู้บริหารบริษัท Best Oriental Produce ได้หารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์การทำธุรกิจในแคลิฟอร์เนียและในเม็กซิโกกับ ดร.จรูญเกียรติ โดยมี ดร. ธวัช วิรัตติพงศ์ อดีตนักวิทยาศาสตร์ไทยที่ทำงานในองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐฯ (นาซา) ซึ่งปัจจุบัน ทำงานให้กับ Jet Propulsion Laboratory หนึ่งในศูนย์ค้นคว้าและวิจัยของนาซา เข้าร่วมด้วย