ข่าวกงสุลข่าวกงสุล 21 ตุลาคม 2560

พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ ๑๓ ต.ค. ๒๕๖๐ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ภริยา พร้อมด้วย ข้าราชการทีมประเทศไทย สมาคม ชมรมต่าง ๆ และชุมชนไทย ร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ ๑๒๐ คน อาทิ นางจีน่า ปรีชา นายกสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ นางกิริยา หิรัญพลกุล ประธานสภาสตรีไทยแห่งแคลิฟอร์เนีย นางศรีวงศ์ อาญาสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการไทยนิวเยียร์ นางยุพินพักตร์ เตโชภาส ประธานสภาหอการค้าไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ เป็นต้น

ในโอกาสนี้ ผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกันสวดคาถาถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งแต่งและแปลโดยสมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร และร่วมกันนั่งสมาธิถวายเป็นพระราชกุศล หลังจากนั้น เวลา ๑๕.๕๒ น. ผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนได้ยืนถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรร่วมกันเป็นเวลา ๘๙ วินาที


สถานกงสุลใหญ่ฯ จัดพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานแก่จิตอาสาเฉพาะกิจ งานถวายดอกไม้จันทน์ในต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสได้เป็นประธานในพิธีรับสิ่งของพระราชทานสำหรับจิตอาสาเฉพาะกิจงานถวายดอกไม้จันทน์ในต่างประเทศ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร โปรดเกล้าฯ พระราชทานให้กับจิตอาสาฯ ณ สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีภริยากงสุลใหญ่ ข้าราชการ และทีมประเทศไทยประจำนครลอสแอนเจลิส เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตลอดจนประชนชนในพื้นที่ที่เป็นจิตอาสาเฉพาะกิจฯ รวมกว่า ๕๐ คน เข้าร่วม

สิ่งของพระราชทานคือ หมวก ผ้าพันคอ เสื้อ ปลอกแขน บัตรประชาชนจิตอาสา และบัตรประจำตัว

จิตอาสาเฉพาะกิจ

สำหรับผู้ที่ได้ลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ที่ยังไม่ได้รับสิ่งของพระราชทานฯ ขอให้นำบัตรประจำตัวประชาชนไปติดต่อรับสิ่งของพระราชทานได้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ในวันและเวลาดังนี้ ผู้ลงทะเบียบรอบแรก (ระหว่างวันที่ ๑ - ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐) ติดต่อรับสิ่งของพระราชทานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ในวันและเวลาทำการ ผู้ลงทะเบียนในรอบที่สอง (ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) ติดต่อรับสิ่งของพระราชทานได้ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ในวันและเวลาทำการ

ประชาชนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๓๒๓ - ๙๖๒ - ๙๕๗๔ ต่อ ๒๒๗ หรือทางอีเมล์ issaree.p@thaiconsulatela.org


เมื่อวันที่ ๑๔ ต.ค. ๒๕๖๐ กงสุลใหญ่ฯ ได้เป็นประธานในพิธีงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดไทยศรีโสดาซันวัลเลย์ร่วมกับชุมชนไทย โดยมีคุณนิอร ชื่นชม เป็นประธานจัดงาน ซึ่งเป็นการจัดงานทอดกฐินฯ ครั้งแรกของวัดฯ กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวเปิดงานสรุปได้ดังนี้

๑. กงสุลใหญ่ฯ กราบนมัสการพระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยลอสแองเจลิส เจ้าอาวาสวัดไทยศรีโสดาฯ และขอบคุณที่ให้เกียรติสถานกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมงานฯ และขออภัยหากไม่สามารถไปร่วมงานหรือไม่สามารถส่งตัวแทนไปตามวัดอื่น ๆ ที่จัดงานต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึง

๒. สถานกงสุลใหญ่ฯ มีโครงการพัฒนาเยาวชนไทยในสหรัฐฯ เพื่อให้เยาวชนไทยอเมริกันเรียนรู้วัฒนธรรมไทยและศาสนาพุทธและประเทศไทย ร่วมกับวัดและชุมชนไทย

๓. ในช่วงสิ้นเดือน ต.ค. ๒๕๖๐ กงสุลใหญ่ฯ มีกำหนดการเยี่ยมชุมชนไทยและวัดไทยที่ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้ที่ภาคเหนือของแคลิฟอร์เนียและจะเตรียมการอบรมอาสาสมัครรับมือภัยพิบัติในเดือน พ.ย. ๒๕๖๐ รวมทั้งเตรียมแผนอพยพร่วมกับทางการสหรัฐฯ สำหรับคนไทยที่เกาะกวมและไซปันด้วย